Strona głównaAktualności

Aktualności

2023-03-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

Informujemy, że z dniem 20 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

› czytaj

2023-03-13 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że uchwałą nr 31/23 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 marca 2023 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2023-03-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033

Informujemy, że z dniem 20 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

› czytaj

2023-03-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 13 marca 2023 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 5 050,00 zł.

› czytaj

2023-03-10 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OC1025, OC1127, OC0728, OC0533 i OC1033.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OC1025, OC1127, OC0728, OC0533 i OC1033.

› czytaj

2023-03-10 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OC1025, OC1127, OC0728, OC0533 i OC1033.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OC1025, OC1127, OC0728, OC0533 i OC1033.

› czytaj

2023-02-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OL1025, OL1127, OL0728, OL0533 i OL1033.

Informujemy, że z dniem 6 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OL1025, OL1127, OL0728, OL0533 i OL1033.

› czytaj

2023-02-27 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OL1025, OL1127, OL0728, OL0533 i OL1033.

Informujemy, że z dniem 6 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na Rynku Regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OL1025, OL1127, OL0728, OL0533 i OL1033.

› czytaj

2023-02-23 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-02-20 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland kolejnej serii obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0243.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 23 lutego 2023 r.

› czytaj