Komunikaty

Komunikat z dnia 24 marca 2023 r.

Informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. na rynku Treasury BondSpot Poland w segmencie CASH anulowano transakcję o następujących parametrach:

• Instrument: PS0728 (PL0000115192)
• Cena: 105,90
• Godzina zawarcia transakcji: 14:45:56 (CET)

Komunikat z dnia 20 marca 2023 r.

Informujemy, że w dniu 20 marca 2023 r. na rynku Treasury BondSpot Poland w segmencie CASH anulowano transakcje o następujących parametrach:

• Instrument: DS1023 (PL0000107264)
• Cena: 98,54
• Godzina zawarcia transakcji: 13:38:45 (CET)

• Instrument: DS1023 (PL0000107264)
• Cena: 98,58
• Godzina zawarcia transakcji: 13:38:45 (CET)

• Instrument: DS1023 (PL0000107264)
• Cena: 98,61
• Godzina zawarcia transakcji: 13:38:45 (CET)

• Instrument: DS1023 (PL0000107264)
• Cena: 98,61
• Godzina zawarcia transakcji: 13:38:45 (CET)

Komunikat z dnia 1 marca 2023 r.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2023 r. na rynku Treasury BondSpot Poland w segmencie CASH anulowano transakcje o następujących parametrach:

• Instrument: DS0726 (PL0000108866)
• Cena: 87,27
• Godzina zawarcia transakcji: 16:36:49 (CET)

• Instrument: DS0726 (PL0000108866)
• Cena: 87,31
• Godzina zawarcia transakcji: 16:36:49 (CET)
 

Komunikaty BondSpot S.A. dotyczące anulacji transakcji na Rynku Treasury BondSpot Poland w roku 2023 za miesiąc:

- styczeń  
- luty 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *
Dodatkowe informacje udzielane są poprzez kontakt na adres

drukuj