Komunikaty

Komunikat z dnia 6 lutego 2022 r.

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. na rynku Treasury BondSpot Poland w segmencie CASH anulowano transakcje o następujących parametrach:

• Instrument: WZ0126 (PL0000108817)
• Cena: 98,16
• Godzina zawarcia transakcji: 10:12:43 (CET)

• Instrument: WZ0528 (PL0000110383)
• Cena: 94,49
• Godzina zawarcia transakcji: 10:12:43 (CET)

• Instrument: WZ1126 (PL0000113130)
• Cena: 97,09
• Godzina zawarcia transakcji: 10:12:43 (CET)

--------------------------------------------

Komunikaty BondSpot S.A. dotyczące anulacji transakcji na Rynku Treasury BondSpot Poland w roku 2023 za miesiąc:

- styczeń 

Komunikaty BondSpot S.A. dotyczące anulacji transakcji na Rynku Treasury BondSpot Poland w roku 2022 za miesiąc: 
styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad 
grudzień 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
Dodatkowe informacje udzielane są poprzez kontakt na adres