Pressroom - aktualności

14-05-2024Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OX0426, OX0729, OX1129 i OX1033.

Informujemy, że z dniem 20 maja 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OX0426, OX0729, OX1129 i OX1033

czytaj ››

14-05-2024Zmiana symbolu i daty zakończenia obrotu obligacjami na okaziciela serii A19 Gminy Miasta Sanoka notowanych na RR w ramach Catalyst.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 6 maja 2024 r. dotyczącego zmiany daty ostatniego dnia notowania na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot S.A w ramach Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii A19 (kod ISIN: PL0033200029) GMINY MIASTA SANOKA, Uchwałą nr 37/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 14 maja 2024 r. określono dzień ostatniego notowania na 13 listopada 2036 r.

czytaj ››

14-05-2024Treasury BondSpot Poland - dopuszczenie obligacji skarbowych OX0426, OX0729, OX1129, OX1033 do obrotu na rynku z dniem rejestracji w depozycie papierów wartościowych

Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OX0426, OX0729, OX1129, OX1033 z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 20 maja 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

czytaj ››

13-05-2024Treasury BondSpot Poland - komunikat o odwołaniu sesji fixingowej w dniu 13 maja 2024 r.

W związku z zakłóceniami w odbiorze danych spowodowanymi przez operatora systemu transakcyjnego (MTS), na podstawie par. 11 punktu 1 b) Regulaminu Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych, informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 13 maja 2024 r., druga sesja fixingowa została odwołana.

czytaj ››

23-04-2024Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

czytaj ››