Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-02-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 1972.01
Zmiana: +0.67 (+0.03%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.69
Zmiana: +0.35 (+0.02%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2023-05-08 Zmiana wartości nominalnej obligacji MIASTA KRAKÓW

Informujemy, że z dniem 9 maja 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta KRAKÓW notowanej pod symbolem KRA0528, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 500 zł.

› czytaj

2023-05-04 Zmiana wartości nominalnej obligacji spółki Globe Trade Centre S.A.

Informujemy, że z dniem 5 maja 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki Globe Trade Centre S.A., notowanej pod symbolem GTC1123, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 333,34 zł.

› czytaj

2023-04-25 Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2022 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nagrodziła liderów rynku kapitałowego podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2022
Organizatorem uroczystości była GPW wraz z partnerami: KDPW, BondSpot oraz GPW Benchmark.

› czytaj

2023-04-25 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2023-04-21 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-04-21 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2023 r. zostaną wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

› czytaj

2023-04-19 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela MIASTA KRAKÓW.

Informujemy, że na wniosek MIASTA KRAKÓW o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii KRAKOW070528, oznaczonymi kodem ISIN PL0023200047, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 8 maja 2023 r. (włącznie).

› czytaj

2023-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2023 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2023-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2023 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2023-04-17 Zmiana symbolu obligacji na okaziciela serii B spółki GRENEVIA S.A. notowanego w ASO w ramach Catalyst.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy spółki FARMUR S.A. na GRENEVIA S.A., zmianie uległ symbol obligacji na okaziciela serii B notowanej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj