Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji POWIATU GOLENIOWSKIEGO notowanej pod symbolem PGL1127, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY PIŁA

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY PIŁA notowanej pod symbolem PIA1124, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 500 zł.

› czytaj

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY GOŁDAP

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY GOŁDAP notowanej pod symbolem GLD1125, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY BRZESKO

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY BRZESKO notowanej pod symbolem BRZ1126, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 750 zł,
a wartość nominalna jednej obligacji GMINY BRZESKO notowanej pod symbolem BRZ1127, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 800 zł.

› czytaj

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Radomsko

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Radomsko notowanej pod symbolem RMS1126, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 710 zł.

› czytaj

2023-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY BARCIN

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY BARCIN notowanej pod symbolem BAR1125, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 200 zł.

› czytaj

2023-11-24 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 29 listopada 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-11-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-11-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY MIASTO PŁOCK.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A18, oznaczonymi kodem ISIN PLGMPLC00076, wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO PŁOCK na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj