Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-03-01
Wartość otwarcia:
Wartość: 1970.97
Zmiana: -0.72 (-0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1974.61
Zmiana: +2.92 (+0.15%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2024-01-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 8/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 stycznia 2024 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii F, oznaczonymi kodem ISIN PLALIOR00094 spółki ALIOR BANK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

› czytaj

2024-01-05 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OK0426

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OK0426.

› czytaj

2024-01-05 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0426

Informujemy, że obligacje skarbowe serii OK0426 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 10 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-04 Zakończenie obrotu na rynku regulowanym (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii G12 290625 wyemitowanymi przez Gminę Miasto Elbląg

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii G12 290625 wyemitowanymi przez Gminę Miasto Elbląg oznaczonych kodem PL0017200078, na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot.

› czytaj

2024-01-02 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii B spółki Grenevia S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B spółki Grenevia S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLFAMUR00053, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2023-12-28 Zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland.

› czytaj