Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2023-02-07
Wartość otwarcia:
Wartość: 1813.82
Zmiana: -1.77 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1803.64
Zmiana: -11.95 (-0.66%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2022-11-04 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych PS0728

Informujemy, że z dniem 8 listopada 2022 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem PS0728.

› czytaj

2022-10-28 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0533 OM0724, OM0527, OM1127, OM0432 i OM0533

Informujemy, że z dniem 8 listopada 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe OM0724, OM0527, OM1127, OM0432 i OM0533.

› czytaj

2022-10-28 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OM0724, OM0527, OM1127, OM0432 i OM0533

Informujemy, że z dniem 28 października 2022 r. zostaną wprowadzone wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst serie obligacji skarbowych oznaczone symbolami: OM0724, OM0527, OM1127, OM0432 i OM0533.

› czytaj

2022-10-27 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2022-10-21 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OY0724, OY0527, OY1127, OY0432 i OY0533.

Informujemy, że w dniu 28 października 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OY0724, OY0527, OY1127, OY0432 i OY0533, z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 28 października 2022 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

› czytaj

2022-10-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii 1123 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii 1123, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000318, spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 25 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. (włącznie).

› czytaj

2022-10-19 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY MIASTA BRODNICA

Informujemy, że z dniem 20 października 2022 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY MIASTA BRODNICY notowanej pod symbolem BRD1023, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 250 zł.

› czytaj

2022-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 października 2022 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2022 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2022-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 października 2022 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2022 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2022-10-17 Zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A., oznaczonymi kodem ISIN PLO156100011, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 17 października 2022 r.

› czytaj