Strona głównaAktualności

Aktualności

2023-04-25 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2023-04-21 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-04-21 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2023 r. zostaną wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-04-19 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela MIASTA KRAKÓW.

Informujemy, że na wniosek MIASTA KRAKÓW o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii KRAKOW070528, oznaczonymi kodem ISIN PL0023200047, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 8 maja 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2023 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2023-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2023 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2023-04-17 Zmiana symbolu obligacji na okaziciela serii B spółki GRENEVIA S.A. notowanego w ASO w ramach Catalyst.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy spółki FARMUR S.A. na GRENEVIA S.A., zmianie uległ symbol obligacji na okaziciela serii B notowanej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2023-04-11 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii 1123, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000318, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 4 maja 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-04-03 HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - zakończenie działania członka w ASO.

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE. Ostatnim dniem działania będzie 5 kwietnia 2023 r.

› czytaj

2023-04-03 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj