Strona głównaAktualności

Aktualności

2023-03-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

› czytaj

2023-03-27 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych WZ1128.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii WZ1128.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych WZ1128.

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem WZ1128.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 22 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

› czytaj

2023-03-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 22 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

› czytaj

2023-03-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

Informujemy, że z dniem 20 marca 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

› czytaj

2023-03-13 Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że uchwałą nr 31/23 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 marca 2023 r. dokonano zmiany Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

› czytaj

2023-03-13 Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033

Informujemy, że z dniem 20 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OG1025, OG1127, OG0728, OG0533 i OG1033.

› czytaj

2023-03-10 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 13 marca 2023 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 5 050,00 zł.

› czytaj