Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

› czytaj

2024-01-05 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OK0426

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OK0426.

› czytaj

2024-01-05 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0426

Informujemy, że obligacje skarbowe serii OK0426 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 10 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-04 Zakończenie obrotu na rynku regulowanym (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii G12 290625 wyemitowanymi przez Gminę Miasto Elbląg

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii G12 290625 wyemitowanymi przez Gminę Miasto Elbląg oznaczonych kodem PL0017200078, na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot.

› czytaj

2024-01-02 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii B spółki Grenevia S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B spółki Grenevia S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLFAMUR00053, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2023-12-28 Zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2023-12-20 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK notowanej pod symbolem WCL1225, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2023-12-18 Zmiana wartości nominalnej obligacji WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Informujemy, że z dniem 19 grudnia 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO notowanej pod symbolem WOP1225, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 4 625 zł.

› czytaj

2023-12-15 Zmiana wysokości opłat na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot S.A.

Informujemy, iż BondSpot S.A. przyjęła zmiany regulacji obowiązujących na rynku regulowanych BondSpot (dalej: RRBS) oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Spółkę w ramach Catalyst (dalej: ASO).

› czytaj

2023-12-14 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj