Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-09-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2018.11
Zmiana: +1.93 (+0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2017.89
Zmiana: +1.71 (+0.08%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2020-09-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Od dnia 28 września 2020 r. seria AW i seria AW2 obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-09-22 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii L, oznaczonymi kodem ISIN PLGEOMD00023 spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 24 września 2020 r.

› czytaj

2020-09-18 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii G spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii G spółki I2 DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLI2DVL00089, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-09-18 SANTANDER BANK POLSKA S.A.- zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka SANTANDER BANK POLSKA S.A. Ostatnim dniem działania będzie 30 września 2020 r.

› czytaj

2020-09-17 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 125/20 z dnia 17 września 2020 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu TBSP, które wejdą w życie z dniem 5 października 2020 r.

› czytaj

2020-09-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AW2 obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2020-09-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY PIŁA

Informujemy, że z dniem 11 września 2020 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY PIŁA, notowanej pod symbolem PIA0922, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 400 zł.

› czytaj

2020-09-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 września 2020 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 7 800,00 zł.

› czytaj

2020-09-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AW obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2020-09-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii G, oznaczonymi kodem ISIN PLI2DVL00089 spółki I2 DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 3 września 2020 r.

› czytaj

2020-08-31 Dni wolne od obrotu na RR i w ASO BondSpot w 2021 r.

Informujemy, że uchwałą nr 121/20 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. określone zostały dni, w których w roku 2021 nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Spółkę w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-08-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 120/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-08-31 Zmiana wartości nominalnej obligacji Arctic Paper S.A.

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. wartość nominalna jednej obligacji Arctic Paper S.A., notowanej pod symbolem ATC0821, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 585,00 zł.

› czytaj

2020-08-26 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 10 września 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-08-24 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY PIŁA

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0026200010 GMINY PIŁA na rynku regulowanym BondSpot od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 10 września 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-08-19 Komunikat BondSpot S.A. dot. zmian w Zarządzie Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2020-08-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ARCTIC PAPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLARTPR00038 spółki ARCTIC PAPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-08-14 Przedłużenia terminu zawieszenia obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 13 sierpnia 2020 r. przedłużenia terminu zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026, zawieszono obrót tymi obligacjami od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-08-05 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OM0722

Z dniem 12 sierpnia 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OM0722.

› czytaj

2020-08-05 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OM0722

Informujemy, że z dniem 12 sierpnia br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM0722, oznaczone kodem PL0000112918.

› czytaj

2020-07-31 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-07-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 102/O/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-07-24 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OK0423

Z dniem 28 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0423.

› czytaj

2020-07-24 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0423

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0423. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112900.

› czytaj

2020-07-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii T, oznaczonymi kodem ISIN PLMRVPL00156 spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-07-21 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 27 lipca 2020 r. - KOREKTA SPREADÓW

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-07-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 27 lipca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2020 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2020-07-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 27 lipca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-07-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 22 lipca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 22 lipca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-07-20 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 97/O/20 z dnia 20 lipca 2020 r. wprowadzono zmiany do załącznika G Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2020-07-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - KOREKTA

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. w dniu 17 lipca 2020 r., podjął Uchwałę Nr 96/O/20 zmieniającą Uchwałę Zarządu BondSpot S.A. Nr 95/O/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

› czytaj

2020-07-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Od dnia 20 lipca 2020 r. seria B obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-07-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

› czytaj

2020-07-10 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie kolejnej serii obligacji nominowanych w euro do obrotu na rynku z dniem 15 lipca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 15 lipca 2020 r.

› czytaj

2020-07-10 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0723

Z dniem 15 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0723.

› czytaj

2020-07-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki DEVELIA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii LCC191022OZ2, oznaczonymi kodem ISIN PLLCCRP00157 spółki DEVELIA S.A.w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-06-30 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 89/O/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-06-26 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii M spółki CAPITAL PARK S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii M spółki CAPITAL PARK S.A. oznaczonych kodem PLCPPRK00151, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-06-25 Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2019 r.

W dniu 24 czerwca 2020 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się Podsumowanie Roku Giełdowego 2019. Podczas uroczystości wręczono nagrody za najlepsze wyniki i wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego w 2019 roku.

› czytaj

2020-06-19 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 22 czerwca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-06-19 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 87/O/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadzono zmiany do załącznika G Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2020-06-15 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 10 czerwca 2020 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o., określono dzień ostatniego notowania na 24 listopada 2020 r.

› czytaj

2020-06-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii W, oznaczonymi kodem ISIN PLMRVDV00029 spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-06-12 Zmiana wartości nominalnej obligacji J.W. Construction Holding S.A.

Informujemy, że z dniem 15 czerwca 2020 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. Construction Holding S.A., notowanej pod symbolem JWC0522, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 330,00 zł.

› czytaj

2020-06-11 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2020-06-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 12 czerwca 2020 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 8 075,00 zł.

› czytaj

2020-06-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii M, oznaczonymi kodem ISIN PLCPPRK00151 spółki CAPITAL PARK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 9 czerwca 2020 r.

› czytaj

2020-06-03 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 10 czerwca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2020-06-03 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 10 czerwca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-06-02 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 29 maja 2020 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., określono dzień ostatniego notowania na 4 maja 2022 r.

› czytaj

2020-06-01 Zawieszenie na rynku ASO obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że Decyzją 19/20 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami serii JWC1120 spółki J.W. Construction Holding S.A.

› czytaj

2020-06-01 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii JWC0522, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000118 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 2 czerwca 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-06-01 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 29 maja 2020 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., określono dzień ostatniego notowania na 29 kwietnia 2022 r.

› czytaj

2020-06-01 Zawieszenie na rynku ASO obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że Decyzją 18/20 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami serii JWC0620 spółki J.W. Construction Holding S.A.

› czytaj

2020-05-29 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 79/O/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-05-29 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A. oznaczonych kodem PLBIOGN00034, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-05-28 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-05-28 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 78/O/20 z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzono zmiany do załącznika G Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2020-05-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 10 czerwca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-05-26 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OL0722

Z dniem 2 czerwca 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OL0722.

› czytaj

2020-05-26 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OL0722

Informujemy, że z dniem 2 czerwca br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OL0722, oznaczone kodem PL0000112751.

› czytaj

2020-05-25 PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. - zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.

› czytaj

2020-05-21 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 20 maja 2020 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., określono dzień ostatniego notowania na 1 czerwca 2020 r. Ponadto z dniem 21 maja 2020 r. zmianie ulega symbol obligacji z JWC0520 na JWC0620.

› czytaj

2020-05-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii JWC0520, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000118 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 20 maja 2020 r. do 21 maja 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-05-15 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 14 maja br. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., określono dzień ostatniego notowania na 21 maja 2020 r.

› czytaj

2020-05-14 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OJ0722

Informujemy, że z dniem 21 maja br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OJ0722, oznaczone kodem PL0000112744.

› czytaj

2020-05-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OJ0722

Z dniem 21 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OJ0722.

› czytaj

2020-05-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOGENED S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii BGD0920, oznaczonymi kodem ISIN PLBIOGN00034 spółki BIOGENED S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 18 maja 2020 r.

› czytaj

2020-05-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OI0722

Z dniem 18 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OI0722.

› czytaj

2020-05-11 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OI0722

Informujemy, że z dniem 18 maja br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OI0722, oznaczone kodem PL0000112710.

› czytaj

2020-05-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych PS0425

Z dniem 12 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0425.

› czytaj

2020-05-08 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0425

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0425. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112728.

› czytaj

2020-05-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych DS1030

Z dniem 12 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych DS1030.

› czytaj

2020-05-08 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych DS1030

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii DS1030. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112736.

› czytaj

2020-05-05 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii I/2017 spółki COMP S.A. oznaczonych kodem PLCMP0000066, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-04-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 14 maja 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-04-30 Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Kraków

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Kraków, notowanej pod symbolem KRA0423, według której będą zawierane transakcje na rynku regulowanym BondSpot, wynosi 750,00 zł.

› czytaj

2020-04-30 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OB0722

Z dniem 8 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OB0722.

› czytaj

2020-04-30 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0722

Informujemy, że z dniem 8 maja br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0722, oznaczone kodem PL0000112702. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0722, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 8 maja 2020 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0722, oznaczonymi kodem PL0000112165.

› czytaj

2020-04-30 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 53/O/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-04-28 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie bonów skarbowych 01JUL20 i 23SEP20 do obrotu na rynku z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że bony skarbowe 01JUL20 i 23SEP20 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 30 kwietnia 2020 r.

› czytaj

2020-04-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OH0722

Z dniem 5 maja 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OH0722.

› czytaj

2020-04-27 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OH0722

Informujemy, że z dniem 5 maja br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OH0722, oznaczone kodem PL0000112629. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0722, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 5 maja 2020 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0722, oznaczonymi kodem PL0000112165.

› czytaj

2020-04-21 GETIN NOBLE BANK S.A. - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że GETIN NOBLE BANK S.A. został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Inwestor Instytucjonalny i rozpocznie działanie w dniu 4 maja 2020 r.

› czytaj

2020-04-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 27 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2020-04-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 27 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-04-16 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami MIASTA KRAKÓW

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii KRAKOW300423, oznaczonymi kodem ISIN PL0023200039 MIASTA KRAKÓW na rynku regulowanym BondSpot od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-04-15 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00168, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-04-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki COMP S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I/2017, oznaczonymi kodem ISIN PLCMP0000066 spółki COMP S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 kwietnia 2020 r.

› czytaj

2020-04-07 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2020-04-07 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OG0722

Z dniem 15 kwietnia 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OG0722.

› czytaj

2020-04-07 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OG0722

Informujemy, że z dniem 15 kwietnia br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OG0722, oznaczone kodem PL0000112546. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0722, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 15 kwietnia 2020 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0722, oznaczonymi kodem PL0000112165.

› czytaj

2020-04-06 Zakończenie pełnienia funkcji animatora przez Millennium Dom Maklerski S.A.

Informujemy, zgodnie z §51 Załącznika Nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., że z dniem 9 kwietnia 2020 r. Millennium Dom Maklerski S.A. zaprzestaje pełnić funkcję animatora emitenta obligacji Banku Millennium serii T (MIL0420), oznaczonych kodem PLBIG0000446. Dzień 8 kwietnia 2020 r. jest ostatnim dniem notowania obligacji.

› czytaj

2020-04-01 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A i C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A oznaczonych kodem PLBNFPR00018 i serii C oznaczonych kodem PLBNFPR00034 spółki Benefit Partners sp. z o.o., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-04-01 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie bonów skarbowych 19AUG20 i 31MAR21 do obrotu na rynku z dniem 2 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że bony skarbowe 19AUG20 i 31MAR21 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 2 kwietnia 2020 r.

› czytaj

2020-03-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 40/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-03-26 Treasury BondSpot Poland - promocja w zakresie opłat obowiązujących na rynku

Informujemy, że w dniu 26 marca 2020 r. Zarząd BondSpot podjął uchwałę nr 39/O/20 dotyczącą wprowadzenia czasowej promocji polegającej na obniżeniu opłaty miesięcznej dla uczestników rynku, którzy osiągną określony pułap zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.

› czytaj

2020-03-26 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że uchwałą nr 38/O/20 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 26 marca 2020 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2020-03-25 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii L, oznaczonymi kodem ISIN PLGEOMD00023 spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 26 marca 2020 r.

› czytaj

2020-03-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 23 marca 2020 r.

Informujemy, że z dniem 23 marca 2020 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2020-03-20 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 36/O/20 z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono zmiany do załącznika G Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2020-03-18 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 18 marca 2020 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o., określono dzień ostatniego notowania na 18 czerwca 2020 r. Ponadto z dniem 19 marca 2020 r. zmianie ulega symbol obligacji z GFN0320 na GFN0620.

› czytaj

2020-03-18 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii S, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00168 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 23 marca 2020 r.

› czytaj

2020-03-17 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o. oznaczonych kodem PLBNFPR00026, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-03-10 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Benefit Partners Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00034 spółki Benefit Partners Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 19 marca 2020 r.

› czytaj

2020-03-10 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Benefit Partners Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00018 spółki Benefit Partners Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 18 marca 2020 r.

› czytaj

2020-03-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 marca 2020 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 8 350,00 zł.

› czytaj

2020-03-05 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii O i O1 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii O i O1 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00135, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-03-04 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A. oznaczonych kodem PLMCIMG00251, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-03-02 Zmiana wartości nominalnej obligacji Arctic Paper S.A.

Informujemy, że z dniem 3 marca 2020 r. wartość nominalna jednej obligacji Arctic Paper S.A., notowanej pod symbolem ATC0821, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 668,00 zł.

› czytaj

2020-02-28 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 27/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-02-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Benefit Patners Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00026 spółki Benefit Partners Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 3 marca 2020 r.

› czytaj

2020-02-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 10 marca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-02-21 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 22/20 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2020-02-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii O i O1, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00135 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 19 lutego 2020 r.

› czytaj

2020-02-14 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie kolejnej serii obligacji nominowanych w euro do obrotu na rynku z dniem 18 lutego 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 18 lutego 2020 r.

› czytaj

2020-02-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0225

Z dniem 18 lutego 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0225.

› czytaj

2020-02-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ARCTIC PAPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLARTPR00038 spółki ARCTIC PAPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-02-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MCI CAPITAL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii P, oznaczonymi kodem ISIN PLMCIMG00251 spółki MCI CAPITAL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 17 lutego 2020 r.

› czytaj

2020-02-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 7 lutego 2020 r. seria K3 i K4 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-02-06 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Victoria Dom S.A.

Informujemy, że od dnia 10 lutego 2020 r. obligacje na okaziciela serii L oznaczone kodem PLVCTDM00082 (symbol VID0622) spółki Victoria Dom S.A., zgodnie z Uchwałą nr 70/2020 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 lutego 2020 r., będą notowane pod kodem PLVCTDM00074 (symbol VI10622).

› czytaj

2020-02-03 Uchylenie uchwały dotyczącej wyznaczenia pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/20 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. dotyczącej wyznaczenia pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

› czytaj

2020-01-31 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A

Od dnia 7 lutego 2020 r. seria ENEB0624 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-01-31 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 4 lutego 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. (włącznie).

› czytaj

2020-01-31 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 4 lutego 2020 r. seria K3 i K4 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-01-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 7/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2020-01-29 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych OF0722

Z dniem 5 lutego 2020 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OF072

› czytaj

2020-01-29 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OF0722

Informujemy, że z dniem 5 lutego br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OF0722, oznaczone kodem PL0000112397. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0722, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 5 lutego 2020 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0722, oznaczonymi kodem PL0000112165.

› czytaj

2020-01-29 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A spółki P.A. NOVA S.A. oznaczonych kodem PLPANVA00047, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-01-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 27 stycznia 2020 r.

Informujemy, że z dniem 27 stycznia 2020 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2020-01-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K3 i K4 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

› czytaj

2020-01-13 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii C spółki Meyra Group S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii C spółki Meyra Group S.A. oznaczonych kodem PLMDRT000027, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2020-01-10 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki P.A. NOVA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLPANVA00047 spółki P.A. NOVA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 14 stycznia 2020 r.

› czytaj

2020-01-03 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii I spółki American Heart of Poland S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii I spółki American Heart of Poland S.A. oznaczonych kodem PLAMRHP00042, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-12-31 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-12-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 298/O/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-12-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ENEB0624 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

› czytaj

2019-12-27 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki Prime Car Management S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii 1/2017 spółki Prime Car Management S.A. oznaczonych kodem PLPRMCM00055, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-12-23 27 grudnia 2019 r. ostatnim dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

Informujemy o zmianie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki FAMUR S.A. Ostatni dzień został określony na 27 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-20 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEYRA GROUP S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEYRA GROUP S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 23 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-20 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2019 r. obligacje na okaziciela serii D1 oznaczone kodem PLPEKAO00321 (symbol PE10631) spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1169/2019 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 grudnia 2019 r., będą notowane pod kodem PLPEKAO00313 (symbol PEO0631).

› czytaj

2019-12-20 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Miasto Włocławek

Informujemy, że z dniem 23 grudnia 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Miasto Włocławek, notowanej pod symbolem WCL1220, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 400,00 zł.

› czytaj

2019-12-20 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Meyra Group S.A.

Informujemy, że Decyzją 49/19 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki Meyra Group S.A.

› czytaj

2019-12-19 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0722

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OE0722. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112314.

› czytaj

2019-12-19 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OK0722

Z dniem 23 grudnia 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OE0722.

› czytaj

2019-12-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 23 grudnia 2019 r. seria M obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-12-18 TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.-zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. Ostatnim dniem działania będzie 31 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-16 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o., określono dzień ostatniego notowania na 18 marca 2020 r. Ponadto z dniem 17 grudnia 2019 r. zmianie ulega symbol obligacji z GFN1219 na GFN0320.

› czytaj

2019-12-16 Zmiana wartości nominalnej obligacji Województwa Opolskiego

Informujemy, że z dniem 17 grudnia 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Województwa Opolskiego, notowanej pod symbolem WOP1225, według której będą zawierane transakcje na rynku regulowanym BondSpot, wynosi 9 375,00 zł.

› czytaj

2019-12-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 16 grudnia 2019 r. seria D1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-12-13 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii G i H spółki Victoria Dom S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii G i H spółki Victoria Dom S.A. oznaczonych kodem PLVCTDM00058, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-12-12 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.-zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Ostatnim dniem działania będzie 13 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-12 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 16 grudnia 2019 r. zostanie wprowadzona seria 13 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-12-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRHP00042 spółki American Heart of Poland S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 13 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2019 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 8 625,00 zł.

› czytaj

2019-12-09 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 13 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-12-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii 1/2017, oznaczonymi kodem ISIN PLPRMCM00055 spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 11 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Od dnia 4 grudnia 2019 r. seria M obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-11-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

› czytaj

2019-11-29 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 279/O/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-11-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2019-11-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Benefit Patners Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00026 spółki Benefit Partners Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-11-28 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 5 grudnia 2019 r.

Informujemy, że z dniem 5 grudnia 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-11-25 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 28 listopada 2019 r.

› czytaj

2019-11-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Siedlce

Informujemy, że z dniem 26 listopada 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Siedlce, notowanej pod symbolem SIE1123, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 800,00 zł.

› czytaj

2019-11-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji Powiatu Goleniowskiego

Informujemy, że z dniem 26 listopada 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Powiatu Goleniowskiego, notowanej pod symbolem PGL1127, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 800,00 zł.

› czytaj

2019-11-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Barcin

Informujemy, że z dniem 26 listopada 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Barcin, notowanej pod symbolem BAR1125, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 600,00 zł.

› czytaj

2019-11-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Marki

Informujemy, że z dniem 26 listopada 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Marki, notowanej pod symbolem MKI1123, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 750,00 zł.

› czytaj

2019-11-25 Zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu BondSpot S.A.

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. podczas którego Pan Mariusz Bieńkowski został powołany na Prezesa Zarządu Spółki.

› czytaj

2019-11-22 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki VICTORIA DOM S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii G i H, oznaczonymi kodem ISIN PLVCTDM00058 spółki VICTORIA DOM S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot ood dnia 27 listopada 2019 r.

› czytaj

2019-11-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2019-11-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Od dnia 25 listopada 2019 r. seria E obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-11-15 Zmiana Regulaminu TBSP.Index oraz Regulaminu kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że Zarządu BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) oraz Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice.

› czytaj

2019-11-15 Zmiana wartości nominalnej obligacji J.W. Construction Holding S.A.

Informujemy, że z dniem 18 listopada 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. Construction Holding S.A. , notowanej pod symbolem JWC1120, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 450 zł.

› czytaj

2019-11-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

› czytaj

2019-11-14 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 18 listopada 2019 roku zostaną wprowadzone serie A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19 i J19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK.

› czytaj

2019-11-11 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-11-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Od dnia 12 listopada 2019 r. seria 1123 obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-11-07 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii E2018 spółki M.W. Trade S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii E2018 spółki M.W. Trade S.A. oznaczonych kodem PLMWTRD00229, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-11-05 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ SIECHNICE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 8 listopada 2019 roku zostaną wprowadzone serie E19, F19, G19 i H19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ SIECHNICE.

› czytaj

2019-11-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

Od dnia 6 listopada 2019 r. seria 1/2019 obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1123 obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

› czytaj

2019-10-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 261/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od dnia 5 listopada 2019 r. seria BGK1023S018A obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii JWC1120, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000126 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-10-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 31 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-10-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

Od dnia 4 listopada 2019 r. seria A obligacji na okaziciela spółki FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 31 października 2019 r. seria F1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-28 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OK0722

Z dniem 30 października 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0722.

› czytaj

2019-10-28 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0722

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0722. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112165.

› czytaj

2019-10-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BGK1023S018A wyemitowane przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

› czytaj

2019-10-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2019-10-24 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A16, oznaczonymi kodem ISIN PL0030200014 WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na rynku regulowanym BondSpot od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia 16 grudnia 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-10-24 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A16, oznaczonymi kodem ISIN PL0018200028 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK na rynku regulowanym BondSpot ood dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-10-22 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii C spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii C spółki ALIOR BANK S.A. oznaczonych kodem PLMRTMB00034, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-10-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

› czytaj

2019-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 października 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2019 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2019-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 październik 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-10-17 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M.W. Trade S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii D2018 oznaczonych kodem PLMWTRD00211 spółki M.W. Trade S.A., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-10-17 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M.W. Trade S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii C2018 oznaczonych kodem PLMWTRD00203 spółki M.W. Trade S.A., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-10-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. Trade S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E2018, oznaczonymi kodem PLMWTRD00229 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 21 października 2019 r.

› czytaj

2019-10-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Od dnia 24 października 2019 r. seria M4/2019 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2019 obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

› czytaj

2019-10-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M4/2019 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

› czytaj

2019-10-10 TBSP- komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że obrót na rynku Treasury BondSpot Poland w 2020 roku nie będzie odbywał się w następujące dni:

› czytaj

2019-10-08 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami MIASTA MARKI

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0028200018 MIASTA MARKI na rynku regulowanym BondSpot od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-10-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Od dnia 9 października 2019 r. seria AU obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem PLMRTMB00034 spółki ALIOR BANK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 9 października 2019 r.

› czytaj

2019-10-03 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii obligacji skarbowych OC0521

Z dniem 10 października 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OC0521.

› czytaj

2019-10-03 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OC0521

Informujemy, że z dniem 10 października br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OC0521, oznaczone kodem PL0000112082.

› czytaj

2019-10-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

Od dnia 3 października 2019 r. seria B obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-10-01 Zmiana Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot

Informujemy, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot.

› czytaj

2019-10-01 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. uchwałą nr 231/19 z dnia 1 października 2019 r. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland (dalej: „Regulamin TBSP”).

› czytaj

2019-09-30 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19 i J19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK.

› czytaj

2019-09-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Od dnia 3 października 2019 r. seria A i B obligacji na okaziciela spółki KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 2 października 2019 r. serii G obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. TRADE S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D2018, oznaczonymi kodem PLMWTRD00211 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 3 października 2019 r.

› czytaj

2019-09-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. TRADE S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C2018, oznaczonymi kodem PLMWTRD00203 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 3 października 2019 r.

› czytaj

2019-09-30 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 224/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-30 Treasury BondSpot Poland - wydłużenie promocji w zakresie opłat obowiązujących na rynku

Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. Zarząd BondSpot podjął uchwałę nr 223/19 dotyczącą wydłużenia promocji polegającej na obniżeniu opłaty miesięcznej dla uczestników rynku, którzy osiągną określony pułap zrealizowanego obrotu na rynku kasowym TBSP w danym miesiącu.

› czytaj

2019-09-30 Przyjęcie Regulaminu kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że uchwałą nr 222/19 Zarząd BondSpot S.A. z dnia 30 września 2019 r. przyjął Regulamin ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

› czytaj

2019-09-27 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0024200012 POWIATU GOLENIOWSKIEGO na rynku regulowanym BondSpot od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-09-27 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami MIASTA SIEDLCE

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E13, oznaczonymi kodem ISIN PL0021200122 MIASTA SIEDLCE na rynku regulowanym BondSpot od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-09-27 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY BARCIN

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0029200017 GMINY BARCIN na rynku regulowanym BondSpot od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-09-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AU obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2019-09-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Od dnia 27 września 2019 r. seria ENEA0624 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria G obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2019-09-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A.

Od dnia 25 września 2019 r. seria LCC220523OZ3 obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-20 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A i B obligacji na okaziciela spółki KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

› czytaj

2019-09-20 Zmiana symboli obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A. notowanych w ASO w ramach Catalyst

Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki LC CORP S.A. na DEVELIA S.A., zmianie uległy symbole obligacji na okaziciela notowanych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

› czytaj

2019-09-18 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ SIECHNICE

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria E19, F19, G19 i H19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ SIECHNICE.

› czytaj

2019-09-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTA SANOKA

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 23 września 2019 roku zostanie wprowadzona seria A19 i C19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTA SANOKA.

› czytaj

2019-09-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO RADOMSKO

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 23 września 2019 roku zostanie wprowadzona seria D19, E19 i F19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO RADOMSKO.

› czytaj

2019-09-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ENEA0624 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

› czytaj

2019-09-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 19 września 2019 r. seria K2 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC220523OZ3 obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A.

› czytaj

2019-09-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Od dnia 18 września 2019 r. seria K obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-13 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO SANOK

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A19 i C19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO SANOK

› czytaj

2019-09-11 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO RADOMSKO

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria D19, E19, F19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO RADOMSKO

› czytaj

2019-09-11 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K2 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

› czytaj

2019-09-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2019-09-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 września 2019 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A, notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 8 900,00 zł.

› czytaj

2019-09-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY PIŁA

Informujemy, że z dniem 11 września 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY PIŁA, notowanej pod symbolem PIA0922, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 600,00 zł.

› czytaj

2019-09-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 11 września 2019 r. seria Y obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-09-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki POLNORD S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NS4, oznaczonymi kodem PLPOLND00183 spółki POLNORD S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 10 września 2019 r. do dnia 20 września 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-09-02 Zmiana wartości nominalnej obligacji Arctic Paper S.A.

Informujemy, że z dniem 3 września 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Arctic Paper S.A., notowanej pod symbolem ATC0821, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 751,00 zł.

› czytaj

2019-09-02 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 4 września 2019 roku zostanie wprowadzona seria C19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA.

› czytaj

2019-09-02 TBSP - zmiana minimalnej wartości oferty MidPrice

Informujemy, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego , od dnia 2 września 2019 r. zmianie uległa minimalna wartość Oferty MidPrice.

› czytaj

2019-08-30 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 191/O/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-29 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A. S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii BGD1119 spółki BIOGENED S.A. oznaczonych kodem PLBIOGN00026, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-08-29 CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.-zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

› czytaj

2019-08-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria Y obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2019-08-28 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria C19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA

› czytaj

2019-08-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 29 sierpnia 2019 roku zostanie wprowadzona seria A19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN.

› czytaj

2019-08-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Od dnia 29 sierpnia 2019 r. obligacje na okaziciela serii A wyemitowane przez spółkę POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-27 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M.W. Trade S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B2018 oznaczonych kodem PLMWTRD00195 spółki M.W. Trade S.A., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-08-23 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 27 sierpnia 2019 roku zostanie wprowadzona seria A19, B19, C19, D19 i E19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2019-08-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Od dnia 28 sierpnia 2019 r. obligacje na okaziciela serii M wyemitowane przez spółkę EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-23 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN.

› czytaj

2019-08-23 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY PIŁA

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0026200010 GMINY PIŁA na rynku regulowanym BondSpot od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 10 września 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-08-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 10 września 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-08-22 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A19, B19, C19, D19 i E19 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2019-08-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

› czytaj

2019-08-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 22 sierpnia 2019 r. seria 1/2019 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-20 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2019 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2019-08-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Od dnia 21 sierpnia 2019 r. seria PGE002210526 i PGE003210529 obligacji na okaziciela spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ARCTIC PAPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem PLARTPR00038 spółki ARCTIC PAPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-08-19 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu otwarcia w dniu 19.08.2019

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 19 sierpnia 2019 r.

› czytaj

2019-08-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

› czytaj

2019-08-15 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-08-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Od dnia 19 sierpnia 2019 r. seria L obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-13 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OC0521

Informujemy, że z dniem 21 sierpnia 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OC0521, oznaczone kodem PL0000111902.

› czytaj

2019-08-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii obligacji skarbowych OC0521

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OC0521.

› czytaj

2019-08-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOGENED S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii BGD1119, oznaczonymi kodem ISIN PLBIOGN00026 spółki BIOGENED S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 sierpnia 2019 r.

› czytaj

2019-08-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PGE002210526 oraz PGE003210529 obligacji na okaziciela spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

› czytaj

2019-08-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Od dnia 12 sierpnia 2019 r. seria PN obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-08 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu otwarcia w dniu 08.08.2019

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 8 sierpnia 2019 r.

› czytaj

2019-08-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Od dnia 9 sierpnia 2019 r. seria F obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-08-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-08-06 DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.-zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Ostatnim dniem działania będzie 30 sierpnia 2019 r.

› czytaj

2019-08-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki INDOS S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii J, oznaczonymi kodem ISIN PLINDOS00043, spółki INDOS S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dnia 9 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-08-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM Development S.A.

Informujemy, że Decyzją 34/19 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki JHM Development S.A.

› czytaj

2019-08-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B2018, oznaczonymi kodem ISIN PLMWTRD00195 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 7 sierpnia 2019 r.

› czytaj

2019-08-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria L obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2019-08-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PN obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2019-07-31 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 7 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że z dniem 7 sierpnia 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-07-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 158/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-07-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2019-07-30 Treasury BondSpot Poland - promocja w zakresie opłat obowiązujących na rynku

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2019 r. Zarząd BondSpot podjął uchwałę nr 154/19 dotyczącą wprowadzenia czasowej promocji polegającej na obniżeniu opłaty miesięcznej dla uczestników rynku, którzy osiągną określony pułap zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.

› czytaj

2019-07-30 Zmiana Regulaminu rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że uchwałą nr 153/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 29 lipca 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2019-07-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Od dnia 31 lipca 2019 r. seria PM obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-07-29 Zmiana wartości nominalnej obligacji COMP S.A.

Informujemy, że z dniem 30 lipca 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0720, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 400 zł.

› czytaj

2019-07-22 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 lipca 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2019 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2019-07-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PM obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2019-07-22 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 lipca 2019 r.

W nawiązaniu do komunikatów w sprawie zmian w liście obligacji podlegających fixingowi z dnia 12 lipca 2019 r. i 19 lipca 2019 r. informujemy, że błędnie wskazano kod ISIN dla obligacji WZ0525.

› czytaj

2019-07-19 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 lipca 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-07-18 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OC0521

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OC0521, oznaczone kodem PL0000111902.

› czytaj

2019-07-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii obligacji skarbowych OC0521

Z dniem 25 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OC0521.

› czytaj

2019-07-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 17 lipca 2019 r. seria T obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-07-15 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A oznaczonych kodem PLARCHE00013 spółki ARCHE Sp. z o.o., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-07-12 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 19 lipca 2019 r.

Informujemy, że z dniem 19 lipca 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-07-12 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ1129

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ1129. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111928.

› czytaj

2019-07-12 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych WZ1129

Z dniem 16 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ1129.

› czytaj

2019-07-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki COMP S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I/2017, oznaczonymi kodem ISIN PLCMP0000066 spółki COMP S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 17 lipiec 2019 r. do dnia 29 lipca 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-07-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 15 lipca 2019 r. seria D obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-07-11 Dni wolne od obrotu na RR i w ASO BondSpot w 2020 r.

Informujemy, że uchwałą nr 138/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 11 lipca 2019 określone zostały dni, w których w roku 2020 nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Spółkę w ramach Catalyst:

› czytaj

2019-07-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria T obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2019-07-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 10 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-18 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-07-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

› czytaj

2019-07-04 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-18 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-06-28 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 133/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-06-28 Zmiana wartości nominalnej obligacji COMP S.A.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0620, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 700 zł.

› czytaj

2019-06-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Arche Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLARCHE00013 spółki Arche Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 28 czerwca 2019 r.

› czytaj

2019-06-26 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO obligacji na okaziciela spółki CDRL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 19 czerwca br. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki CDRL S.A., określono dzień ostatniego notowania na 17 grudnia 2021 r.

› czytaj

2019-06-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że z dniem 26 czerwca 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji American Heart of Poland S.A., notowanej pod symbolem AHP0622, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 53.061,98 zł.

› czytaj

2019-06-19 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 24 czerwca 2019 r. zostanie wprowadzona seria 12 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-06-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii obligacji skarbowych OB0521

Z dniem 26 czerwca 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OB0521.

› czytaj

2019-06-18 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0521

Informujemy, że z dniem 26 czerwca 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0521, oznaczone kodem PL0000111829.

› czytaj

2019-06-18 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-06-17 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 12 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-06-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Comp S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I/2015, oznaczonymi kodem ISIN PLCMP0000058 spółki Comp S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-06-10 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Benefit Patners Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00018 spółki Benefit Partners Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-06-10 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRHP00042 spółki American Heart of Poland S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. włącznie.

› czytaj

2019-06-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 czerwca 2019 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A, notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 9 175,00 zł.

› czytaj

2019-06-06 Wznowienie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MCI Management Sp. z o.o.

W związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez MCI Management Sp. z o.o. raportu rocznego za rok 2018 r., obrót następującymi obligacjami spółki MCI Management Sp. z o.o.:

› czytaj

2019-06-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Od dnia 7 czerwca 2019 r. seria AP obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-06-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AP obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2019-06-03 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MCI Management Sp z o.o.

Informujemy, że w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018 podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLMCMNG00012 oraz serii C oznaczonymi kodem ISIN PLMCMNG00020 spółki MCI Management Sp z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

› czytaj

2019-05-31 Okresowe zwolnienie z opłat obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2019 r. Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 117/19 w sprawie okresowego zwolnienia z opłat obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.

› czytaj

2019-05-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 118/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-05-30 Zmiana wartości nominalnej obligacji J.W. Construction Holding S.A.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. Construction Holding S.A., notowanej pod symbolem JWC0520, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 500,00 zł.

› czytaj

2019-05-28 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii G oznaczonych kodem PLGTBCK00016 oraz obligacji serii H oznaczonych kodem PLGTBCK00024 spółki Getback S.A., na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-05-27 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu otwarcia w dniu 27 maja 2019

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 27 maja 2019 r.

› czytaj

2019-05-24 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 31 maja 2019 r.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-05-24 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 31 maja 2019 r.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2019 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2019-05-24 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych WZ0525

Z dniem 28 maja 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ0525.

› czytaj

2019-05-24 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0525

Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ0525. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111738.

› czytaj

2019-05-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. od dnia 29 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-05-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii JWC0520, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000118 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-05-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI Development S.A.

Od dnia 15 maja 2019 r. seria BBI0222 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-05-10 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych PS1024

Z dniem 14 maja 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS1024.

› czytaj

2019-05-10 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS1024

Informujemy, że w dniu 14 maja 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS1024. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111720.

› czytaj

2019-05-03 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-04-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BBI0222 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2019-04-30 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 101/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-04-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO Invest Sp. z o.o.

Od dnia 7 maja 2019 r. seria PK i PL obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO Invest Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-04-30 ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.-zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. Ostatnim dniem działania będzie 30 kwietnia 2019 r.

› czytaj

2019-04-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PL obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2019-04-26 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLJHMDL00026 spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot ood dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-04-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PK obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2019-04-23 Publikacja opóźnionych danych rynkowych

Informujemy, że opóźnione dane pochodzące z rynków BondSpot są dostępne w serwisie data.bondspot.pl

› czytaj

2019-04-22 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2019-04-18 Treasury BondSpot Poland - Wyłączenie Trade Registration Facility (dawniej RFQ)

Informujmy, że BondSpot S.A. uchwałą nr 93/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r. wyłącza na okres 3 miesięcy możliwość składania zleceń mających na celu zgłoszenie i zarejestrowanie transakcji w systemie informatycznym Rynku Treasury BondSpot Poland, o których mowa w § 27a ust. 3 Regulaminu Rynku („Trade Registration Facility”), składanych w ramach rynku kasowego.

› czytaj

2019-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2019 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2019-04-16 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 18 kwietnia 2019 roku zostanie wprowadzona seria B18, C18 i G18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2019-04-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii obligacji skarbowych OB0521

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OB0521.

› czytaj

2019-04-11 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0531.

Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0531, oznaczone kodem PL0000111647.

› czytaj

2019-04-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Od dnia 15 kwietnia 2019 r. seria U obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-04-09 BOFA SECURITIES EUROPE SA - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że BOFA SECURITIES EUROPE SA został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Market Maker i rozpocznie działanie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

› czytaj

2019-04-09 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria B18, C18 i G18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2019-04-08 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujmy, że BondSpot S.A. uchwałą nr 78/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland

› czytaj

2019-04-08 BARCLAYS BANK IRELAND PLC - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że BARCLAYS BANK IRELAND PLC został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Market Maker i rozpocznie działanie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

› czytaj

2019-04-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria U obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

› czytaj

2019-04-05 MORGAN STANLEY EUROPE SE - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że MORGAN STANLEY EUROPE SE został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Market Maker i rozpocznie działanie w dniu 9 kwietnia 2019 r.

› czytaj

2019-04-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od dnia 9 kwietnia 2019 r. seria BGK0121S016A oraz seria BGK0223S017A obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-04-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 8 kwietnia 2019 r. seria E1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-03-29 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 65/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-03-29 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Lokum Deweloper S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii D spółki Lokum Deweloper S.A. oznaczonych kodem PLLKMDW00072, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-03-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BGK0121S016A i BGK0223S017A wyemitowane przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

› czytaj

2019-03-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2019-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Od dnia 2 kwietnia 2019 r. seria W obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-03-26 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 28 marca 2019 roku zostanie wprowadzona seria G18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2019-03-25 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria G18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2019-03-20 Wprowadzenie do obrotuna ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostają wprowadzone obligacje podporządkowane na okaziciela serii W spółki BANK MILLENNIUM S.A.

› czytaj

2019-03-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CDRL S.A.

Od dnia 22 marca 2019 r. obligacje na okaziciela serii B wyemitowane przez spółkę CDRL S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-03-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00034 spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 3 grudnia 2018 r. od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-03-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 15 marca 2019 r. zostanie wprowadzona seria HPA35 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-03-11 Zmiana wartości nominalnej obligacji Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 12 marca 2019 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 9 450,00 zł.

› czytaj

2019-03-07 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA35 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-03-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CDRL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki CDRL S.A.

› czytaj

2019-03-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki POLNORD S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NS4, oznaczonymi kodem PLPOLND00183 spółki POLNORD S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 8 marca 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-03-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem PLLKMDW00072 spółki LOKUM DEWELOPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 12 marca 2019 r.

› czytaj

2019-03-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 6 marca 2019 r. obligacje na okaziciela serii LCC191020OZ1 i LCC191022OZ2 wyemitowane przez spółkę LC CORP S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-02-28 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 7 marca 2019 r.

Informujemy, że z dniem 7 marca 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-02-28 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 7 marca 2019 r.

Informujemy, że z dniem 7 marca 2019 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2019-02-28 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 40/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-02-28 Treasury BondSpot Poland - nowy uczestnik Rynku BofA Securities Europe SA

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do działania na Rynku BofA Securities Europe SA (kod uczestnika 97071BOFA) jako Market Makera.

› czytaj

2019-02-28 Treasury BondSpot Poland - nowy uczestnik J.P MORGAN AG

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do działania na Rynku J.P MORGAN AG jako Market Makera.

› czytaj

2019-02-28 Zmiana wartości nominalnej obligacji Arctic Paper S.A.

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Arctic Paper S.A., notowanej pod symbolem ATC0821, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 834,00 zł.

› czytaj

2019-02-27 Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2018 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2018.

› czytaj

2019-02-27 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 27.02.2019 r.

W związku z zaistniałymi problemami technicznymi, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), Spółka BondSpot S.A. postanowiła odwołać publikację wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 27 lutego 2019 r.

› czytaj

2019-02-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC191020OZ1 i LCC191022OZ2 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2019-02-26 Zmiana symbolu i daty zakończenia obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY MIASTA ELBLĄG

W związku ze zmianą warunków emisji obligacji na okaziciela GMINY MIASTA ELBLĄG oznaczonych na rynku regulowanym BondSpot symbolami ELG0320, ELG0321, ELG0322 i ELG0523 oraz na wniosek GMINY MIASTA ELBLĄG dokonano zmiany symbolu i daty zakończenia obrotu wskazanymi obligacjami.

› czytaj

2019-02-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MBANK S.A.

Od dnia 28 lutego 2019 r. obligacje na okaziciela serii MBKO101028 i MBKO101030 wyemitowane przez spółkę MBANK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-02-25 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem PLBPHHP00218 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-02-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RCI LEASING POLSKA Sp. z o.o.

Od dnia 22 lutego 2019 r. obligacje na okaziciela serii 1/2017 wyemitowane przez spółkę RCI LEASING POLSKA Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-02-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki MBANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria MBKO101028 i MBKO101030 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki MBANK S.A.

› czytaj

2019-02-15 Komunikat dotyczący warsztatów nt. Tri-Party Repo

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyły się warsztatach nt. Tri-Party Repo zorganizowane przez BondSpot S.A. i KDPW S.A.

› czytaj

2019-02-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ARCTIC PAPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem PLARTPR00038 spółki ARCTIC PAPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-02-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Od dnia 14 lutego 2019 r. obligacje na okaziciela serii AB04 231023 wyemitowane przez spółkę AB S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-02-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych DS1029

Z dniem 12 lutego 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych DS1029.

› czytaj

2019-02-08 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych DS1029

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii DS1029. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111498.

› czytaj

2019-02-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RCI LEASING POLSKA Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki RCI LEASING POLSKA Sp. z o.o.

› czytaj

2019-02-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB04 231023 obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

› czytaj

2019-02-01 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ - MIASTO PŁOCK

Z dniem 5 lutego 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ - MIASTO PŁOCK.

› czytaj

2019-02-01 Zmiana wartości nominalnej jednej obligacji BBI DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że z dniem 4 lutego 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji BBI DEVELOPMENT S.A., notowanej pod symbolem BBI0220, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 700,00 zł.

› czytaj

2019-02-01 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Murapol S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii T spółki Murapol S.A. oznaczonych kodem PLMURPL00141, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-01-31 Kwalifikacja instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME na rynku ASO BondSpot

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę w sprawie kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME wyodrębnionym w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst

› czytaj

2019-01-31 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ - MIASTO PŁOCK

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ - MIASTO PŁOCK.

› czytaj

2019-01-30 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 6 lutego 2019 r.

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.Zmiana polega na dodaniu do listy obligacji OK0521.

› czytaj

2019-01-29 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Murapol S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii U spółki Murapol S.A. oznaczonych kodem PLMURPL00158, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-01-24 KOMUNIKAT PRASOWY - Treasury BondSpot Poland po raz kolejny wybrany elektronicznym rynkiem skarbowych papierów wartościowych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z 21 stycznia 2019 r. Treasury BondSpot Poland, prowadzony przez spółkę BondSpot S.A., od 1 października 2019 r. ponownie będzie rynkiem elektronicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.

› czytaj

2019-01-24 Promocja dla animatorów Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A.

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu czasowej promocji dla członków rynku ASO BondSpot pełniących funkcję animatorów. Promocja polegać będzie na całkowitym zwolnieniu z opłat od transakcji zawartych w zakresie wykonywania przez ww. podmioty funkcji animatora.

› czytaj

2019-01-21 Rynek Treasury BondSpot Poland elektronicznym rynkiem skarbowych papierów wartościowych

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru, zgodnie z §20 Regulaminu pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 15 grudnia 2018 r., od 1 października 2019 r. przez czas nieokreślony Rynkiem elektronicznym, określonym zgodnie z postanowieniami §2 pkt 11 Regulaminu, będzie rynek Treasury BondSpot Poland prowadzony przez spółkę BondSpot S.A.

› czytaj

2019-01-18 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii BBI0220, oznaczonymi kodem PLNFI1200182 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 22 stycznia 2019 r. do dnia 1 lutego 2019 r. (włącznie).

› czytaj

2019-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 stycznia 2019 r.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2019 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2019-01-16 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 4/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2019-01-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MURAPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii T, oznaczonymi kodem PLMURPL00141 spółki MURAPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 21 stycznia 2019 r.

› czytaj

2019-01-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MURAPOL S.A.

nformujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii U, oznaczonymi kodem PLMURPL00158 spółki MURAPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 stycznia 2019 r.

› czytaj

2019-01-10 Wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany BondSpot hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 14 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-17 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-01-09 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-17 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2019-01-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 10 stycznia 2019 r. seria B i C obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-01-07 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki mBank S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii BREO201223 spółki mBank S.A. oznaczonych kodem PLBRE0005177, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-01-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 9 stycznia 2019 r. seria DOMDET2091023 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-01-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Od dnia 9 stycznia 2019 r. seria C2018, D2018 i E2018 obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-01-02 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Murapol S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii Z spółki Murapol S.A. oznaczonych kodem PLMURPL00174, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2019-01-02 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu otwarcia w dniu 02.01.2019 r.

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 2 stycznia 2019 r.

› czytaj

2018-12-31 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2018-12-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji American Heart of Poland S.A., notowanej pod symbolem AHP0622, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 58.496,04 zł.

› czytaj

2018-12-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.

Od dnia 28 grudnia 2018 r. seria 1/2018 obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-12-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B i C obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

› czytaj

2018-12-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRHP00042 spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniu 27 grudnia 2018 r.

› czytaj

2018-12-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że Decyzją 32/18 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki American Heart of Poland S.A.

› czytaj

2018-12-20 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Miasta Włocławek

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Miasta Włocławek, notowanej pod symbolem WCL1220, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 600,00 zł.

› czytaj

2018-12-20 27 grudnia 2018 r. ostatnim dniem notowania narynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy o zmianie ostatniego dnia notowania na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-09 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. Ostatni dzień został określony na 27 grudnia 2018 r.

› czytaj

2018-12-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M.W. TRADE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C2018, D2018 i E2018 obligacji na okaziciela spółki M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2018-12-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Od dnia 17 grudnia 2018 r. seria AM obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-12-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MURAPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii Z, oznaczonymi kodem ISIN PLMURPL00174 spółki MURAPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 17 grudnia 2018 r.

› czytaj

2018-12-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INPRO S.A.

Od dnia 12 grudnia 2018 r. seria B obligacji na okaziciela spółki INPRO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-12-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2018 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 9 725,00 zł.

› czytaj

2018-12-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AM obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2018-12-06 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C12, oznaczonymi kodem ISIN PL0018200028 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK na rynku regulowanym BondSpot od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-12-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MBANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii BREO201223, oznaczonymi kodem ISIN PLBRE0005177 spółki MBANK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 10 grudnia 2018 r.

› czytaj

2018-12-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INPRO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki INPRO S.A.

› czytaj

2018-11-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria DOMDET2091023 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-11-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00026 spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-29 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 6 grudnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 6 grudnia 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-11-29 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 6 grudnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 6 grudnia 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-11-26 Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Marki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 listopada 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Marki, notowanej pod symbolem MKI1123, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 875,00 zł.

› czytaj

2018-11-26 Zmiana wartości nominalnej obligacji Powiatu Goleniowskiego

Informujemy, że z dniem 27 listopada 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Powiatu Goleniowskiego, notowanej pod symbolem PGL1127, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-11-26 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Barcin

Informujemy, że z dniem 27 listopada 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Barcin, notowanej pod symbolem BAR1125, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 700,00 zł.

› czytaj

2018-11-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii NPLZ-01 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-23 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Murapol S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii W spółki Murapol S.A. oznaczonych kodem PLMURPL00166, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-11-23 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii D spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. oznaczonych kodem PLBOS0000076, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-11-20 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland (dalej: „Regulamin TBSP”). Tekst jednolity ww. Regulaminu został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

› czytaj

2018-11-19 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu otwarcia w dniu 19.11.2018

W związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 19 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-16 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OK0521

Z dniem 20 listopada 2018 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0521.

› czytaj

2018-11-16 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0521

Informujemy, że w dniu 20 listopada 2018 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0521. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111274.

› czytaj

2018-11-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Od dnia 20 listopada 2018 r. seria B i C obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-11-15 Zmiana wartości nominalnej obligacji J.W. Construction Holding S.A.

Informujemy, że z dniem 16 listopada 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. Construction Holding S.A., notowanej pod symbolem JWC1120, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-11-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki OT LOGISTICS S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii D spółki OT LOGISTICS S.A., oznaczonymi kodem ISIN PLODRTS00074, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 14 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-12 12 listopada 2018 r. – biuro BondSpot S.A. nieczynne.

W związku ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz dniem wolnym od pracy, informujemy że biuro BondSpot S.A. będzie w tym dniu nieczynne.

› czytaj

2018-11-12 Treasury BondSpot Poland - 12 listopada 2018 r. - dzień bez obrotu na rynku

Informujemy, że obrót na rynku Treasury BondSpot Poland nie będzie odbywał się w dniu 12 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-12 Odwołanie dnia obrotu na Rynku Regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot - 12.11.2018 r.

W związku z planowanym ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz dniem wolnym od pracy, Zarząd BondSpot S.A. odwołuje dzień obrotu na Rynku regulowanym BondSpot oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w dniu 12 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B i C obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

› czytaj

2018-11-09 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Bondspot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 13 listopada 2018 r. zostanie wprowadzona seria 11 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-11-08 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 11 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-11-08 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0024200012 POWIATU GOLENIOWSKIEGO na rynku regulowanym BondSpot od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-08 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY BARCIN

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0029200017 GMINY BARCIN na rynku regulowanym BondSpot od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-08 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami MIASTA MARKI

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0028200018 MIASTA MARKI na rynku regulowanym BondSpot od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-08 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 8 listopada br. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii D spółki OT LOGISTICS S.A., określono dzień ostatniego notowania na 9 listopada 2020 r. Ponadto zmianie ulega symbol obligacji z OTS1118 na OTS1120.

› czytaj

2018-11-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MURAPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii W, oznaczonymi kodem ISIN PLMURPL00166 spółki MURAPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 9 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 8 listopada 2018 r. seria B obligacji na okaziciela spółki JHM DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-11-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLBOS0000076 spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 7 listopada 2018 r.

› czytaj

2018-11-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii JWC1120, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000126 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-11-01 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:
- 01.11.2018 r. – rynek zamknięty, dzień nierozliczeniowy.

› czytaj

2018-10-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-10-25 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 29 października 2018 r. zostanie wprowadzona seria HPA34 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-10-23 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA34 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-10-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) publicznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Od dnia 24 października 2018 r. seria NPLZ-01 publicznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 października 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 października 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-10-18 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości otwarcia indeksu w dniu 18.10.2018 r.

W związku z zaistniałymi problemami technicznymi, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), Spółka BondSpot S.A. postanowiła odwołać publikację wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 18 października 2018 r.

› czytaj

2018-10-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Od dnia 18 października 2018 r. seria M3/2018 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-10-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A2016, oznaczonymi kodem ISIN PLMWTRD00153 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 października 2018 r. do dnia 26 października 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-10-10 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AmRest Holdings SE

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii AMRE04100919 spółki AmRest Holdings SE oznaczonych kodem PLAMRST00025, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-10-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) publicznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria NPLZ-01 publicznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-10-08 TBSP- komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że obrót na rynku Treasury BondSpot Poland w 2019 roku nie będzie odbywał się w następujące dni:

› czytaj

2018-10-05 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0424

Informujemy, że w dniu 9 października 2018 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0424. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000111191.

› czytaj

2018-10-05 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych PS0424

Z dniem 9 października 2018 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0424.

› czytaj

2018-10-05 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii K spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLGEOMD00015, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-10-05 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji o symbolu WXF1118 spółki Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG oznaczonych kodem AT0000A100Y0, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-10-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

Od dnia 3 października 2018 r. seria A obligacji na okaziciela spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-09-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M3/2018 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

› czytaj

2018-09-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

› czytaj

2018-09-24 Zmiana wartości nominalnej obligacji „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Informujemy, że z dniem 25 września 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., notowanej pod symbolem BML0919, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 70,00 zł.

› czytaj

2018-09-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki AMREST HOLDINGS SE

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii AMRE04100919, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRST00025 spółki AMREST HOLDINGS SE w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 18 września 2018 r.

› czytaj

2018-09-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii K, oznaczonymi kodem ISIN PLGEOMD00015 spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 20 września 2018 r.

› czytaj

2018-09-12 Treasury BondSpot Poland - zmiana charakteru uczestnictwa Merrill Lynch International

Uprzejmie informujemy, że Merrill Lynch International zmienił charakter uczestnictwa i od 17 września 2018 r. będzie kontynuował działanie na Treasury BondSpot Poland jako Market Maker.

› czytaj

2018-09-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Piła

Informujemy, że z dniem 11 września 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Piła, notowanej pod symbolem PIA0922, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 800,00 zł.

› czytaj

2018-09-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji Globe Trade Centre S.A.

Informujemy, że z dniem 11 września 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Globe Trade Centre S.A., notowanej pod symbolem GTC0319, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 3.333,34 zł.

› czytaj

2018-09-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2018 obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.

› czytaj

2018-09-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki “BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBMDLB00026 spółki “BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 12 września 2018 r. do dnia 24 września 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-09-07 Zmiana nazwy skróconej obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki BANK ZACHODNI WBK S.A. na SANTANDER BANK POLSKA S.A., obligacje na okaziciela serii F, otrzymują nazwę skróconą: SPL0428.

› czytaj

2018-09-07 Treasury BondSpot Poland - zmiana nazwy firmy spółki Bank Zachodni WBK S.A.

Informujemy, że Bank Zachodni WBK S.A. zmienił nazwę firmy spółki i od 10 września 2018 r. będzie kontynuował działanie na Treasury BondSpot Poland jako Santander Bank Polska S.A.

› czytaj

2018-09-07 Zmiana nazwy firmy członka rynku regulowanego BondSpot i ASO

Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki Bank Zachodni WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., począwszy od dnia 10 września 2018 r. zmieni się nazwa członka działającego na rynku regulowanym BondSpot i rynku ASO organizowanym przez BondSpot z Bank Zachodni WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A.

› czytaj

2018-09-06 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Bondspot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 11 września 2018 r. zostanie wprowadzona seria 10 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-09-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Od dnia 11 września 2018 r. seria B2018 obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-09-06 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.-zakończenie działania członka na rynku regulowanym BondSpot oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu członka RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ostatnim dniem działania będzie 14 września 2018 r.

› czytaj

2018-09-03 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 10 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-08-31 Zmiana wartości nominalnej obligacji Arctic Paper S.A.

Informujemy, że z dniem 3 września 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Arctic Paper S.A., notowanej pod symbolem ATC0821, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 917,00 zł.

› czytaj

2018-08-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VOXEL S.A.

Od dnia 3 września 2018 r. seria J obligacji na okaziciela spółki VOXEL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VOXEL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii J spółki VOXEL S.A.

› czytaj

2018-08-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2018-08-27 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. Hamilton Poland S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A i serii B spółki J.S. Hamilton Poland S.A. oznaczonych odpowiednio kodami: PLJSHMT00019 i PLJSHMT00027, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-08-27 Treasury BondSpot Poland - informacja w sprawie obligacji IZ0823

BondSpot S.A. informuje, że z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki w dniu 27 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00 niedostępna i nieaktywna w systemie transakcyjnym rynku Treasury BondSpot Poland była obligacja IZ0823 (PL0000105359).

› czytaj

2018-08-24 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Market Maker i rozpocznie działanie w dniu 3 września 2018 r.

› czytaj

2018-08-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 29 sierpnia 2018 r. seria PB obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii GTCSA032019, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000177 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-08-23 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY PIŁA

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0026200010 GMINY PIŁA na rynku regulowanym BondSpot od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. włącznie.

› czytaj

2018-08-23 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Nickel Development Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii D spółki Nickel Development Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLNKLDV00049, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-08-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ARCTIC PAPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLARTPR00038 spółki ARCTIC PAPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-08-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 20 sierpnia 2018 r. seria 1/2018 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-15 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2018-08-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PB obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2018-08-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii 1/2018 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2018-08-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

Od dnia 13 sierpnia 2017 r. seria B obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 10 sierpnia 2018 r. seria PJ obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-06 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Bondspot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 10 sierpnia 2018 r. zostanie wprowadzona seria 9 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-08-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 9 sierpnia 2018 r. seria W obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-08-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLJSHMT00019 oraz serii B oznaczonymi kodem PLJSHMT00027 spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 8 sierpnia 2018 r.

› czytaj

2018-08-03 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 9 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-08-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

› czytaj

2018-08-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLNKLDV00049 spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 6 sierpnia 2018 r.

› czytaj

2018-08-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PJ obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2018-07-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria W obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-07-26 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii D spółki DEKPOL S.A. oznaczonych kodem PLDEKPL00065, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-07-25 Zmiana wartości nominalnej obligacji Comp S.A.

Informujemy, że z dniem 28 lipca 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0720, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 750,00 zł.

› czytaj

2018-07-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 20 lipca 2018 r. seria N obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-07-16 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 lipca 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-07-16 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 lipca 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-07-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Od dnia 17 lipca 2018 r. seria H obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-07-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki COMP S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I/2017, oznaczonymi kodem ISIN PLCMP0000066 spółki COMP S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-07-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Od dnia 17 lipca 2018 r. seria L obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-07-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria N obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2018-07-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela UNIBEP S.A.

Od dnia 13 lipca 2018 r. seria E obligacji na okaziciela UNIBEP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-07-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 13 lipca 2018 r. zostanie wprowadzona seria HPA33 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-07-11 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii N spółki Robyg S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00206, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-07-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii H spółki DEKPOL S.A.

› czytaj

2018-07-06 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA33 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-07-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii L spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

› czytaj

2018-07-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2018-07-03 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 6 lipca 2018 roku zostanie wprowadzona seria C17, D17, E17 i A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2018-07-03 Dni wolne od obrotu na RR i w ASO BondSpot w 2019 r.

Informujemy, że uchwałą nr 145/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 3 lipca br. określone zostały dni, w których w roku 2019 nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu:

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy DSPW

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Finansów w dniu dzisiejszym, od 2 lipca 2018 r. Deutsche Bank AG przestaje pełnić funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - Komunikat dot. wyłączenie funkcjonalności STRIKER

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. na rynku Treasury BondSpot Poland zostanie wyłączona funkcjonalność STRIKER.

› czytaj

2018-06-29 Zmiana wartości nominalnej obligacji Comp S.A.

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0620, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-06-29 Zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

BondSpot S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BondSpot S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Piotr Woliński został powołany na Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji. Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r. zatwierdzono zmiany w Zarządzie BondSpot S.A., które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 maja 2018 r. W wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Pan Mariusz Bieńkowski będzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2018-06-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki DEKPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLDEKPL00065 spółki DEKPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 lipca 2018 r.

› czytaj

2018-06-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 29 czerwca 2018 r. seria AH obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-06-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A.

Od dnia 2 lipca 2018 r. seria A obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-06-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Od dnia 27 czerwca 2018 r. seria T obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-06-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A.

› czytaj

2018-06-22 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 26 czerwca 2018 roku zostanie wprowadzona seria G17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2018-06-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AH obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2018-06-19 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria C17, D17, E17 i A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2018-06-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria T obligacji na okaziciela spółki RONSON DEVELOPMENT SE

› czytaj

2018-06-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBNFPR00018 spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-06-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki COMP S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I/2015, oznaczonymi kodem ISIN PLCMP0000058 spółki COMP S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-06-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki ROBYG S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii N, oznaczonymi kodem ISIN PLROBYG00206 spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 czerwca 2018 r.

› czytaj

2018-06-11 Zakończenie pełnienia funkcji animatora przez Millennium Dom Maklerski S.A.

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2018 r. Millennium Dom Maklerski S.A. zaprzestaje pełnić funkcję animatora emitenta obligacji Banku Millennium serii N (MIL0618), oznaczonych kodem PLBIG0000420. Dzień 12 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem notowania obligacji.

› czytaj

2018-06-08 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria G17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ.

› czytaj

2018-06-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Od dnia 11 czerwca 2018 r. obligacje na okaziciela serii L wyemitowane przez spółkę EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-31 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-05-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria L obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

› czytaj

2018-05-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 4 czerwca 2018 r. seria BBI0221/2 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 4 czerwca 2018 r. seria PA obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-30 Zmiana wartości nominalnej obligacji J.W. Construction Holding S.A.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. Construction Holding S.A., notowanej pod symbolem JWC0520 wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-05-30 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii R spółki Robyg S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00222, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-05-28 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 30 maja 2018 r. zostanie wprowadzona seria 8 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-05-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PA obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2018-05-25 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 8 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-05-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 28 maja 2018 r. seria LCC011280222 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC011280222 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2018-05-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BBI0221/2 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-05-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii JWC0520, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC000118 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r. (włącznie)

› czytaj

2018-05-14 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii MMP004100520 spółki Multimedia Polska S.A. oznaczonych kodem PLMLMDP00064, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-05-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii R, oznaczonymi kodem ISIN PLROBYG00222 spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia dnia 15 maja 2018 r.

› czytaj

2018-05-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Od dnia 11 maja 2018 r. seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

Od dnia 11 maja 2018 r. seria F obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-09 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii P spółki Robyg S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00214, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-05-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 10 maja 2018 r. zostanie wprowadzona seria 7 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-05-07 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria 7 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-05-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 9 maja 2018 r. seria P obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-05-03 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-04-30 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 95/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-04-30 Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot - od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza BondSpot S.A. podjęła uchwałę Nr 7/O/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie tych zmian decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

› czytaj

2018-04-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

› czytaj

2018-04-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji American Heart of Poland S.A., notowanej pod symbolem AHP0622, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 63 930,10 zł.

› czytaj

2018-04-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria P obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2018-04-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii MMP004100520, oznaczonymi kodem ISIN PLMLMDP00064 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia dnia 26 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-23 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-04-21 Zmiana statusu rynku Treasury BondSpot Poland od dnia 21.04.2018 r.

Na mocy art. 21 ww. ustawy z dniem 21 kwietnia 2018 r. rynek Treasury BondSpot Poland stanie się Alternatywnym Systemem Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

› czytaj

2018-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-04-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 17 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. seria K1 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GetBack S.A.

Informujemy, że Decyzją 13/18 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki GetBack S.A.

› czytaj

2018-04-16 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 23 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-04-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRHP00042 spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-04-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii P, oznaczonymi kodem ISIN PLROBYG00214 spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 18 kwietnia 2018 r.

› czytaj

2018-04-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K1 obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

› czytaj

2018-04-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Od dnia 11 kwietnia 2018 r. seria G obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Od dnia 11 kwietnia 2018 r. seria D obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 11 kwietnia 2018 r. seria E obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 6 kwietnia 2018 r. seria 2/2017 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-04-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

› czytaj

2018-04-03 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Everest Capital Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii E spółki Everest Capital Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLEVRCP00020, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-04-02 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-03-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-03-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria G obligacji na okaziciela spółki DEKPOL S.A.

› czytaj

2018-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 4 kwietnia 2018 r. seria DOMDET1151222 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WB ELECTRONICS S.A.

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. seria 1/2017 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WB ELECTRONICS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Od dnia 29 marca 2018 r. seria OP0328 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami DEKPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLDEKPL00065 spółki DEKPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 kwietnia 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-03-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria OP0328 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

› czytaj

2018-03-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WB ELECTRONICS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki WB ELECTRONICS S.A.

› czytaj

2018-03-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria DOMDET1151222 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-03-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2018-03-22 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 26 marca 2018 roku zostanie wprowadzona seria A17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2018-03-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 23 marca 2018 r. seria S obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-19 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria A17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2018-03-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii K, oznaczonymi kodem ISIN PLGEOMD00015 spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-03-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria S obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-03-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od dnia 16 marca 2018 r. seria BGK0220S013A, BGK0520S014A i BKK1021S015A obligacji na okaziciela wyemitowana przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E, oznaczonymi kodem ISIN PLEVRCP00020 spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 14 marca 2018 r.

› czytaj

2018-03-12 Zmiana wartości nominalnej obligacji Globe Trade Centre S.A.

Informujemy, że z dniem 13 marca 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji Globe Trade Centre S.A., notowanej pod symbolem GTC0319, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 6.666,67 zł.

› czytaj

2018-03-10 Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2017. Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

› czytaj

2018-03-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A wyemitowane przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

› czytaj

2018-03-08 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 12 marca 2018 roku zostanie wprowadzona seria A17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2018-03-07 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIFIED FACTORY S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B spółki UNIFIED FACTORY S.A. oznaczonych kodem PLDTBRK00045 nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-03-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Od dnia 9 marca 2018 r. obligacje na okaziciela serii K wyemitowane przez spółkę EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Od dnia 7 marca 2018 r. seria A obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 5 marca 2018 r. seria LCC010050622 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-03-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

› czytaj

2018-02-28 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A17 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2018-02-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii H, oznaczonymi kodem ISIN PLGTBCK00024 spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-02-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

› czytaj

2018-02-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Od dnia 28 lutego 2018 r. seria R obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-26 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych WZ0524

Z dniem 27 lutego 2018 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ0524.

› czytaj

2018-02-26 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0524

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ0524. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000110615.

› czytaj

2018-02-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC010050622 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2018-02-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii GTCSA032019, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000177 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-02-22 Wprowadzenie do obrotuna ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostają wprowadzone obligacje na okaziciela serii R spółki BANK MILLENNIUM S.A.

› czytaj

2018-02-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 27 lutego 2018 r. seria U obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 27 lutego 2018 r. seria PI obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez ELEMENTAL HOLDING S.A.

Od dnia 26 lutego 2018 r. obligacje na okaziciela serii F wyemitowane przez spółkę ELEMENTAL HOLDING S.A., będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Od dnia 22 lutego 2018 r. seria NS10 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-19 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A/2015 spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. oznaczonych kodem PLELZAB00069, nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-02-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria U obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-02-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PI obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2018-02-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 21 lutego 2018 r. seria D1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-13 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii M i serii O spółki ROBYG S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii M oznaczonych kodem PLROBYG00180 oraz serii O oznaczonych kodem PLROBYG00198 spółki ROBYG S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-02-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria NS10 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

› czytaj

2018-02-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami UNIFIED FACTORY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLDTBRK00045 spółki UNIFIED FACTORY S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 lutego 2018 r.

› czytaj

2018-02-12 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 19 lutego 2018 r.

Informujemy, że z dniem 19 lutego 2018 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2018-02-12 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 19 lutego 2018 r.

Informujemy, że z dniem 19 lutego 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-02-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2018-02-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

Od dnia 13 lutego 2018 r. seria BGD0920 obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

Od dnia 12 lutego 2018 r. seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Od dnia 9 lutego 2018 r. seria E obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-02-07 Wprowadzonie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

› czytaj

2018-02-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BGD0920 obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

› czytaj

2018-02-02 Zmiana wartości nominalnej obligacji BBI DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji BBI DEVELOPMENT S.A., notowanej pod symbolem BBI0220, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-01-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki DINO POLSKA S.A.

› czytaj

2018-01-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2018-01-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 31 stycznia 2018 r. seria M obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-01-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2018-01-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 31 stycznia 2018 r. seria R obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-01-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria R obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2018-01-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii G, oznaczonymi kodem ISIN PLGTBCK00016 spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-01-22 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii M, oznaczonymi kodem ISIN PLROBYG00180 spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia od dnia 25 stycznia 2018 r.

› czytaj

2018-01-19 Treasury BondSpot Poland - brak danych w dniu 19.01.2018 r.

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 19 stycznia 2018 r BondSpot S.A. nie publikuje danych o kwotowaniach, zawartych transakcjach i danych fixingowych.

› czytaj

2018-01-19 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 19.01.2018 r.

W związku z zaistniałymi problemami technicznymi, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), Zarząd BondSpot S.A. postanowił odwołać publikację wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 19 stycznia 2018 r.

› czytaj

2018-01-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BBI DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii BBI0220, oznaczonymi kodem ISIN PLNFI1200182 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie).

› czytaj

2018-01-18 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OEX S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii A spółki OEX S.A. oznaczonych kodem PLTELL000056, nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2018-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 stycznia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2018 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2018-01-10 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 2 stycznia 2018 r. obligacji serii N spółki Vantage Development S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00127, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2018-01-10 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 22 grudnia 2017 r. obligacji serii L spółki Vantage Development S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00093, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2018-01-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Od dnia 12 stycznia 2018 r. seria JWC1120 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-01-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 9 stycznia 2018 r. seria PH obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-01-03 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - od dnia 3 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 291/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2018-01-03 Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot i Szczegółowych zasad obrotu - od dnia 3 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza BondSpot S.A. podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie tych zmian decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r. Ponadto Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot.

› czytaj

2018-01-03 Określenie minimalnej wartości nominalnej transakcji pakietowej obowiązującej w okresie przejściowym na Rynku Regulowanym BondSpot (RRBS) oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO)

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A w dniu 29 grudnia 2017 roku podjął uchwałę Nr 293/17 dotyczącą określenia minimalnej wartości nominalnej transakcji pakietowej, obowiązującej w okresie przejściowym od 3 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. na Rynku Regulowanym BondSpot (RRBS) oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO).

› czytaj

2018-01-03 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami OEX S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLTELL000056 spółki OEX S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 stycznia 2018 r.

› czytaj

2018-01-03 Wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany BondSpot hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 12 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-16 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-01-02 Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie.

Informujemy, że w dniu 02.01.2018 roku uchwałą nr 1/18 Zarządu BondSpot S.A przyjęta została Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie.

› czytaj

2018-01-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PH obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2018-01-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria JWC1120 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

› czytaj

2018-01-02 Treasury BondSpot Poland - 2 stycznia 2018 r. - dzień wolny od obrotu

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. nie będzie odbywał się obrót na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek zamknięty). Dzień ten jest dniem nierozliczeniowym.
W związku z odwołaniem Sesji Fixingowej na rynku Treasury BondSpot Poland w ww. dniu, nie będzie publikowana wartość TBSP.Index.

› czytaj

2017-12-29 Zmiana godziny dnia obrotu w dniu 29 grudnia 2017 r. na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

W związku ze zmianą Harmonogramu dnia księgowego obowiązującego w dniu dniu 29 grudnia 2017 r. w KDPW S.A., Zarząd BondSpot S.A. postanowił o zmianie Harmonogramu Dnia Obrotu.

› czytaj

2017-12-29 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PAGED S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 29 grudnia 2017 r. obligacji serii V spółki PAGED S.A. oznaczonych kodem PLPAGED00157, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-12-28 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Everest Capital Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 21 grudnia 2017 r. obligacji serii D spółki Everest Capital Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLEVRCP00012, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-12-28 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Lokum Deweloper S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 21 grudnia 2017 r. obligacji serii C spółki Lokum Deweloper S.A. oznaczonych kodem PLLKMDW00064, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-12-27 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-16 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-12-20 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Miasta Włocławek

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Miasta Włocławek, notowanej pod symbolem WCL1220, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 800,00 zł.

› czytaj

2017-12-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Od dnia 21 grudnia 2017 r. seria K i K1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-12-19 Noble Securities S.A.-zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka Noble Securities S.A. Ostatnim dniem działania będzie 21 grudnia 2017 r.

› czytaj

2017-12-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K i K1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2017-12-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii N, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00127 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 15 grudnia 2017 r.

› czytaj

2017-12-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 12 grudnia 2017 r. seria A obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-12-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

› czytaj

2017-12-06 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Informujemy, że podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C12 (oznaczonymi kodem PL0018200028) GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK na rynku regulowanym BondSpot od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. włącznie.

› czytaj

2017-12-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii L, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00093 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 11 grudnia 2017 r.

› czytaj

2017-12-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Od dnia 7 grudnia 2017 r. seria B obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-12-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Od dnia 7 grudnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii A i B wyemitowane przez spółkę ARCHE Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-12-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLEVRCP00012, spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dnia 8 grudnia 2017 r.

› czytaj

2017-12-05 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLLKMDW00064, spółki LOKUM DEWELOPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dniaod dnia 8 grudnia 2017 r.

› czytaj

2017-12-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

Od dnia 5 grudnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii I/2017 wyemitowane przez spółkę COMP S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-11-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

› czytaj

2017-11-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I/2017 obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

› czytaj

2017-11-27 Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY BARCIN

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY BARCIN, notowanej pod symbolem BAR1125, według której będą zawierane transakcje na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot, wynosi 800,00 zł.

› czytaj

2017-11-23 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 27 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona seria HPE17 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-11-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela ALIOR BANK S.A.

Od dnia 21 listopada 2017 r. seria J obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-11-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria J obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2017-11-16 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE17 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-11-16 Zmiana wartości nominalnej obligacji American Heart of Poland S.A.

Informujemy, że z dniem 17 listopada 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji American Heart of Poland S.A., notowanej pod symbolem AHP0622, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 91 648,37 zł.

› czytaj

2017-11-15 Pani Agnieszka Gontarek - Człowiekiem Corporate Governance 2017

W dniu 8 listopada 2017 r. Człowiekiem Corporate Governance 2017 została p. Agnieszka Gontarek, Prezes Zarządu BondSpot S.A., która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

› czytaj

2017-11-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Vantage Development S.A.

Informujemy, że Decyzją Nr 66/17 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki Vantage Development S.A. (ISIN: PLVTGDL00135) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 15 listopada 2017 r. od godziny 14:10 do końca dnia obrotu w związku z przekazaniem przez Emitenta w trakcie dnia obrotu nowych wartości odsetek dla bieżącego okresu odsetkowego.

› czytaj

2017-11-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 17 listopada 2017 r. seria AF obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-11-15 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami GMINY BARCIN

Informujemy, że podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13 (oznaczonymi kodem PL0029200017) GMINY BARCIN na rynku regulowanym BondSpot w dniach od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r.

› czytaj

2017-11-13 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 20 listopada 2017 r.

Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-11-13 Zmiana Regulaminu Regulowanego Rynku Pozagiełdowego

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego uchwalone Uchwałą 17/17 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 21 września 2017 r.

› czytaj

2017-11-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A i B obligacji na okaziciela spółki ARCHE Sp. z o.o.

› czytaj

2017-11-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Od dnia 14 listopada 2017 r. seria G i H obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-11-10 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0528

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2017 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ0528. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000110383

› czytaj

2017-11-10 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych WZ0528

Z dniem 14 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ0528.

› czytaj

2017-11-10 Treasury BondSpot Poland - asymilacja obligacji PL0000110391 i notowanie pod kodem PL0000110375

Informujemy, że z dniem 17 listopada br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB00720, oznaczone kodem PL0000110391. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0720, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 17 listopada 2017 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0720, oznaczonymi kodem PL0000110375.

› czytaj

2017-11-10 wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii obligacji skarbowych OB0720

Z dniem 17 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OB0720 Jednocześnie informujemy, iż ww. obligacje będą notowane pod symbolem OK0720, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 17 listopada 2017 r. z notowanymi na regulowanym rynku pozagiełdowym obligacjami skarbowymi OK0720, oznaczonymi kodem PL0000110375

› czytaj

2017-11-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AF obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-11-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 10 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona seria 6 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-11-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki INDOS S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii J, oznaczonymi kodem ISIN PLINDOS00043, spółki INDOS S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dnia 9 listopada 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-11-02 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 6 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-11-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 6 listopada 2017 r. seria PP6-X obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-11-02 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK.

Z dniem 6 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria E13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13, O13,P13, R13 i S13 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK.

› czytaj

2017-11-02 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 6 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona seria HPA32 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-11-01 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2017-10-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria G i H obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2017-10-31 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLAMRHP00042 spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia 16 listopada 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-10-31 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.

Informujemy, że od 3 listopada 2017 r. obligacje na okaziciela serii L oznaczone kodem PLCPPRK00144 (symbol CA10420) spółki CAPITAL PARK S.A., zgodnie z Uchwałą nr 731/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 października 2017 r., będą notowane pod kodem PLCPPRK00136 (symbol CAP0420).

› czytaj

2017-10-31 Zmiana wartości nominalnej obligacji Globe Trade Centre S.A.

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji Globe Trade Centre S.A., notowanej pod symbolem GTC0418, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 33 333,34 zł.

› czytaj

2017-10-26 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria E13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13, O13,P13, R13 i S13 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK.

› czytaj

2017-10-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT Sp. z o.o.

Od dnia 30 października 2017 r. obligacje na okaziciela serii C wyemitowane przez spółkę MCI MANAGEMENT Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-10-26 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OK0720

Z dniem 30 października 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0720.

› czytaj

2017-10-26 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0720

Informujemy, że w dniu 30 października 2017 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0720. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000110375.

› czytaj

2017-10-25 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA32 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-10-23 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 30 października 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 października 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-10-23 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 30 października 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 października 2017 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2017-10-23 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 października 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2017 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2017-10-20 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

› czytaj

2017-10-20 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-X obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-10-20 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 24 października 2017 r. zostanie wprowadzona seria HPA31 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-10-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 23 października 2017 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-15 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-10-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 października 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 października 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-10-17 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA31 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-10-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii GTCSA004300418, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000144 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, od dnia 18 października do 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-10-16 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki BIOMED - Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii A spółki BIOMED - Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., określono dzień ostatniego notowania na 11 września 2019 r. Ponadto, z dniem 17 października 2017 r. zmianie ulega symbol obligacji z BML0818 na BML0919.

› czytaj

2017-10-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.

Od dnia 16 paźdzernika 2017 r. seria B obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-10-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

› czytaj

2017-10-06 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-15 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2017-10-05 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 25 września 2017 r. obligacji serii D spółki Capital Park S.A. oznaczonych kodem PLCPPRK00078, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-09-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 2 października 2017 r. seria 3A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 29 września 2017 r. seria PP6-IX obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Od dnia 27 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii OP0827 wyemitowane przez spółkę POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria OP0827 obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

› czytaj

2017-09-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Od dnia 27 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii AB03 200622 wyemitowane przez spółkę AB S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 3A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-09-22 Zmiana wartości nominalnej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Informujemy, że z dniem 25 września 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., notowanej pod symbolem BML0818, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 80,00 zł.

› czytaj

2017-09-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

Od dnia 25 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii T wyemitowane przez spółkę MARVIPOL S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-21 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 14 września 2017 r. obligacji serii OP0922 spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oznaczonych kodem PLPKO0000081, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-09-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Od dnia 22 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii 1 wyemitowane przez spółkę POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-IX obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-09-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT Sp. z o.o.

Od dnia 21 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii B wyemitowane przez spółkę MCI MANAGEMENT Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-19 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Vantage Development S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 11 września 2017 r. obligacji serii K spółki Vantage Development S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00085, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-09-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria T obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

› czytaj

2017-09-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 19 września 2017 r. obligacje na okaziciela serii O i O1 wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1 obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

› czytaj

2017-09-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB03 200622 obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

› czytaj

2017-09-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

› czytaj

2017-09-13 Komunikat BondSpot S.A. - dni wolne od obrotu na RRP i w ASO BondSpot w 2018 r.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A.określił dzień 2 stycznia 2018 roku dodatkowym dniem wolnym, w którym nie będzie odbywał się obrót na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

› czytaj

2017-09-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 14 września 2017 r. seria PP6-VIII obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 12 września 2017 r. seria L obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBMDLB00026 spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 12 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-09-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLCPPRK00078 spółki CAPITAL PARK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 12 września 2017 r.

› czytaj

2017-09-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki YOLO S.A.

Od dnia 14 września 2017 r. seria F obligacji na okaziciela spółki YOLO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Od dnia 7 września 2017 r. seria NS4, NS5, NS6, NS7, NS8 i NS9 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-09-04 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii OP0922, oznaczonymi kodem ISIN PLPKO0000081 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 września 2017 r.

› czytaj

2017-08-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki YOLO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki YOLO S.A.

› czytaj

2017-08-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria NS4 i NS5, seria NS7 i NS8 oraz seria NS6 i NS9 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

› czytaj

2017-08-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki M.W. TRADE S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C2016, oznaczonymi kodem ISIN PLMWTRD00179 spółki M.W. TRADE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 września 2017 r. do 18 września 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-08-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria O i O1 obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-08-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-VIII obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-08-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzone zostały seria L obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2017-08-18 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela HB Reavis Finance PL Sp z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 1 sierpnia 2017 r. obligacji serii A spółki HB Reavis Finance PL Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLHBRVF00018, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-08-17 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii K, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00085 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 29 sierpnia 2017 r.

› czytaj

2017-08-17 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 9 sierpnia 2017 r. obligacji serii I spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00077, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-08-15 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2017-08-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii obligacji skarbowych OB0419

Z dniem 21 sierpnia 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OB0419.

› czytaj

2017-08-11 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0419.

Informujemy, że z dniem 21 sierpnia br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0419, oznaczone kodem PL0000110169. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0419, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 21 sierpnia 2017 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0419, oznaczonymi kodem PL0000109633.

› czytaj

2017-08-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 14 sierpnia 2017 r. seria O obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-08-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 11 sierpnia 2017 r. seria J i K obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-08-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 8 sierpnia 2017 r. seria PP6-VII obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-08-04 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0123.

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0123. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000110151.

› czytaj

2017-08-04 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0123.

Z dniem 8 sierpnia 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0123.

› czytaj

2017-08-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria J i K obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2017-08-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria O obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2017-08-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 4 sierpnia 2017 r. seria 1/2017 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-08-02 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 25 lipca 2017 r. obligacji serii 0119 spółki Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG oznaczonych kodem PLWRMFB00040, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-07-31 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. seria A obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-07-31 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Od dnia 2 sierpnia 2017 r. seria W i Z obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-07-31 VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.-zakończenie działania członka na RRP oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu członka VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. Ostatnim dniem działania będzie 31 lipca 2017 r.

› czytaj

2017-07-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

› czytaj

2017-07-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-VII obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-07-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii 1/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2017-07-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii I, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00077 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 27 lipca 2017 r.

› czytaj

2017-07-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria W i Z obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2017-07-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii O, oznaczonymi kodem ISIN PLROBYG00198 spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2017 r.

› czytaj

2017-07-19 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 10 lipca 2017 r. obligacji serii F spółki Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG oznaczonych kodem PLWRMFB00024, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-07-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 lipca 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2017 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2017-07-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 lipca 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-07-18 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki HB REAVIS FINANCE PL SP. Z O.O.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLHBRVF00018 spółki HB REAVIS FINANCE PL SP. Z O.O. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 lipca 2017 r.

› czytaj

2017-07-17 Opóźnienie opublikowania danych dla pierwszej Sesji Fixingowej w dniu 17 lipca 2017 r.

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 17 lipca 2017 r. dane fixingowe dla pierwszej Sesji Fixingowej zostaną opublikowane z opóźnieniem.

› czytaj

2017-07-13 Rozpoczęcie działania Millennium Dom Maklerski S.A. w funkcji animatora dla obligacji MIL0420

Informujemy, że od dnia 14 lipca 2017 roku Millennium Dom Maklerski S.A. będzie pełnić zadania animatora emitenta dla obligacji na okaziciela serii T (PLBIG0000446) spółki Bank Millennium S.A. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą skróconą MIL0420.

› czytaj

2017-07-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Od dnia 14 lipca 2017 r. seria T obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-07-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 14 lipca2017 r. seria PP6-V i PP6-VI obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-07-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

Od dnia 12 lipca 2017 r. seria A obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-07-10 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Torpol S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 czerwca 2017 r. obligacji serii A spółki Torpol S.A. oznaczonych kodem PLTORPL00032, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-07-10 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Work Service S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 czerwca 2017 r. obligacji serii U spółki Work Service S.A. oznaczonych kodem PLWRKSR00084, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-07-07 Wprowadzenie do obrotuna ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostają wprowadzone obligacje na okaziciela serii T spółki BANK MILLENNIUM S.A.

› czytaj

2017-07-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii 0119, oznaczonymi kodem ISIN PLWRMFB00040 spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 28 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-07-07 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 29 czerwca 2017 r. obligacji serii 1A i 2A spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLGRFRL00017, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-07-04 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 6 lipca 2017 r. zostanie wprowadzona seria 5 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-07-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki MLP GROUP S.A.

› czytaj

2017-06-30 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 5 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-06-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 3 lipca 2017 r. seria C1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-29 Dni wolne od obrotu na RRP i w ASO BondSpot w 2018 r.

Informujemy, że uchwałą nr 145/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 29 czerwca br. określone zostały dni, w których w roku 2018 nie będzie odbywał się obrót na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

› czytaj

2017-06-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Od dnia 30 czerwca 2017 r. seria JWC0520 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii F, oznaczonymi kodem PLWRMFB00024 spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 28 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o utrzymaniu zawieszenia obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot do dnia 30 czerwca 2017 r. (włącznie)

› czytaj

2017-06-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-V i seria PP6-VI obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-06-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Od dnia 27 czerwca 2017 r. seria A obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Od dnia 28 czerwca 2017 r. seria A obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-22 Zmiana wartości nominalnej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Informujemy, że z dniem 23 czerwca 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., notowanej pod symbolem BML0818, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 85,00 zł.

› czytaj

2017-06-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria JWC0520 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

› czytaj

2017-06-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

› czytaj

2017-06-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

› czytaj

2017-06-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2017-06-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o utrzymaniu zawieszenia obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot do dnia 23 czerwca 2017 r. (włącznie)

› czytaj

2017-06-21 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Medort S.A.

Informujemy, że Decyzją 34/17 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki MEDORT S.A. (ISIN: PLMDRT000027) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 21 czerwca od godziny 9:00 do końca dnia obrotu w związku z zawieszeniem obligacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

› czytaj

2017-06-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Od dnia 21 czerwca 2017 r. seria D obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-15 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:

› czytaj

2017-06-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki WORK SERVICE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii U, oznaczonymi kodem ISIN PLWRKSR00084 spółki WORK SERVICE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Od dnia 19 czerwca 2017 r. seria M2/2017 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki TORPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLTORPL00032 spółki TORPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii 1A i 2A, oznaczonymi kodem ISIN PLGRFRL00017 spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M2/2017 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

› czytaj

2017-06-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2017-06-08 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBMDLB00026 spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 12 czerwca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 7 czerwca 2017 r. seria K obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-06-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki INTEGER.PL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii INT1217, oznaczonymi kodem ISIN PLINTEG00052; INT1219, oznaczonymi kodem ISIN PLINTEG00060 oraz INT0918, oznaczonymi kodem ISIN PLINTEG00045 spółki INTEGER.PL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 5 czerwca 2017 r.

› czytaj

2017-06-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A.

Od dnia 6 czerwca 2017 r. seria K obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzone zostały seria K obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2017-05-29 Wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostaną wprowadzone obligacje na okaziciela serii BGD1119 wyemitowane przez spółkę BIOGENED S.A.
Od dnia 31 maja 2017 r. seria BGD1119 obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-26 Zmiana wartości nominalnej obligacji GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 29 maja 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o., notowanej pod symbolem GFN1217, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 40.000 zł.

› czytaj

2017-05-26 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Lokum Deweloper S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 17 maja 2017 r. obligacji serii B spółki Lokum Deweloper S.A. oznaczonych kodem PLLKMDW00056, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-05-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 26 maja 2017 r. seria GS, GU i LA obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OEX S.A.

Od dnia 26 maja 2017 r. seria A obligacji na okaziciela spółki OEX S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 26 maja 2017 r. seria D obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A.w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-05-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 25 maja 2017 r. seria BH, BL i BM obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A.

› czytaj

2017-05-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 23 maja 2017 r. seria AB obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-18 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A.w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od 19 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 roku (włącznie).

› czytaj

2017-05-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-05-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Od dnia 22 maja 2017 r. seria F obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-05-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-05-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii GS, GU i LA spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2017-05-15 Wprowadzenie do obrotu w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OEX S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii A spółki OEX S.A.

› czytaj

2017-05-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii 1A i 2A, oznaczonymi kodem ISIN PLGRFRL00017 spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 16 maja 2017 r. do dnia 26 maja 2017 roku (włącznie).

› czytaj

2017-05-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 15 May 2017 r. zostanie wprowadzona seria 4 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-05-10 Wprowadzenie do obrotu w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii F spółki OT LOGISTICS S.A.

› czytaj

2017-05-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BH, BL i BM spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2017-05-10 Zmiana wartości nominalnej obligacji MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Informujemy, że z dniem 11 maja 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji MULTIMEDIA POLSKA S.A., notowanej pod symbolem MMP0520, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 75.000 zł.

› czytaj

2017-05-09 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 4 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-05-03 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2017-04-30 Zmiana danych teleadresowych BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 marca 2017 roku ulega zmianie adres siedziby spółki BondSpot S.A.

› czytaj

2017-04-28 Zmiana wartości nominalnej obligacji Globe Trade Centre S.A.

Informujemy, że z dniem 2 maja 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji GLOBE TRADE CENTRE S.A., notowanej pod symbolem GTC0418, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 66.666,67 zł.

› czytaj

2017-04-28 Treasury BondSpot Poland - asymilacja obligacji skarbowych i notowanie pod kodem XS1346201889 (symbol EUR0136) od 2 maja 2017 r.

Informujemy, że od 2 maja 2017 r. obligacje skarbowe oznaczone kodem XS1584948415 (symbol EURB136), zgodnie z Uchwałą nr 280/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., będą notowane pod kodem XS1346201889 (symbol EUR0136).

› czytaj

2017-04-27 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLLKMDW00056 spółki LOKUM DEWELOPER S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 4 maja 2017 r.

› czytaj

2017-04-25 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii MMP004100520, oznaczonymi kodem ISIN PLMLMDP00064 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w okresie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-04-24 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2017-04-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 26 kwietnia 2017 r. seria PG obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-04-21 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

Informujemy, że od 25 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii LCC009061021 oznaczone kodem PLLCCRP00116 (symbol LC11021) spółki LC CORP S.A., zgodnie z Uchwałą nr 256/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 r., będą notowane pod kodem PLLCCRP00108 (symbol LCC1021).

› czytaj

2017-04-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii GTCSA004300418, oznaczonymi kodem ISIN PLGTC0000144 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

› czytaj

2017-04-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 21 kwietnia 2017 r. seria B obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 25 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2017 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2017-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-04-17 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Informujemy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2017-04-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-04-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria PG obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-04-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. seria J obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-04-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 13 kwietnia 2017 r. seria 1/2016 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-04-07 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

Z dniem 11 kwietnia 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria KRAKOW221226 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

› czytaj

2017-04-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 10 kwietnia 2017 r. seria PP6-IV obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-04-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria J obligacji na okaziciela spółki INDOS S.A.

› czytaj

2017-04-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii 1/2016 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2017-04-04 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Kredyt Inkaso S.A.

Informujemy, że od 7 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii A2 oznaczone kodem PLKRINK00196 (symbol KRE1019) spółki KREDYT INKASO S.A., zgodnie z Uchwałą nr 218/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 kwietnia 2017 r., będą notowane pod kodem PLKRINK00188 (symbol KRI1019).

› czytaj

2017-04-03 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Od dnia 5 kwietnia 2017 r. seria D obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-31 Zmiana numerów telefonów zespołów operacyjnych BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 6 marca 2017 roku ulegają zmianie numery telefonów kontaktowych do biur operacyjnych BondSpot S.A.

› czytaj

2017-03-30 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami INTEGER.PL S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 30 marca 2017 r., w związku z opublikowaniem Raportu Bieżącego nr 19/2017 dotyczącego zmiany warunków emisji, zawiesza się obrót obligacjami spółki INTEGER.PL S.A. oznaczonymi symbolem ITG0918 (PLINTEG00045) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 30 marca 2017 r. od godziny 12:25 do końca dnia obrotu.

› czytaj

2017-03-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria PP6-IV obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-28 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejne serie obligacji skarbowych nominowanych w euro zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 30 marca 2017 r.

› czytaj

2017-03-28 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 30 marca 2017 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodem ISIN: XS1584894650 oraz kodem ISIN: XS1584948415.

› czytaj

2017-03-27 NATIXIS S.A. - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że NATIXIS S.A. został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Market Taker i rozpocznie działanie w dniu 3 kwietnia 2017 r.

› czytaj

2017-03-24 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria KRAKOW221226 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

› czytaj

2017-03-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 28 marca 2017 r. seria BBI0220 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S. A. z dnia 23 marca 2017 r. zawiesza się obrót obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

› czytaj

2017-03-23 "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. - zmiana wartości nominalnej

Informujemy, że z dniem 23 marca 2017 r. wartość nominalna jednej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., notowanej pod symbolem BML0818, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 90,00 zł.

› czytaj

2017-03-23 Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala – podsumowująca Rok Giełdowy 2016. Podczas Gali emitentom, Członkom Giełdy oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród

› czytaj

2017-03-22 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii K, oznaczonymi kodem ISIN PLGEOMD00015 spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-03-21 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 23 marca 2017 roku zostanie wprowadzona seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.

› czytaj

2017-03-20 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.

› czytaj

2017-03-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 21 marca 2017 r. seria M obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 21 marca 2017 r. seria PP6-III obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 20 marca 2017 r. seria N obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BBI0220 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-03-16 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Z dniem 20 marca 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2017-03-16 Wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji spółki FAM S.A.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami z dnia 16 marca 2017 r., w związku z zawarciem porozumień ze wszystkimi posiadaczami obligacji serii B, oznaczonych kodem ISIN „PLFAM0000111” oraz obligacji serii D, oznaczonych kodem ISIN „PLFAM0000103” spółki FAM S.A., zostają wykluczone te obligacje z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst z dniem 20 marca 2017 r.

› czytaj

2017-03-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

Od dnia 17 marca 2017 r. seria 11/2013, 9/2014, 10/2014, 13/2014, 14/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 4/2016, 5/2016, 2/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016 i 10/2016 obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-14 Zakończenie pełnienia funkcji animatora przez Millennium Dom Maklerski S.A.

Informujemy, zgodnie z §40 Załącznika Nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., że z dniem 17 marca 2017 r. Millennium Dom Maklerski S.A. zaprzestaje pełnić funkcję animatora emitenta obligacji Banku Millennium serii C (MIL0317), oznaczonych kodem PLBIG0000362. Dzień 16 marca 2017 r. jest ostatnim dniem notowania obligacji.

› czytaj

2017-03-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2017-03-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A, oznaczonymi kodem ISIN PLBMDLB00026 spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r. (włącznie).

› czytaj

2017-03-13 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków zawiesza się obrót obligacjami oznaczonymi na rynku ASO symbolem BML0818 (ISIN: PLBMDLB00026) spółki BIOMED-LUBLIN WSIS S.A. w dniu 13 marca 2017 r. do końca dnia obrotu.

› czytaj

2017-03-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 13 marca 2017 r. seria PF obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-03-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria N obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2017-03-07 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Bank Ochrony Środowiska S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 lutego 2017 r. obligacji serii G spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. oznaczonych kodem PLBOS0000100, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-03-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria PP6-III obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-06 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2017-03-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria PF obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-02-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

› czytaj

2017-02-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria 2/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016 i 10/2016 obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-02-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 27 lutego 2017 r. seria PP6-II obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-02-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Od dnia 21 lutego 2017 r. seria T i U obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-02-17 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych WS0447.

Z dniem 21 lutego 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WS0447.

› czytaj

2017-02-17 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WS0447.

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WS0447. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109765.

› czytaj

2017-02-15 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 16 lutego 2017 r. zostanie wprowadzona seria HPE16.

› czytaj

2017-02-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria 11/2013, 9/2014, 10/2014, 13/2014, 14/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 4/2016 i 5/2016 obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-02-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii G oznaczonymi kodem PLBOS0000100 spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 15 lutego 2017 r.

› czytaj

2017-02-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 15 lutego 2017 r. seria W obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-02-10 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE16 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2017-02-09 Treasury BondSpot Poland - zmiana charakteru uczestnictwa ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że ALIOR BANK S.A. zmienił charakter uczestnictwa i od 15 lutego 2017 r. będzie kontynuował działanie na Treasury BondSpot Poland jako Market Maker.

› czytaj

2017-02-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria T i U obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2017-02-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-II obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-02-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria W obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-02-03 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. - zmiana ostatniego dnia notowania

Informujemy, że zmianie uległ dzień ostatniego notowania obligacji serii PP6-I spółki GETIN NOBLE BANK S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku na dzień 27 października 2023 roku.

› czytaj

2017-02-03 Przerwa techniczna w działaniu serwisów internetowych BondSpot S.A.

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2017 r. w godzinach 11:00 – 15:00 serwisy internetowe BondSpot S.A., Portal Spółki oraz 4BondNet będą niedostępne z przyczyn technicznych.

› czytaj

2017-02-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 3 lutego 2017 r. seria PP6-I obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-30 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 27 stycznia br. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii INT0217 spółki INTEGER.PL S.A., określono dzień ostatniego notowania na 19 maja 2017 r. Ponadto z dniem 1 lutego 2017 r. zmianie ulega symbol obligacji z ITG0217 na ITG0517.

› czytaj

2017-01-30 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 1 lutego 2017 roku zostanie wprowadzona seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2017-01-27 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Informujemy, że od 31 stycznia 2017 r. obligacje na okaziciela serii E oznaczone kodem PLGPW0000199 (symbol GP10122) spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Uchwałą nr 47/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 stycznia 2017 r., będą notowane pod kodem PLGPW0000074 (symbol GPW0122).

› czytaj

2017-01-26 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 27 stycznia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 27 stycznia 2017 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2017-01-25 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A16 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2017-01-23 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Z dniem 25 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria E obligacji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 25 stycznia 2017 r. seria DOMDE6151121 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-20 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria E obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki UNIFIED FACTORY S.A.

Od dnia 24 stycznia 2017 r. seria B obligacji na okaziciela spółki UNIFIED FACTORY S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 20 stycznia 2017 r. seria A2 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Od dnia 20 stycznia 2017 r seria MB2 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25 stycznia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-01-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria DOMDE6151121 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-01-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP6-I obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-01-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

Od dnia 18 stycznia 2017 r. seria U obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria MB2 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

› czytaj

2017-01-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 16 stycznia 2017 r. seria A1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 13 stycznia 2017 r. seria H oraz I (zasymilowanych pod kodem ISIN PLCPPRK00128) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2017-01-11 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A2 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2017-01-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Z dniem 12 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria D obligacji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-10 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria D obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIFIED FACTORY S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki UNIFIED FACTORY S.A.

› czytaj

2017-01-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria U obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

› czytaj

2017-01-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2017-01-04 Dzień wolny od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2017-01-04 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Vantage Development S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 grudnia 2016 r. obligacji serii H spółki Vantage Development S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00069, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2017-01-04 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 11 stycznia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 11 stycznia 2017 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2017-01-03 Treasury BondSpot Poland - Lista DSPW na rok 2017

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Finansów, status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych w roku 2017 uzyskały następujące podmioty:

› czytaj

2017-01-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzone zostały seria H i I (zasymilowanych pod kodem ISIN PLCPPRK00128) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2017-01-02 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 2.01.2017 r.

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 2 stycznia 2017 r.

› czytaj

2016-12-30 Zmiana godziny dnia obrotu w dniu 30.12.2016 r. na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

W związku ze zmianą Harmonogramu dnia księgowego obowiązującego w dniu 30 grudnia 2016 r. w KDPW S.A. (zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. z dnia 20 listopada 2016 r. nr 785/15), Zarząd BondSpot S.A. postanowił o zmianie Harmonogramu Dnia Obrotu.

› czytaj

2016-12-30 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. zawiesił obrót obligacjami oznaczonymi symbolem BML0818 (ISIN:PLBMDLB00026) spółki BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w dniu 30 grudnia 2016 r.

› czytaj

2016-12-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C oznaczonymi kodem PLBSTII00038 spółki BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia 17 stycznia 2017 r.

› czytaj

2016-12-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.

Od dnia 29 grudnia 2016 r. seria A obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 Sp. z o. o.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 Sp. z o. o.

› czytaj

2016-12-22 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Informujemy, że z dniem 23 grudnia 2016 r. wartość nominalna jednej obligacji "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., notowanej pod symbolem BML0818, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 95,00 zł.

› czytaj

2016-12-22 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków, z powodu zmiany wartości nominalnej, zawiesza się obrót obligacjami BML0818 (PLBMDLB00026), do końca dnia obrotu tj. 22 grudnia 2016 r.

› czytaj

2016-12-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

Od dnia 28 grudnia 2016 r. seria 6/2016 obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-22 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela Aero 2 Sp. z o.o. (dawniej Midas S.A.)

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 9 grudnia 2016 r. obligacji serii A spółki Aero 2 Sp. z o.o. (dawniej Midas S.A.) oznaczonych kodem PLNFI0900113, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-12-22 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki LC CORP S.A.

Informujemy, że od 23 grudnia 2016 r. obligacje na okaziciela serii LCC007100521 oznaczone kodem PLLCCRP00090 (symbol LC10521) spółki LC CORP S.A., zgodnie z Uchwałą nr 861/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r., będą notowane pod kodem PLLCCRP00082 (symbol LCC0521).

› czytaj

2016-12-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 23 grudnia 2016 r. seria LCC009061021 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OK0419

Z dniem 20 grudnia 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0419.

› czytaj

2016-12-19 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0419

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0419. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109633.

› czytaj

2016-12-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC009061021 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2016-12-15 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 15.12.2016 r.

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 15 grudnia 2016 r.

› czytaj

2016-12-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ARCTIC PAPER S.A.

Od dnia 16 grudnia 2016 r. seria A obligacji na okaziciela spółki ARCTIC PAPER S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-14 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

W związku z wnioskami emitenta z dnia 13 grudnia br. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 277/O/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 14 grudnia br. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii H wyemitowanymi przez VANTAGE DEVELOPMENT S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2016-12-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria 6/2016 obligacji na okaziciela spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2016-12-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 14 grudnia 2016 r. seria H i I obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-09 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - obniżenie wartości nominalnej obligacji

Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2016 r. wartość nominalna jednej obligacji J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., notowanej pod symbolem JWC1217, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 600,00 zł.

› czytaj

2016-12-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OB1018.

Z dniem 15 grudnia 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot działającym w ramach Catalyst seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OB1018.

› czytaj

2016-12-08 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB1018.

Informujemy, że z dniem 15 grudnia br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB1018, oznaczone kodem PL0000109625.

› czytaj

2016-12-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCTIC PAPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki ARCTIC PAPER S.A.

› czytaj

2016-12-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 12 grudnia 2016 r. seria LCC008061021 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-12-08 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ROBYG S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 listopada 2016 r. obligacji serii K2 spółki ROBYG S.A. oznaczonych kodem PLROBYG000164, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-12-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria H i I obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2016-12-06 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Zarządu BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2016-12-05 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela YOLO S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 listopada 2016 r. obligacji serii E spółki YOLO S.A. oznaczonych kodem PLPRESC00075, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-11-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC008061021 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2016-11-28 Obniżenie wartości nominalnej obligacji GMINY BARCIN

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2016 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY BARCIN, notowanej pod symbolem BAR1125, według której będą zawierane transakcje na rynku RRP organizowanym przez BondSpot, wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2016-11-25 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 23 listopada br. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 264/O/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 25 listopada br. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii JWC1217 wyemitowanymi przez J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2016-11-24 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 1 grudnia 2016

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2016-11-24 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 1 grudnia 2016 r.

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-11-24 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 24.11.2016

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 24 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-11-23 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami MIDAS S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 9 listopada br. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 263/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 23 listopada br. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez MIDAS S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2016-11-22 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 22.11.2016

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiących więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 22 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-11-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 18 listopada 2016 r. seria LCC007100521 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-11-15 Zawieszenie obrotu na RRP (Catalyst) obligacjami GMINY BARCIN

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 15 listopada br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A13 (oznaczonymi kodem PL0029200017) GMINY BARCIN na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst w dniach od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-11-15 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 16 listopada 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPE15.

› czytaj

2016-11-14 NWAI DOM MAKLERSKI S.A.-zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Ostatnim dniem działania będzie 18 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-11-11 Dzień wolny od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-11-10 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE15 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-11-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Od dnia 16 listopada 2016 r. seria E2016 obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-11-09 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A

W związku z wnioskiem emitenta zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii K2 wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2016-11-09 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami YOLO S.A. (dawniej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.)

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E (oznaczonymi kodem PLPRESC00075) spółki YOLO S.A. (dawniej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.) w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.

› czytaj

2016-11-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC007100521 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2016-11-03 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 7 listopada 2016 r. seria Q obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-11-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii E2016 spółki M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2016-10-31 Dzień wolny od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-10-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami RONSON EUROPE N.V.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 24 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii F (oznaczonymi kodem PLRNSER00078) spółki RONSON EUROPE N.V. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 21 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-10-28 Zawieszenie obrotu na RRP (Catalyst) obligacjami MIASTA RYBNIKA

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 27 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii L-P (oznaczonymi kodem PL0001200035) MIASTA RYBNIKA na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst w dniach od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r.

› czytaj

2016-10-28 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 2 listopada 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPE14.

› czytaj

2016-10-26 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejne serie obligacji skarbowych nominowanych w euro zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 28 października 2016 r.

› czytaj

2016-10-26 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 28 października 2016 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodem ISIN: XS1508566392 oraz kodem ISIN: XS1508566558.

› czytaj

2016-10-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria Q obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2016-10-26 ING BANK ŚLĄSKI S.A.-zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka ING BANK ŚLĄSKI S.A. Ostatnim dniem działania będzie 31 października 2016 r.

› czytaj

2016-10-26 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE14 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-10-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 28 października 2016 r. seria PP5-VI obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-10-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami POLNORD S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii NS2 (oznaczonymi kodem PLPOLND00159) spółki POLNORD S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.

› czytaj

2016-10-24 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0422

Z dniem 26 października 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0422.

› czytaj

2016-10-24 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0422

Informujemy, że w dniu 26 października 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0422. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109492.

› czytaj

2016-10-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 24 października 2016 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-14 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-10-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 21 października 2016 r. seria AK obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-10-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 20 października 2016 r. seria P obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-10-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela ORBIS S.A.

Od dnia 20 października 2016 r. seria ORB B 290721 obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-10-17 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 24 października 2016 r.

Informujemy, że z dniem 24 października 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych. Zmiana polega na usunięciu z listy obligacji DS1017.

› czytaj

2016-10-17 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 24 października 2016 r.

Informujemy, że z dniem 24 października 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi. Zmiana polega na usunięciu z listy obligacji WZ0117.

› czytaj

2016-10-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii AK spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2016-10-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria P obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2016-10-13 SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE-zakończenie działania członka na RRP oraz w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu członka SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE w Warszawie. Ostatnim dniem działania będzie 14 października 2016 r.

› czytaj

2016-10-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 14 października 2016 r. seria BB, BC, BD, BE, BF i BG obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-10-11 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-VI obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-10-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ORB B 290721 obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A.

› czytaj

2016-10-10 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Informujemy, że z dniem 17 października 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-10-07 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych DS0727.

Z dniem 11 października 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych DS0727.

› czytaj

2016-10-07 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych DS0727

Informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii DS0727 . Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109427.

› czytaj

2016-10-06 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-14 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-10-06 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 września 2016 r. obligacji serii WSIP01250917 spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. oznaczonych kodem PLWDSIP00017, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-10-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BB, BC, BD, BE, BF i BG spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2016-10-03 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

Od dnia 5 października 2016 r. seria B obligacji na okaziciela spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii B spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

› czytaj

2016-09-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Od dnia 30 września 2016 r. seria M1/2016 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-28 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami INTEGER.PL S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków zawiesza się obrót obligacjami spółki INTEGER.PL S.A. oznaczonymi symbolami: ITG0617 (PLINTEG00037), ITG1217 (PLINTEG00052) i ITG1219 (PLINTEG00060) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 28 września 2016 r. do końca dnia obrotu.

› czytaj

2016-09-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 28 września 2016 r. seria S obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 27 września 2016 r. seria PP5-V obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M1/2016 obligacji na okaziciela spółki ARCHICOM S.A.

› czytaj

2016-09-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria S obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2016-09-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 14 września br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami WSIP01250917 (oznaczonymi kodem PLWDSIP00017) spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 19 września 2016 r.

› czytaj

2016-09-16 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Informujemy, że z dniem 23 września 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2016-09-12 16 września 2016 r. ostatnim dniem notowania na RRP publicznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Uprzejmie informujemy o zmianie ostatniego dnia notowania na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PUA7 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.(dawniej BRE BANK HIPOTECZNY S.A.) Ostatni dzień został określony na 16 września 2016 r.

› czytaj

2016-09-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Od dnia 14 września 2016 r. obligacje na okaziciela serii A1 wyemitowane przez spółkę POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 14 września 2016 r. obligacje na okaziciela serii N wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A1 obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

› czytaj

2016-09-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-V obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-09-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 12 września 2016 r. seria LCC006100521 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela UNIBEP S.A.

Od dnia 12 września 2016 r. seria D obligacji na okaziciela UNIBEP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WARIMPEX FINANZ – UND BETEILIGUNGS AG

Od dnia 9 września 2016 r. seria 1218 i 0119 obligacji na okaziciela spółki WARIMPEX FINANZ – UND BETEILIGUNGS AG będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria N obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2016-09-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC006100521 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2016-09-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WARIMPEX FINANZ – UND BETEILIGUNGS AG

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1218 i 0119 obligacji na okaziciela spółki WARIMPEX FINANZ – UND BETEILIGUNGS AG

› czytaj

2016-09-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Od dnia 6 września 2016 r. seria C obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-09-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2016-08-31 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 22 sierpnia 2016 r. obligacji serii E spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00044, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-08-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 2 września 2016 r. seria PP5-IV obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2016-08-24 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela PAGED S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 12 sierpnia 2016 r. obligacji serii IV spółki PAGED S.A. oznaczonych kodem PLPAGED00140, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-08-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MEDORT S.A.

Od dnia 22 sierpnia 2016 r. seria C obligacji na okaziciela spółki MEDORT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MEDORT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki MEDORT S.A.

› czytaj

2016-08-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 19 sierpnia 2016 r. seria K obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-15 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-08-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-IV obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-08-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 17 sierpnia 2016 r. seria O obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-11 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela VICTORIA DOM S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 2 sierpnia 2016 r. obligacji serii B spółki VICTORIA DOM S.A. oznaczonych kodem PLVCTDM00017, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-08-09 Komunikat BondSpot S.A. dot. asymilacji obligacji spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Informujemy, że od 11 sierpnia 2016 r. obligacje na okaziciela serii 2A oznaczone kodem PLGRFRL00025 (symbol GF21217) spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr 533/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r., będą notowane pod kodem PLGRFRL00017 (symbol GFN1217).

› czytaj

2016-08-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria O obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2016-08-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 8 sierpnia 2016 r. seria R obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-03 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 5 sierpnia 2016 r. seria K, L, M, N, O i P obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2016-08-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 3 sierpnia 2016 r. seria PP5-III obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-08-01 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 25 lipca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E (oznaczonymi kodem PLVTGDL00044) spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 1 sierpnia 2016 r.

› czytaj

2016-07-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria R obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2016-07-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki PAGED S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 28 lipca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii IV (oznaczonymi kodem PLPAGED00140) spółki PAGED S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 1 sierpnia 2016 r.

› czytaj

2016-07-28 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Nr 153/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 28 lipca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-07-28 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ1122

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ1122. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109377.

› czytaj

2016-07-28 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych WZ1122.

Z dniem 2 sierpnia 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ1122.

› czytaj

2016-07-27 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO obligacji na okaziciela spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL)

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 19 lipca br. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 142967332 spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL), Uchwałą nr 151/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 27 lipca 2016 r. określono dzień ostatniego notowania na 2 czerwca 2023 r.

› czytaj

2016-07-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BEST S.A.

Od dnia 26 lipca 2016 r. seria N obligacji na okaziciela spółki BEST S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-07-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 22 lipca 2016 r. seria 2A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-07-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K, L, M, N, O i P obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2016-07-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BEST S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria N obligacji na okaziciela spółki BEST S.A.

› czytaj

2016-07-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ORLEN CAPITAL AB (PUBL)

Od dnia 20 lipca 2016 r. seria 142967332 obligacji na okaziciela spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL) będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-07-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-07-18 TBSP- komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z załącznikiem F do Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland obrót na rynku w roku 2017 będzie odbywał się zgodnie z w Dniach obrotu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem podanych w harmonogramie dni.

› czytaj

2016-07-14 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-III obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-07-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

Od dnia 18 lipca 2016 r. seria B i D obligacji na okaziciela spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-07-13 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki VICTORIA DOM S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 6 lipca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B (oznaczonymi kodem PLVCTDM00017) spółki VICTORIA DOM S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 20 lipca 2016 r.

› czytaj

2016-07-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B i D obligacji na okaziciela spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

› czytaj

2016-07-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL).

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 142967332 obligacji na okaziciela spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL).

› czytaj

2016-07-06 Zmiany w Zarządzie BondSpot S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A. polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pani Agnieszki Gontarek i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.

› czytaj

2016-07-05 Dni wolne od obrotu na RRP i w ASO BondSpot w 2017 r.

Informujemy, że uchwałą nr 135/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 5 lipca br. określone zostały dni, w których w roku 2017 nie będzie odbywał się obrót na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

› czytaj

2016-07-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 2A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2016-07-01 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GRUPA DUON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki GRUPA DUON S.A. oznaczonych kodem PLCPENR00126, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-06-28 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GETIN NOBLE BANK S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 2 czerwca 2016 r. obligacji serii GNB14003 spółki GETIN NOBLE BANK S.A. oznaczonych kodem PLGETBK00293, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-06-27 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 29 czerwca 2016 r. zostanie wprowadzona seria 3 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-06-27 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela AILLERON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 20 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki AILLERON S.A. (dawniej Wind Mobile S.A.) oznaczonych kodem PLWNDMB00028, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-06-24 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Informujemy, że uchwałą Nr 127/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 czerwca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-06-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 28 czerwca 2016 r. seria O i seria P obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-24 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 3 hipotecznych listów zastawnych spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-06-24 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 24.06.2016

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 24 czerwca 2016 r.

› czytaj

2016-06-23 Obligacje zyskują na atrakcyjnegości - RAPORT Grant Thornton pod patronatem GPW

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mają przyjemność zaprezentować najnowszy raport na temat rozwoju rynku obligacji Catalyst.

› czytaj

2016-06-20 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 20.06.2016

W związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 20 czerwca 2016 r.

› czytaj

2016-06-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Od dnia 21 czerwca 2016 r. seria K obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria O i P obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

› czytaj

2016-06-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GRUPA DUON S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 14 czerwca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A (oznaczonymi kodem PLCPENR00126) spółki GRUPA DUON S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 16 czerwca 2016 r.

› czytaj

2016-06-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 17 czerwca 2016 r. seria K i L obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 17 czerwca 2016 r. seria O obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 15 czerwca 2016 r. seria PP5-II obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K i L obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2016-06-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od dnia 9 maja 2016 r. seria BGK0219S011A obligacji na okaziciela wyemitowana przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-06-06 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETIN NOBLE BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 6 czerwca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii GNB14003 (oznaczonymi kodem PLGETBK00293) spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-06-06 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami GETIN NOBLE BANK S.A

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 6 czerwca 2016 r., zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A w dniu 6 czerwca 2016 r.

› czytaj

2016-06-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria O obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2016-06-02 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami AILLERON S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 27 maja br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A (oznaczonymi kodem PLWNDMB00028) spółki AILLERON S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od dnia 7 czerwca 2016 r.

› czytaj

2016-06-01 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-II obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-05-31 Treasury BondSpot Poland - zmiana charakteru uczestnictwa MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC

Uprzejmie informujemy, że MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC zmienił charakter uczestnictwa i od 3 czerwca 2016 r. będzie kontynuował działanie na Treasury BondSpot Poland jako Market Maker.

› czytaj

2016-05-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii K spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

› czytaj

2016-05-30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A. i wybór Prezesa Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2016-05-30 ING BANK ŚLĄSKI S.A. kolejnym członkiem Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, iż członkiem Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot będzie spółka ING BANK ŚLĄSKI S.A. działająca na rachunek klienta.

› czytaj

2016-05-26 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-05-25 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BGK0219S011A wyemitowane przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

› czytaj

2016-05-25 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 31 maja 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPA30 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-05-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Od dnia 25 maja 2016 r. seria A2016, B2016 i C2016 obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-05-23 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA30 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-05-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 24 maja 2016 r. seria P obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-05-19 MBANK S.A. kolejnym członkiem Regulowanego Rynku Pozagiełdowego oraz Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, iż członkiem Regulowanego Rynku Pozagiełdowego oraz Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot będzie spółka MBANK S.A. działająca na rachunek klienta.

› czytaj

2016-05-19 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Informujemy, że z dniem 25 maja 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-05-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii A2016, B2016 i C2016 spółki M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2016-05-16 Treasury BondSpot Poland - statystyka OJK i MMO w dniu 16.05.2016 r.

BondSpot S.A. informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów dzień 16 maja 2016 r. nie będzie uwzględniany w 5 godzinnym obowiązku kwotowania SPW (MMO) oraz w dokonywaniu Oceny Jakości Kwotowań z rynku Treasury BondSpot Poland dla każdego DSPW oraz kandydata na DSPW.

› czytaj

2016-05-16 Treasury BondSpot Poland - zamkniety rynek MMF w dniu 16.05.2016 r.

BondSpot S.A. informuje, że w związku z dzisiejszymi problemami technicznymi na podstawie par 17 ust. 2 Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland, rynek MMF Repo nie zostanie uruchomiony do końca dnia obrotu w dniu 16 maja 2016 r.

› czytaj

2016-05-16 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 18 maja 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPA29 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-05-16 Treasury BondSpot Poland - wznowienie obrotu w dniu 16.05.2016 r.

BondSpot S.A. informuje, że w obrót na rynku Treasury BondSpot Poland dniu 16 maja 2016 r. zostanie wznowiony od godziny 13:15 (CET).

› czytaj

2016-05-16 Odwolanie pierwszej sesji fixingowej SPW i wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 16.05.2016 r.

W związku z trwającymi problemami technicznymi na rynku Treasury BondSpot Poland występującymi po stronie operatora MTS S.p.A. w dniu 16.05.2016 r. zgodnie z zapisami par. 11 Regulaminu Fixingu SPW informujemy, że pierwsza sesja Fixingowa w dniu 16.05.2016 r. została odwołana.

› czytaj

2016-05-16 Treasury BondSpot Poland - wstrzymanie obrotu w dniu 16.05.2016 r.

BondSpot S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. z przyczyn technicznych obrót na rynku Treasury BondSpot Poland jest wstrzymany do odwołania na podstawie §17 pkt. 2 Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2016-05-13 Podsumowanie Roku 2015 na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala – Podsumowanie Roku Giełdowego 2016.Podczas Gali emitentom, członkom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 25 nagród, w tym nagrody BondSpot S.A.

› czytaj

2016-05-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 16 maja 2016 r. seria G obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-05-11 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA29 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-05-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria P obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2016-05-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2016-05-09 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 11 maja 2016 r. zostanie wprowadzona seria 2 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-05-06 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 2 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-04-28 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-04-28 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MEDORT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 21 kwietnia 2016 r. obligacji spółki MEDORT S.A. oznaczonych kodem PLMDRT000019, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-04-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Od dnia 29 kwietnia 2016 r. seria D obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-04-21 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 25 kwietnia 2016 r.

› czytaj

2016-04-21 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 25 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodem XS1397134435.

› czytaj

2016-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-04-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2016-04-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 21 kwietnia 2016 r. seria M obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-04-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

› czytaj

2016-04-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A.

Od dnia 20 kwietnia 2016 r. seria INT0217 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-04-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2016-04-11 Zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

Prezes Zarządu BondSpot S.A. Jacek Fotek złożył 11 kwietnia 2016 r. rezygnację ze stanowiska. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BondSpot S.A. oddelegowana została Dyrektor Zarządzająca ds. rozwoju GPW, Izabela Olszewska, Członek Rady Nadzorczej BondSpot S.A.

› czytaj

2016-04-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria INT0217 obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

› czytaj

2016-04-07 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 6 kwietnia br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii B (oznaczonymi kodem PLMDRT000019) spółki MEDORT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od dnia 8 kwietnia 2016 r.

› czytaj

2016-04-06 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 8 kwietnia2016 r. zostanie wprowadzona seria HPE13.

› czytaj

2016-04-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 7 kwietnia 2016 r. seria L obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-04-04 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-04-04 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2016-04-01 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE13 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-03-31 Treasury BondSpot Poland - zmiana charakteru uczestnictwa Deutsche Bank Polska S.A.

Informujemy, że Deustche Bank Polska S.A. zmienia charakter działania na Treasury BondSpot Poland na Market Takera od 1 kwietnia 2016 r.

› czytaj

2016-03-29 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 31 marca 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPA28.

› czytaj

2016-03-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

Od dnia 31 marca 2016 r. seria A obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-03-28 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-03-24 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0721.

Z dniem 30 marca 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0721.

› czytaj

2016-03-24 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0721

Informujemy, że w dniu 30 marca 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0721. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109153.

› czytaj

2016-03-24 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA28 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2016-03-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 30 marca 2016 r. seria BBI0219 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-03-24 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 60/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 marca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2016-03-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 24 marca 2016 r. seria G i H obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-03-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria L obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2016-03-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki FAMUR S.A.

› czytaj

2016-03-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Od dnia 22 marca 2016 r. seria 1A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-03-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2016-03-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BBI0219 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2016-03-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Informujemy, że na wniosek podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii J oznaczonymi kodem PLBSTNS00094 spółki BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 15 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2016 r.

› czytaj

2016-03-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 14 marca 2016 r. seria PP5-I obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-03-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PP5-I obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2016-03-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Od dnia 4 marca 2016 r. seria B obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-29 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 marca 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-02-29 Treasury BondSpot Poland - MidPrice Fixing- nowa funkcjonalność

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku rynek Treasury BondSpot Poland wprowadza nową funkcjonalność Mid Price Fixing umożliwiającą zawieranie transakcji w trakcie sesji fixingowej Mid Price.

› czytaj

2016-02-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Od dnia 1 marca 2016 r. seria 1/2015 obligacji na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela ECHO INVESTMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii 1/2015 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2016-02-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 1 marca 2016 r. seria N obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 29 lutego 2016 r. seria J obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 1 marca 2016 r. seria F obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-24 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 25 lutego 2016 roku zostanie wprowadzona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

› czytaj

2016-02-23 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

› czytaj

2016-02-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2016-02-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria J obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2016-02-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 25 lutego 2016 r. seria Y obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2016-02-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria N obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2016-02-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

Od dnia 18 lutego 2016 r. seria A obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria Y obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2016-02-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Od dnia 12 lutego 2016 r. seria JWC1217 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-02-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 10 lutego 2016 roku zostanie wprowadzona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2016-02-05 Treasury BondSpot Poland rynkiem elektronicznym skarbowych papierów wartościowych.

Rynek Treasury BondSpot Poland został ponownie wybrany przez banki posiadające status DSPW, jako rynek elektroniczny obrotu skarbowymi papierami wartościowymi w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2019 r.

› czytaj

2016-02-04 IV Ogólnopolska Konferencja Compliance

W dniach 19-20 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Compliance. Podczas konferencji jednym z panelistów był p. Jacek Fotek - Prezes Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2016-01-31 Okresowe zwolnienie z opłat obowiązujących w ASO

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2016 r. Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 8/16 w sprawie okresowego zwolnienia z opłat obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu

› czytaj

2016-01-29 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

› czytaj

2016-01-29 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK1018.

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2016 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK1018. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000109062.

› czytaj

2016-01-29 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OK1018.

Z dniem 2 lutego 2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK1018.

› czytaj

2016-01-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

› czytaj

2016-01-28 NWAI Dom Maklerski S.A. rozpoczyna działanie w alternatywnym systemie obrotu

Informujemy, że data rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu BondSpot przez Członka NWAI Dom Maklerski S.A. została wyznaczona na 29 stycznia 2016 r.

› czytaj

2016-01-27 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 18 stycznia 2016 r. obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o. oznaczonych kodem PLGNBAP00012, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-01-26 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria JWC1217 obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

› czytaj

2016-01-26 NWAI Dom Maklerski S.A. - kolejnym członkiem ASO BondSpot

Informujemy, iż kolejnym członkiem Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. będzie spółka NWAI Dom Maklerski S.A., działająca na rachunek własny oraz na rachunek klienta.

› czytaj

2016-01-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela ALIOR BANK S.A.

Od dnia 28 stycznia 2016 r. seria I i I1 obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-01-20 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem obligacji zamiennych serii D spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT oznaczonych kodem AT0000A139E0, obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-01-20 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2016 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2016-01-19 Treasury BondSpot Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 21 stycznia 2016 r.

› czytaj

2016-01-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 21 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodami ISIN: XS1346201616, XS1346201889.

› czytaj

2016-01-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG.

W związku z informacją emitenta z dnia 19 stycznia br. dotyczącą przedterminowego wykupu obligacji, zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii D oznaczonymi kodem AT0000A139E0 spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2016-01-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I i I1 (zasymilowanych pod kodem ISIN PLALIOR00136) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2016-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2016 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2016-01-18 Treasury BondSpot Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 18.01.2016

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiącej więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 18 stycznia 2016 r.

› czytaj

2016-01-15 Treasury BondSpot Poland - błędna wartość indeksu TBSP.Index w dniu 15.01.2016

Informujemy, iż opublikowana w dniu 15.01.2016 r. wartość otwarcia indeksu TBSP.Index 1675,70 jest błędna i nie powinna być opublikowana.

› czytaj

2016-01-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Od dnia 19 stycznia 2016 r. seria R obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2016-01-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria R obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2016-01-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 11 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzona seria 1 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2016-01-07 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 21 grudnia 2015 r. obligacji serii J spółki ROBYG S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00149, obligacje te zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2016-01-07 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Zarządu BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Finansów oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

› czytaj

2016-01-07 Treasury BondSpot Poland - anulacja transakcji

BondSpot S.A. informuje, że w dniu 07/01/2016 na rynku TBS Poland w segmencie CASH anulowano transakcję.

› czytaj

2016-01-04 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 4 stycznia br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami oznaczonymi kodem PLGNBAP00012 spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od dnia 5 stycznia 2016 r.

› czytaj

2015-12-31 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A. nie będzie odbywał się w dniu 31 grudnia br.

› czytaj

2015-12-31 Treasury BondSpot Poland - zmiana charakteru uczestnictwa Deutsche Bank AG

Informujemy, że Deutsche Bank AG zmienił charakter uczestnictwa i od 4 stycznia 2016 r. będzie kontynuował działanie na Treasury BondSpot Poland jako Market Maker.

› czytaj

2015-12-29 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 1 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2015-12-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Od dnia 30 grudnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii C wyemitowane przez spółkę GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-12-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2015-12-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Informujemy, iż na wniosek emitenta z dnia 15 grudnia br. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała nr 258/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 28.12. br zawieszająca obrót obligacjami na okaziciela serii C spółki BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY na rynku ASO organizowanym przez BondSpot

› czytaj

2015-12-23 BANK BPH S.A.-zakończenie działania członka na RRP

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na regulowanym rynku pozagiełdowym członka BANK BPH S.A. w Warszawie. Ostatnim dniem działania będzie 31 grudnia 2015 r.

› czytaj

2015-12-18 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu na Regulowany Rynku Pozagiełdowym.

Informujemy, że dokonano zmiany Szczegółowych zasad obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w zakresie przepisów dotyczących harmonogramu dnia obrotu oraz godzin przekazywania raportów okresowych.

› czytaj

2015-12-18 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 23 grudnia 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPA27.

› czytaj

2015-12-16 Komunikat BondSpot S.A. dot. harmonogramu dnia obrotu na RRP

Uprzejmie informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego.

› czytaj

2015-12-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 18 grudnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii H wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-12-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WIKANA S.A.

Od dnia 17 grudnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii B wyemitowane przez spółkę WIKANA S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-12-14 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA27 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-12-14 Zmiany w Regulaminie Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że uchwałą nr 241/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2015-12-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WIKANA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki WIKANA S.A.

› czytaj

2015-12-09 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami CASUS FINANSE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C spółki CASUS FINANSE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

› czytaj

2015-12-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria H obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2015-12-03 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A

W związku z wnioskami emitenta zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii J wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2015-12-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 4 grudnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii I wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-12-01 Komunikat BondSpot S.A.-zmiana nazwy skrócenej obligacji spółki WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą daty wykupu dla obligacji zamiennych na akcje spółki WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG zmianie ulega dzień ostatniego notowania oraz nazwa skrócona WXF0316.

› czytaj

2015-11-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki KERDOS GROUP S.A.

W związku z nieopublikowaniem przez spółkę KERDOS GROUP S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku 2015, uchwałą nr 237/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 30.11.2015 r. zawiesza się obrót obligacjami serii I oznaczonymi kodem PLHGNKA00168 spółki KERDOS GROUP S.A na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2015-11-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

Od dnia 1 grudnia 2015 r. obligacje spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-11-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Od dnia 3 grudnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii E wyemitowane przez spółkę EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-11-30 TBS Poland - komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2015 r.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A.określił dzień 31 grudnia 2015 roku dodatkowym dniem wolnym, w którym nie będzie odbywał się obrót na rynku TBS Poland.

› czytaj

2015-11-26 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CASUS FINANSE S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 16 listopada 2015 r. obligacji serii E2 spółki CASUS FINANSE S.A. oznaczonych kodem PLCSSFN00059, obligacje te zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-11-24 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

› czytaj

2015-11-23 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - nowy uczestnik na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. został dopuszczony do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland jako Inwestor instytucjonalny i rozpocznie działanie w dniu 1 grudnia 2015 r.

› czytaj

2015-11-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2015-11-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzone zostały obligacje spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

› czytaj

2015-11-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki KERDOS GROUP S.A.

W związku z nieopublikowaniem przez spółkę KERDOS GROUP S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku 2015, uchwałą nr 225/O/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16.11.2015 r. zawiesza się obrót obligacjami serii I oznaczonymi kodem PLHGNKA00168 spółki KERDOS GROUP S.A na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2015-11-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki TORPOL S.A.

Od dnia 18 listopada 2015 r. obligacje na okaziciela serii A wyemitowane przez spółkę TORPOL S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-11-13 TBS Poland - Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Informujemy, że Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce (35239BESPI) zmienił nazwę na Treasury BondSpot Poland na Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (35239HTIBW).

› czytaj

2015-11-11 Dzień wolny od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:
- 11 listopada 2015 r. – rynek zamknięty, dzień nierozliczeniowy.

› czytaj

2015-11-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

Od dnia 12 listopada 2015 r. obligacje na okaziciela serii S wyemitowane przez spółkę MARVIPOL S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-11-06 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki GRANIT-COLOR sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 10 listopada 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki GRANIT-COLOR sp. z o.o., notowanej pod symbolem GRA0816, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosić będzie 700,00 zł.

› czytaj

2015-11-05 Zmiana firmy oraz nazwy skróconej obligacji spółki WIND MOBILE S.A. w ASO

W związku ze zmianą firmy spółki WIND MOBILE S.A. na AILLERON S.A. obligacje serii A dotychczas notowane pod nazwą skróconą WMO0317 (oznaczone kodem PLWNDMB00028) począwszy od dnia 6 listopada 2015 r. będą notowane pod nazwą skróconą ALL0317.

› czytaj

2015-11-02 Zawieszenie obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym (Catalyst) obligacjami MIASTA RYBNIKA

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 29 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami oznaczonymi kodem PL0001200035 spółki Miasta Rybnika na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot w dniach od dnia 4 listopada do dnia 13 listopada 2015 r.

› czytaj

2015-11-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Od dnia 4 listopada 2015 r. obligacje na okaziciela serii AB02 290720 wyemitowane przez spółkę AB S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-11-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki TORPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki TORPOL S.A.

› czytaj

2015-11-02 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria S obligacji na okaziciela spółki MARVIPOL S.A.

› czytaj

2015-10-29 TBS Poland - zmiany daty zakończenia obrotu dla obligacji skarbowych nominowanych w euro

W związku z uchwałą Nr 184/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland, w związku ze zmienionym cyklem rozrachunku na standard T+2 dla polskich euroobligacji, Uchwałą Nr 217/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 29 października 2015 r. ustalono nowe daty zakończenia obligacji skarbowych nominowanych w euro na Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2015-10-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami CASUS FINANSE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 22 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E1 spółki CASUS FINANSE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 2 listopada 2015 r.

› czytaj

2015-10-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GRANIT-COLOR Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 27 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A spółki GRANIT-COLOR Sp. z o.o. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od 29 października do 9 listopada 2015 r.

› czytaj

2015-10-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB02 290720 obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

› czytaj

2015-10-26 TBS Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 listopada 2015 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2015-10-26 TBS Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 listopada 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-10-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Od dnia 27 października 2015 r. obligacje na okaziciela serii A wyemitowane przez spółkę „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-10-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

› czytaj

2015-10-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 22 października 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPA26.

› czytaj

2015-10-19 TBS Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października 2015 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2015-10-19 TBS Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-10-15 TBS Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 19 października 2015 r.

› czytaj

2015-10-15 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Z dniem 19 października 2015 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodem ISIN: XS1306382364.

› czytaj

2015-10-15 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 16 października 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o., notowanej pod symbolem GNA0725, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, wynosić będzie 119,37 zł.

› czytaj

2015-10-15 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA26 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-10-14 Wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji spółki PCZ S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami z dnia 14 października 2015 r., w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki PCZ S.A., obligacje tej spółki zostają wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie na Catalyst z dniem 16 października 2015 r.

› czytaj

2015-10-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

Od dnia 15 października 2014 r. obligacje na okaziciela serii I/2015 wyemitowane przez spółkę COMP S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-10-13 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 22 października 2015 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-13 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2015-10-09 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0420.

Z dniem 13 października 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0421.

› czytaj

2015-10-09 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0421.

Informujemy, że w dniu 13 października 2015 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0421. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108916.

› czytaj

2015-10-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I/2015 obligacji na okaziciela spółki COMP S.A.

› czytaj

2015-10-06 Zawieszenie obrotu obligacjami spółki PCZ S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Informujemy, iż w związku z upływem trzymiesięcznego okresu zawieszenia obrotu obligacjami spółki PCZ S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ wynikającego z Uchwały Nr 116/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. oraz w związku z ogłoszeniem przez sąd upadłości obejmującej likwidację jej majątku zawiesza się obrót obligacjami Spółki na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2015-10-05 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 07 października 2015 r. seria G obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-10-05 Zawieszenie obrotu obligacjami spółki GNB Auto Plan Sp.z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami spółki GNB Auto Plan Sp.z o.o. oznaczonych kodem PLGNBAP00012 w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 7 października 2015 r.

› czytaj

2015-10-02 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-13 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-09-29 TBSP- komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z załącznikiem F do Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland obrót na rynku w roku 2016 będzie odbywał się zgodnie z w Dniach obrotu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem podanych w harmonogramie dni.

› czytaj

2015-09-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria G obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2015-09-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 29 września 2015 r. seria M obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-09-18 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., notowanej pod symbolem WSP0918, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, dla których termin rozliczenia przypada po dniu ustalenia prawa do raty wykupu, wynosić będzie 8.180 zł.

› czytaj

2015-09-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria M obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2015-09-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela ORBIS S.A.

Od dnia 17 września 2015 r. seria ORB A 260620 obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-09-15 Zawieszenie obrotu obligacjami spółki INSTALEXPORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 10 września br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii A1 spółki INSTALEXPORT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 18 września 2015 r.

› czytaj

2015-09-14 TBS Poland - zmiana listy obligacj skarbowych i podlegających fixingowi

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-09-14 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji

W dniu 12 września 2015 r. BondSpot S.A zorganizowała Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji. Spotkanie służące integracji środowiska rynku kapitałowego, zgromadziło wielu przedstawicieli instytucji finansowych, środowiska bankowego.

› czytaj

2015-09-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych DS0726

Z dniem 15 września 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych DS0726.

› czytaj

2015-09-11 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych DS0726.

Informujemy, że w dniu 15 września 2015 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii DS0726. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108866.

› czytaj

2015-09-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela ALIOR BANK S.A.

Od dnia 15 września 2015 r. seria H i H1 obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-09-10 Dni wolne od obrotu na RRP i w ASO BondSpot w 2016 r.

Informujemy, że uchwałą nr 173/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 10 września br. określone zostały dni, w których w roku 2016 nie będzie odbywał się obrót na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

› czytaj

2015-09-09 TBS Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Uprzejmie informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 11 września 2015 r.

› czytaj

2015-09-09 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 11 września 2015 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro oznaczone kodem ISIN: XS1288467605

› czytaj

2015-08-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria H i H1 (zasymilowanych pod kodem ISIN PLALIOR00110) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2015-08-28 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ORB A 260620 obligacji na okaziciela spółki ORBIS S.A.

› czytaj

2015-08-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela BENEFIT SYSTEMS S.A.

Od dnia 28 sierpnia 2015 r. seria A obligacji na okaziciela BENEFIT SYSTEMS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-24 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 163/O/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 sierpnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2015-08-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela UNIBEP S.A.

Od dnia 24 sierpnia 2015 r. seria C obligacji na okaziciela UNIBEP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-20 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GINO ROSSI S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 10 sierpnia 2015 r. obligacji serii D spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLVTGDL00036, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-08-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Od dnia 21 sierpnia 2015 r. seria I obligacji na okaziciela AMERICAN HEART OF POLAND S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Od dnia 19 sierpnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii D wyemitowane przez spółkę EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 19 sierpnia 2015 r. seria DOMDE5120620 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2015-08-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I obligacji na okaziciela spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

› czytaj

2015-08-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 14 sierpnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii F wyemitowane przez spółkę CAPITAL PARK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-08-06 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych WZ0126.

Z dniem 11 sierpnia 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ0126.

› czytaj

2015-08-06 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0126.

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ0126. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108817.

› czytaj

2015-08-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

› czytaj

2015-08-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria DOMDE5120620 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2015-08-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2015-08-04 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRUPA DUON S.A.

Od dnia 6 sierpnia 2015 r. seria A obligacji na okaziciela spółki GRUPA DUON S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRUPA DUON S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii A spółki GRUPA DUON S.A.

› czytaj

2015-07-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii A spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

› czytaj

2015-07-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Od dnia 29 lipca 2015 r. seria MWT062018 obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki M. W. TRADE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii MWT062018 spółki M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2015-07-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki Bank Zachodni WBK S.A.

Od dnia 27 lipca 2015 r seria C obligacji na okaziciela spółki Bank Zachodni WBK S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Od dnia 27 lipca 2015 r seria NS2 i NS3 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-22 Rozpoczęcie działania Millennium Dom Maklerski S.A. w funkcji animatora dla obligacji MIL0317

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lipca 2015 roku Millennium Dom Maklerski S.A. będzie pełnić zadania animatora emitenta dla obligacji na okaziciela serii N (PLBIG0000420) spółki Bank Millennium S.A. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą skróconą MIL0618.

› czytaj

2015-07-22 Zawieszenie obrotu obligacjami spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 14 lipca br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 28 lipca 2015 r.

› czytaj

2015-07-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Od dnia 24 lipca 2015 r seria N obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-20 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lipca 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-07-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria NS2 i NS3 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

› czytaj

2015-07-17 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 21 lipca 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPE12.

› czytaj

2015-07-16 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

› czytaj

2015-07-15 Wprowadzenie do obrotuna ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK MILLENNIUM S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostają wprowadzone obligacje na okaziciela serii N spółki BANK MILLENNIUM S.A.

› czytaj

2015-07-15 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 17 lipca 2015 r. seria K obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-15 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 16 lipca 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o., notowanej pod symbolem GNA0725, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, wynosić będzie 241,86 zł.

› czytaj

2015-07-14 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE12 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-07-10 Treasury BondSpot Poland - zmiana zakresu działania Inwestora instytucjonalnego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Uprzejmie informujemy, że Inwestor instytucjonalny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. od dnia 16 lipca 2015 r. będzie dopuszczony do działania na rynku kasowym (System Zapytań RFQ).

› czytaj

2015-07-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MBANK S.A.

Od dnia 14 lipca 2015 r. seria MBK0170125 obligacji na okaziciela spółki MBANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 15 lipca 2015 r. seria L obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2015-07-07 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GINO ROSSI S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 26 czerwca 2015 r. obligacji serii B spółki GINO ROSSI S.A. oznaczonych kodem PLGNRSI00080, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-07-07 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki American Heart of Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu w dniu 26 czerwca 2015 r. i umorzeniem obligacji serii D i E spółki American Heart of Poland S.A. oznaczonych kodami: PLAMRHP00026 i PLAMRHP00034, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-07-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Od dnia 8 lipca 2015 r. obligacje na okaziciela serii PE wyemitowane przez spółkę GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-07-06 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami PCZ S.A.

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , uchwałą nr 116/15 Zarządu BondSpot S.A. z 06.07.2015 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela spółki PCZ S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2015-07-06 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami PCZ S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 6 lipca 2015 r., zawiesza się obrót na rynku ASO obligacjami spółki PCZ S.A.w dniu 6 lipca 2015 r.

› czytaj

2015-07-03 Meritum Bank ICB S.A. - zmiana nazwy skróconej obligacji

W związku z połączeniem spółki Alior Bank S.A. ze spółką Meritum Bank ICB S.A. dla obligacji serii C oznaczonej kodem PLMRTMB00034 spółki Meritum Bank ICB S.A. nastąpi zmiana nazwy skróconej.

› czytaj

2015-07-01 Zawieszenie obrotu na Catalyst obligacji spółki MEDORT S.A.

W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2014, spełniającego wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanowił zawiesić od dnia 2 lipca 2015 r. obrót w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami spółki MEDORT S.A., oznaczonymi kodem „PLMDRT000019”

› czytaj

2015-07-01 TBS Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 01.07.2015 r. r.

W związku z wystąpieniem przeszkód natury technicznej w obliczeniu wartości otwarcia Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 Regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) Zarząd BondSpot S.A. postanowił odwołać publikację wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 1 lipca 2015 r.

› czytaj

2015-06-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria L obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2015-06-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria PE obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2015-06-30 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki mBank S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria MBKO170125 obligacji na okaziciela spółki mBank S.A.

› czytaj

2015-06-30 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GNB AUTO PLAN Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 19 czerwca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLGNBAP00012 wyemitowanymi przez GNB AUTO PLAN Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 7 do 16 lipca 2015 r.

› czytaj

2015-06-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Od dnia 30 czerwca 2015 r. seria P obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-06-25 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Od dnia 29 czerwca 2015 r. seria IPFIP030620 obligacji na okaziciela spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-06-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria IPFIP030620 obligacji na okaziciela spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o.

› czytaj

2015-06-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria P obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2015-06-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Od dnia 18 czerwca 2015 r. seria LCC005200320 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-06-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC005200320 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

› czytaj

2015-06-15 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-06-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria G i H obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2015-06-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

Od dnia 15 czerwca 2015 r. seria A/2015 obligacji na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-06-11 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GINO ROSSI S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 10 czerwca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLGNRSI00080 wyemitowanymi przez GINO ROSSI S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot od dnia 16 czerwca 2015 r.

› czytaj

2015-06-10 Zmiany w Zarządzie BondSpot S.A.

10 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. dokonało wyboru Prezesa Zarządu nowej, 8 kadencji, którym został dotychczasowy Prezes , Pan Jacek Fotek. Rada Nadzorcza spółki powołała ponownie Pana Piotra Wolińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

› czytaj

2015-06-08 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami INTEGER.PL S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 3 czerwca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLINTEG00045 wyemitowanymi przez INTEGER.PL S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 9 do 11 czerwca 2015 r.

› czytaj

2015-06-04 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.:
- 04.06.2015 r. – rynek zamknięty, dzień nierozliczeniowy.

› czytaj

2015-06-03 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 27 maja 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLROBYG00149 wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 9 do 22 czerwca 2015 r.

› czytaj

2015-06-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A/2015 obligacji na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

› czytaj

2015-06-02 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Wratislavia – Bio sp z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 21 maja 2015 r. obligacji serii D spółki Wratislavia – Bio sp z o.o. oznaczonych kodem PLWRTSB00022, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-05-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 2 czerwca 2015 r. seria J obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 29 maja 2015 r. seria X obligacji na okaziciela wyemitowanych przez KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-22 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria X obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2015-05-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Developres Sp. z o.o.

Od dnia 26 maja 2015 r. seria A obligacji na okaziciela spółki Developres Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria J obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2015-05-19 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 26 maja 2015 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-12 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2015-05-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Od dnia 21 maja 2015 r. seria G obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Developres Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki Developres Sp. z o.o.

› czytaj

2015-05-14 Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 14/05/2015 w związku z błędnie wyznaczonym oprocentowaniem dla obligacji serii K spółki Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w trzecim okresie odsetkowym zawiesza się obrót obligacjami oznaczonymi na rynku ASO organizowanym przez BondSpot S.A symbolem KI10517 (PLKINS100019) w dniu 14 maja 2015 r. od godziny 9:50 do końca dnia obrotu.

› czytaj

2015-05-13 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-12 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-05-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Od dnia 15 maja 2015 r. obligacje na okaziciela serii ENEA0220 wyemitowane przez spółkę ENEA S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-08 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 12 maja 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPE11.

› czytaj

2015-05-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria G obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2015-05-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ENEA0220 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

› czytaj

2015-05-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 8 maja 2015 r. obligacje na okaziciela serii E wyemitowane przez spółkę CAPITAL PARK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-05-05 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE11 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-05-04 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami „WRATISLAVIA – BIO” Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii D wyemitowanymi przez „WRATISLAVIA – BIO” Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 8 maja 2015 r.

› czytaj

2015-05-01 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2015-04-29 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2015-04-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WB ELECTRONICS S.A.

Od dnia 4 maja 2015 r. seria 1/2014 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WB ELECTRONICS S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-04-27 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 30 kwietnia 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPA25.

› czytaj

2015-04-23 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA25 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-04-23 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WB ELECTRONICS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2014 obligacji na okaziciela spółki WB ELECTRONICS S.A.

› czytaj

2015-04-20 TBS Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2015 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2015-04-20 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-04-15 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 16 kwietnia 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o., notowanej pod symbolem GNA0725, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, wynosić będzie 373,25 zł.

› czytaj

2015-04-10 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Siódemka S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 31 marca 2015 r. obligacji serii A/2013 spółki Siódemka S.A. oznaczonych kodem PLMILOP00036, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-04-09 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych nominowanych w euro

Z dniem 13 kwietnia 2015 r. zostaną wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) obligacje skarbowe nominowane w euro.

› czytaj

2015-04-08 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 marca 2015 r. obligacji serii I spółki BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ S.A. oznaczonych kodem PLBSTNS00086, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-04-08 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BEST S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 marca 2015 r. obligacji serii I spółki BEST S.A. oznaczonych kodem PLBEST000119, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-04-08 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez BBI DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 10 kwietnia 2015 r. seria BBI0218 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez BBI DEVELOPMENT S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-04-07 TBS Poland - wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych nominowanych w euro.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy i rynek transakcji warunkowych) z dniem 8 kwietnia 2015 r.

› czytaj

2015-04-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 8 kwietnia 2015 r. seria I obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-04-06 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że o dniach wolnych od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2015-04-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KERDOS GROUP S.A.

Od dnia 2 kwietnia 2015 r. seria I obligacji na okaziciela spółki KERDOS GROUP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-04-01 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GNB AUTO PLAN Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 25 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLGNBAP00012 wyemitowanymi przez GNB AUTO PLAN Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 7 do 16 kwietnia 2015 r.

› czytaj

2015-03-31 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BBI0218 obligacji na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2015-03-27 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KERDOS GROUP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I obligacji na okaziciela spółki KERDOS GROUP S.A.

› czytaj

2015-03-26 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ0120.

Informujemy, że w dniu 31 marca 2015 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ0120. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108601.

› czytaj

2015-03-26 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych WZ0120.

Z dniem 31 marca 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych WZ0120.

› czytaj

2015-03-20 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2015-03-19 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INPRO S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 11 marca 2015 r. obligacji serii A spółki INPRO S.A. oznaczonych kodem PLINPRO00031, zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-03-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Od dnia 23 marca 2015 r. seria INGBS191219 obligacji na okaziciela spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-03-13 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Alior Bank S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 11 marca 2015 r. obligacji serii C spółki Alior Bank S.A. oznaczonych kodem PLALIOR00011, obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-03-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria INGBS191219 obligacji na okaziciela spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A.

› czytaj

2015-03-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 5 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii I wyemitowanymi przez BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 17 marca 2015 r.

› czytaj

2015-03-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami SIÓDEMKA S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 3 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A/2013 wyemitowanymi przez SIÓDEMKA S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 18 marca 2015 r.

› czytaj

2015-03-12 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 23 lutego 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii I wyemitowanymi przez BEST S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 17 marca 2015 r.

› czytaj

2015-03-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 13 marca 2015 r. zostanie wprowadzona seria HPA24 i HPE10 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-03-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez ELEMENTAL HOLDING S.A.

Od dnia 13 marca 2015 r. obligacje na okaziciela serii D i E wyemitowane przez spółkę ELEMENTAL HOLDING S.A., będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-03-10 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Od dnia 12 marca 2015 r. obligacje na okaziciela serii TPEA1119 wyemitowane przez spółkę TAURON POLSKA ENERGIA S.A., będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-03-05 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA24 i HPE10 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2015-03-02 ING SECURITIES S.A.-zakończenie działania członka na RRP

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania na regulowanym rynku pozagiełdowym członka ING SECURITIES S.A. w Warszawie. Ostatnim dniem działania będzie 4 marca 2015 r.

› czytaj

2015-02-26 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez SYGNITY S.A.

Od dnia 2 marca 2015 r. obligacje na okaziciela serii 1/2014 wyemitowane przez spółkę SYGNITY S.A., będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-02-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez CASUS FINANSE S.A.

Od dnia 26 lutego 2015 r. seria E2 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez CASUS FINANSE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-02-24 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami INPRO S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 18 lutego 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez INPRO S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 26 lutego 2015 r.

› czytaj

2015-02-23 Wprowadzonie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D i E obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

› czytaj

2015-02-23 Wprowadzonie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki SYGNITY S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1/2014 obligacji na okaziciela spółki SYGNITY S.A.

› czytaj

2015-02-22 Podsumowanie Roku 2014 na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala – Podsumowanie Roku Giełdowego 2014.Podczas Gali emitentom, członkom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród, w tym nagrody BondSpot S.A.

› czytaj

2015-02-20 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Z dniem 23 lutego 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria E14 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2015-02-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ALIOR BANK S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 18 lutego 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii C wyemitowanymi przez ALIOR BANK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 20 lutego 2015 r.

› czytaj

2015-02-19 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria E14 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

› czytaj

2015-02-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria TPEA1119 obligacji na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

› czytaj

2015-02-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 19 lutego 2015 r. obligacje na okaziciela serii D wyemitowane przez spółkę CAPITAL PARK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-02-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Od dnia 17 lutego 2015 r. seria GNB14018 obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-02-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2015-02-12 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CASUS FINANSE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona zastała seria E2 obligacji na okaziciela spółki CASUS FINANSE S.A.

› czytaj

2015-02-11 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 lutego 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-02-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A.

Od dnia 12 lutego 2015 r. seria INT1217 i INT1219 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-02-09 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria GNB14018 obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2015-02-09 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 lutego 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-02-09 TBS Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 lutego 2015 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

› czytaj

2015-02-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria INT1217 i INT1219 obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

› czytaj

2015-01-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 28 stycznia 2015 r. obligacje na okaziciela serii F wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-01-27 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 14 stycznia 2015 r. obligacji serii H spółki Robyg S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00107, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-01-27 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 15 stycznia 2015 r. obligacji serii G spółki Robyg S.A. oznaczonych kodem PLROBYG00115, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

› czytaj

2015-01-25 TBS Poland - odwołanie publikacji wartości indeksu w dniu 23.01.2015 r.

Informujemy, że w związku z nieustaleniem Kursów Fixingowych na pierwszej Sesji Fixingowej dla SPW stanowiącej więcej niż 25% bieżącej kapitalizacji portfela Indeksu, BondSpot S.A. postanawia nie publikować wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 23 stycznia 2015 r.

› czytaj

2015-01-23 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OK0717.

Z dniem 27 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OK0717.

› czytaj

2015-01-23 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0717.

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2054 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OK0717. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108502.

› czytaj

2015-01-23 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0420.

Z dniem 27 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0420.

› czytaj

2015-01-23 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych PS0420.

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2015 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii PS0420. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000108510.

› czytaj

2015-01-22 Treasury BondSpot Poland - zmiana zakresu działania Inwestora instytucjonalnego Alior Bank S.A.

Informujemy, że Inwestor instytucjonalny Alior Bank S.A. od dnia 2 lutego 2015 r. będzie dopuszczony do działania na rynku kasowym (System Zapytań RFQ).

› czytaj

2015-01-21 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2015-01-19 TBS Poland - zmiana listy obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 stycznia 2015 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2015-01-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez PCZ S.A.

Od dnia 20 stycznia 2015 r. seria H obligacji na okaziciela wyemitowanych przez PCZ S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-01-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Od dnia 19 stycznia 2015 r. seria D obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-01-15 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 16 stycznia 2015 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki GNB Auto Plan Sp z o.o., notowanej pod symbolem GNA0725, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, wynosić będzie 701,53 zł.

› czytaj

2015-01-13 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki PCZ S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria H obligacji na okaziciela spółki PCZ S.A.

› czytaj

2015-01-13 Wprowadzenie do obrotu w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii D spółki OT LOGISTICS S.A.

› czytaj

2015-01-12 Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki Robyg S.A.

Informujemy, iż obligacje serii F spółki Robyg S.A. oznaczone kodem PLROBYG00099,zostaną wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu z dniem 14 stycznia 2015 r.

› czytaj

2015-01-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MERITUM BANK ICB S.A.

Od dnia 14 stycznia 2015 r. seria C obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MERITUM BANK ICB S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-01-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Od dnia 15 stycznia 2015 r. seria A obligacji na okaziciela wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2015-01-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

› czytaj

2015-01-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MERITUM BANK ICB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki MERITUM BANK ICB S.A.

› czytaj

2015-01-07 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) listów zastawnych na okaziciela PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 12 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzona seria LZ-II-11 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2015-01-02 Komunikat BondSpot S.A. dot. wartości otwarcia TBSP.Index w dniu 02.01.2015 r.

BondSpot S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia br. została opublikowana błędna wartość otwarcia dla indeksu TBSP.Index.

› czytaj

2014-12-31 Dzień 31 grudnia 2014 - dniem bez obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A. nie będzie odbywał się obrót w dniu 31 grudnia br. - dzień rozliczeniowy na rynku Treasury BondSpot Poland, dzień nierozliczeniowy na rynku RRP i ASO.

› czytaj

2014-12-31 Treasury BondSpot Poland - zawieszenie obrotu obligacjami nominowanymi w euro

Zawieszenie obrotu obligacjami nominowanymi w euro na rynku TBSP.

› czytaj

2014-12-30 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0716

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2015 r. do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0716.

› czytaj

2014-12-30 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych OB0716

Z dniem 13 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OB0716.

› czytaj

2014-12-29 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) serii listów zastawnych na okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria LZ-II-11 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2014-12-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GNB AUTO PLAN Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 18 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLGNBAP00012 wyemitowanymi przez GNB AUTO PLAN Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 7 do 16 stycznia 2015 r.

› czytaj

2014-12-29 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 16 grudnia 2014 r., podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii G wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 30 grudnia 2014 r.

› czytaj

2014-12-22 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 22 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii H wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od 29 grudnia 2014 r.

› czytaj

2014-12-22 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A.

Od dnia 23 grudnia 2014 r. seria INT0918 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

Od dnia 22 grudnia 2014 r. obligacje spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-19 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 19 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez CAPITAL PARK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w okresie od dnia 22 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r.

› czytaj

2014-12-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji spółki PZU FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzone zostały obligacje spółki PZU FINANCE AB (publ)

› czytaj

2014-12-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria INT0918 obligacji na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A.

› czytaj

2014-12-19 Obniżenie opłat obowiązujących na Regulowanym rynku pozagiełdowym

Informujemy, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie obniżenia w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym.

› czytaj

2014-12-19 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 265/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą zmiany w zakresie przepisów określających zasady przekazywania tabel odsetkowych.

› czytaj

2014-12-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Od dnia 19 grudnia 2014 r. seria F obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-17 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu na Regulowany Rynku Pozagiełdowym.

Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany Szczegółowych zasad obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym z dniem 1 stycznia 2015 r.

› czytaj

2014-12-17 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

› czytaj

2014-12-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AMREST HOLDINGS SE

Od dnia 19 grudnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii AMRE04100919 spółki AMREST HOLDINGS SE będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-16 Zmiany zakresu działalności na RRP członka RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Z dniem 17 grudnia 2014 r. rozszerzony zostanie zakres działalności członka RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., na regulowanym rynku pozagiełdowym, o działalność na rachunek klienta.

› czytaj

2014-12-16 Obniżenie wartości nominalnej obligacji spółki Siódemka S.A.

Informujemy, że z dniem 18 grudnia 2014 r. wartość nominalna jednej obligacji spółki Siódemka S.A., notowanej pod symbolem SIO1216, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot, dla których termin rozliczenia przypada po dniu ustalenia prawa do raty wykupu, wynosić będzie 83.300 zł.

› czytaj

2014-12-16 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Od dnia 18 grudnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii A spółki LOKUM DEWELOPER S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-15 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria A obligacji na okaziciela spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2014-12-15 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 11 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez CAPITAL PARK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 22 grudnia 2014 r.

› czytaj

2014-12-15 TBSP- komunikat o dniach wolnych od obrotu na rynku w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z załącznikiem F do Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland obrót na rynku w roku 2015 będzie odbywał się zgodnie z w Dniach obrotu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem podanych w harmonogramie dni.

› czytaj

2014-12-11 Komunikat BondSpot S.A. dot. harmonogramu dnia obrotu na RRP w roku 2015

Zgodnie z harmonogramem Spółka kontynuuje w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zawieranie transakcji na regulowanym rynku pozagiełdowym w dniach obrotu w godzinach 9.00 – 17.00.

› czytaj

2014-12-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT S.A.

Od dnia 15 grudnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii I1 spółki MCI MANAGEMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-12-11 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 15 grudnia 2014 r. zostanie wprowadzona seria HPE9 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2014-12-11 Zmiany w Regulaminie Rynku Treasury BondSpot Poland.

Informujemy, że uchwałą nr 231/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 listopada 2014 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2014-12-10 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I1 obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT S.A.

› czytaj

2014-12-09 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE8 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2014-12-08 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AMREST HOLDINGS SE.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AMRE04100919 obligacji na okaziciela spółki AMREST HOLDINGS SE.

› czytaj

2014-12-05 Zawieszanie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii E i F wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2014-12-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 3 grudnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii E wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 2 grudnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii C wyemitowane przez spółkę CAPITAL PARK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-24 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Od dnia 26 listopada 2014 r. obligacje na okaziciela serii EA wyemitowane przez spółkę GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-19 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2014-11-19 Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 232/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 listopada 2014 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

› czytaj

2014-11-18 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria EA obligacji na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

› czytaj

2014-11-18 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela AB S.A.

Od dnia 20 listopada 2014 r. seria AB01 120819 obligacji na okaziciela AB S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-18 Wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji spółki WZRT-ENERGIA S.A.

Informujemy, że obligacje spółki WZRT-ENERGIA S.A., oznaczone kodem PLWZRTE00013, zostają wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie na Catalyst z dniem 19 listopada 2014 r.

› czytaj

2014-11-14 Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 18 listopada 2014 r. zostanie wprowadzona seria HPE8 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2014-11-14 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Od dnia 18 listopada 2014 r. seria E obligacji na okaziciela AMERICAN HEART OF POLAND S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-11 Dzień wolny od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 11 listopada br. nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2014-11-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2014-11-07 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela MURAPOL S.A.

Od dnia 13 listopada 2014 r. seria M, N, O obligacji na okaziciela MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-07 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

› czytaj

2014-11-06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V.

Od dnia 12 listopada 2014 r. seria F obligacji na okaziciela RONSON EUROPE N.V. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2014-11-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB01 120819 obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

› czytaj

2014-11-06 Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE8 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

› czytaj

2014-11-04 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

› czytaj

2014-11-03 Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria M, N i O obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2014-11-03