Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-02-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1968.53
Zmiana: -1.84 (-0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1973.56
Zmiana: +3.19 (+0.16%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2023-09-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

Informujemy, że z dniem 22 września 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

› czytaj

2023-09-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

Informujemy, że z dniem 22 września 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

› czytaj

2023-09-14 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A12, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200016 GMINY WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU na rynku regulowanym BondSpot od dnia 27 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-09-14 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B13, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200040 GMINY WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU na rynku regulowanym BondSpot od dnia 20 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-09-11 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 12 września 2023 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 4 500,00 zł.

› czytaj

2023-09-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OP1025, OP0728, OP1128, OP1033.

Informujemy, że z dniem 15 września 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OP1025, OP0728, OP1128 i OP1033.

› czytaj

2023-09-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OP1025, OP0728, OP1128 i OP1033.

Informujemy, że z dniem 15 września 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OP1025, OP0728, OP1128 i OP1033.

› czytaj

2023-09-04 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Informujemy, że z dniem 5 września 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU notowanej pod symbolem WAL0925, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2023-08-25 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 11 września 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-08-21 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128, OM1033.

Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj