Strona głównaAktualności

Aktualności

2023-04-17 Zmiana symbolu obligacji na okaziciela serii B spółki GRENEVIA S.A. notowanego w ASO w ramach Catalyst.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy spółki FARMUR S.A. na GRENEVIA S.A., zmianie uległ symbol obligacji na okaziciela serii B notowanej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2023-04-11 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii 1123, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000318, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 4 maja 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-04-03 HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - zakończenie działania członka w ASO.

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE. Ostatnim dniem działania będzie 5 kwietnia 2023 r.

› czytaj

2023-04-03 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2023-03-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

› czytaj

2023-03-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ1128.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ1128.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych WZ1128.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem WZ1128.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 22 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 22 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

› czytaj