Komunikaty

Komunikat z dnia 12 maja 2022 r.

Informujemy, że w dniu 12 maja 2022 r. na rynku Treasury BondSpot Poland w segmencie CASH anulowano transakcję o następujących parametrach:

• Instrument : PS1026 (PL0000113460)
  Cena: 75,26
  Godzina zawarcia transakcji: 15:14:23 (CEST)
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty BondSpot S.A. dotyczące anulacji transakcji na Rynku Treasury BondSpot Poland w roku 2022 za miesiąc: 
styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
Dodatkowe informacje udzielane są poprzez kontakt na adres