Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2024-05-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OX0426, OX0729, OX1129 i OX1033.

Informujemy, że z dniem 20 maja 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OX0426, OX0729, OX1129 i OX1033

› czytaj

2024-05-14 Zmiana symbolu i daty zakończenia obrotu obligacjami na okaziciela serii A19 Gminy Miasta Sanoka notowanych na RR w ramach Catalyst.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 6 maja 2024 r. dotyczącego zmiany daty ostatniego dnia notowania na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot S.A w ramach Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii A19 (kod ISIN: PL0033200029) GMINY MIASTA SANOKA, Uchwałą nr 37/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 14 maja 2024 r. określono dzień ostatniego notowania na 13 listopada 2036 r.

› czytaj

2024-05-14 Treasury BondSpot Poland - dopuszczenie obligacji skarbowych OX0426, OX0729, OX1129, OX1033 do obrotu na rynku z dniem rejestracji w depozycie papierów wartościowych

Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OX0426, OX0729, OX1129, OX1033 z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 20 maja 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

› czytaj

2024-05-13 Treasury BondSpot Poland - komunikat o odwołaniu sesji fixingowej w dniu 13 maja 2024 r.

W związku z zakłóceniami w odbiorze danych spowodowanymi przez operatora systemu transakcyjnego (MTS), na podstawie par. 11 punktu 1 b) Regulaminu Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych, informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 13 maja 2024 r., druga sesja fixingowa została odwołana.

› czytaj

2024-04-23 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2024-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2024 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2024-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25.04.2024 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2024-04-10 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych DS1034.

Informujemy, że obligacje skarbowe serii DS1034 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 15 kwietnia 2024 r.

› czytaj

2024-04-10 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych DS1034.

Informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem DS1034.

› czytaj

2024-03-26 Treasury BondSpot Poland - stawki promocyjne dla uczestników rynku TBSP zawierających transakcje z MF.

Informujemy, że BondSpot S.A., działając na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu BondSpot S.A. oraz par. 12 ust. 1 pkt 10 Regulaminu TBSP oraz ust. 8 części IV Załącznika P do Regulaminu TBSP wprowadził promocyjne stawki na rynku Repo TBSP.

› czytaj