Raporty RTS 27

Raporty RTS 27

Okres Dane
2018Q2       Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

2018Q3

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

  

2018Q4

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

 

 2019Q1

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

 

2019Q2

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

 

2019Q3

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019Q4
Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8

 

 

 

 

2020 Q1

Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8
2020 Q2 Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8
2020 Q3 Tabela 1 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1
Tabela 2 – Informacje umożliwiające identyfikację, które publikuje się zgodnie z art. 3 ust. 2
Tabela 3 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. a)
Tabela 4 – Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)
Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5
Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6
Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1
Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3
Tabela 9 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 8