Strona głównaAktualności

Aktualności

2023-06-12 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2023 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 4 775,00 zł.

› czytaj

2023-05-31 Zakończenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg oznaczonych kodem PL0017200060, na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot.

› czytaj

2023-05-31 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2023-05-30 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2023 r. zostaną wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-05-30 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128, OM1033.

Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-05-25 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 12 czerwca 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-05-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 maja 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 maja 2023 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2023-05-10 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY MIASTA ELBLĄG.

Informujemy, że na wniosek GMINY MIASTA ELBLĄG o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii ELB F12 250524, oznaczonymi kodem ISIN PL0017200060, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 15 maja 2023 r.

› czytaj

2023-05-08 Zmiana wartości nominalnej obligacji MIASTA KRAKÓW

Informujemy, że z dniem 9 maja 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta KRAKÓW notowanej pod symbolem KRA0528, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 500 zł.

› czytaj