Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 2001.55
Zmiana: -0.02 (-0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1998.19
Zmiana: -3.38 (-0.17%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY BRZESKO.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0012200032, wyemitowanymi przez GMINĘ BRZESKO na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY BRZESKO.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii E12, oznaczonymi kodem ISIN PL0012200024, wyemitowanymi przez GMINĘ BRZESKO na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami MIASTA RADOMSKO.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii D19, oznaczonymi kodem ISIN PL0035200019, wyemitowanymi przez MIASTO RADOMSKO na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY GOŁDAP.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A13 oznaczonymi kodem ISIN PL0025200011, wyemitowanymi przez GMINĘ GOŁDAP na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2023-11-13 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY BARCIN.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0029200017, wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2023-10-30 Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższym terminie nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

› czytaj

2023-10-27 OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJi - zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Ostatnim dniem działania będzie 27 październik 2023 r.

› czytaj

2023-10-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 6 listopada 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 6 listopada 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

› czytaj

2023-10-25 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 26 października 2023 r.

Informujemy, że z dniem 26 października 2023 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj