Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2024-02-01 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii F spółki Alior Bank S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii F spółki Alior Bank S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLALIOR00094, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2024-01-18 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 25.01.2024 r.

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0144.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 22 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0144.

Informujemy, że z dniem 22 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w EURO oznaczona symbolem EUR0144.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0134.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 22 stycznia 2024 r.

› czytaj

2024-01-18 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0134.

Informujemy, że z dniem 22 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w EURO oznaczona symbolem EUR0134.

› czytaj

2024-01-16 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 8/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 stycznia 2024 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii F, oznaczonymi kodem ISIN PLALIOR00094 spółki ALIOR BANK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OQ1025, OQ1128, OQ0429 i OQ1033.

› czytaj

2024-01-11 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OO1025, OO1128, OO0429 i OO1033.

› czytaj