Strona głównaTreasury BondSpot Poland®MTS - dostawca technologii

MTS - Dostawca technologii

MTS Group™ jest wiodącym w Europie rynkiem obrotu dłużnymi papierami wartościowymi. TradeImpact™ jest elektroniczną infrastrukturą MTS przeznaczoną do obrotu instrumentami finansowymi w czasie rzeczywistym na rynkach elektronicznych, która została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej użytkownikom:

  • przetwarzanie dużych ilości danych transakcyjnych,
  • możliwość zintegrowania platform obrotu innych dostawców,
  • bezpośredni dostęp systemów klientowskich do platformy transakcyjnej przy użyciu wielu protokołów komunikacyjnych.

TradeImpact osiągnął najwyższy stopień wydajności na rynku instrumentów dłużnych. Modularna budowa systemu TradeImpact pozwoliła MTS na szybką odpowiedź na zmianę potrzeb biznesowych bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w architekturze. MTS oferuje funkcjonalności do obsługi przetargów rynku pierwotnego, zawierania transakcji przy użyciu funkcjonalności „Click and Trade” oraz w drodze negocjacji poprzez mechanizm „Request for Competitive Quotes” w ramach tej samej technologii oraz infrastruktury.

Więcej informacji na stronie: www.mtsmarkets.com