Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2023-12-08
Wartość otwarcia:
Wartość: 1955.13
Zmiana: -0.34 (-0.02%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1954.63
Zmiana: -0.84 (-0.04%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2023-10-23 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 30 października 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-23 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 30 października 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-19 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 października 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-19 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 października 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 października 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2023 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2023-10-12 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY PIŁA.

Informujemy, że na wniosek GMINY PIŁA o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii E14, oznaczonymi kodem ISIN PL0017200060, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 27 listopada 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-10-09 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Iinformujemy, że z dniem 10 października 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU notowanej pod symbolem WAL1025, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2023-10-05 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2023-10-02 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Informujemy, że z dniem 3 października 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU notowanej pod symbolem WAB1027, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 850 zł.

› czytaj

2023-09-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

Informujemy, że z dniem 22 września 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

› czytaj