Strona głównaAktualności

Aktualności

2024-02-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 26.02.2024 r.

Informujemy, że z dniem 26 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2024-02-16 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 19 lutego 2024 r.

Informujemy, że z dniem 19 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2024-02-08 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 15.02.2024 r.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2024-02-01 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii F spółki Alior Bank S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii F spółki Alior Bank S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLALIOR00094, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2024-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25.01.2024 r.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0144.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 22 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0144.

Informujemy, że z dniem 22 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w EURO oznaczona symbolem EUR0144.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0134.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 22 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0134.

Informujemy, że z dniem 22 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w EURO oznaczona symbolem EUR0134.

› czytaj

2024-01-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 8/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 stycznia 2024 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii F, oznaczonymi kodem ISIN PLALIOR00094 spółki ALIOR BANK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj