Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-09-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1732.92
Zmiana: +1.42 (+0.08%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1723.76
Zmiana: -7.74 (-0.45%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2022-04-07 Zmiana daty zakończenia obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta dotyczący zmiany daty zakończenia obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA24 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A., Uchwałą nr 38/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 r. określono datę zakończenia obrotu na 14 kwietnia 2022 r.

› czytaj

2022-04-06 Zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że uchwałą nr 37/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 6 kwietnia 2022 r. przyjęto zmianę Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r.

› czytaj

2022-04-05 Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2021 r.

• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nagrodziła liderów rynku kapitałowego podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2021
• Organizatorem uroczystości była GPW wraz z partnerami: KDPW, BondSpot oraz GPW Benchmark

› czytaj

2022-04-01 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432.

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432.

› czytaj

2022-04-01 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2022 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst serie obligacji skarbowych oznaczone symbolami: OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432.

› czytaj

2022-03-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLO156100011, spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r. (włącznie).

› czytaj

2022-03-24 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OT0724, OT0527, OT1127, OT1131, OT0432.

Informujemy, że z dniem 29 marca 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OT0724, OT0527, OT1127, OT1131, OT0432.

› czytaj

2022-03-24 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OT0724, OT0527, OT1127, OT1131, OT0432

Informujemy, że z dniem 29 marca 2022 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst serie obligacji skarbowych oznaczone symbolami: OT0724, OT0527, OT1127, OT1131, OT0432.

› czytaj

2022-03-22 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii K, L, M spółki Everest Capital Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji spółki Everest Capital Sp. z o.o.:
- serii K oznaczonych kodem PLEVRCP00053,
- serii L oznaczonych kodem PLEVRCP00061,
- serii M oznaczonych kodem PLEVRCP00079
na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2022-03-21 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OH0724, OH1126, OH0527, OH1131 i OH0432

Informujemy, że z dniem 21 marca 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii
OH0724, OH1126, OH0527, OH1131 i OH0432.

› czytaj