Strona głównaAktualności

Aktualności

2018-04-30 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 95/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-04-30 Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot - od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza BondSpot S.A. podjęła uchwałę Nr 7/O/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie tych zmian decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-27 Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2018-04-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii MMP004100520, oznaczonymi kodem ISIN PLMLMDP00064 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia dnia 26 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-23 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-04-21 Zmiana statusu rynku Treasury BondSpot Poland od dnia 21.04.2018 r.

Na mocy art. 21 ww. ustawy z dniem 21 kwietnia 2018 r. rynek Treasury BondSpot Poland stanie się Alternatywnym Systemem Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

› czytaj

2018-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-04-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 17 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. seria K1 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GetBack S.A.

Informujemy, że Decyzją 13/18 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki GetBack S.A.

› czytaj