Testy

W celu testowania transakcji na rynku TBSP należy upewnić się, że Uczestnik posiada połączenie testowe w aplikacji transakcyjnej.

W aplikacjach MTS (dostawy systemu transakcyjnego dla TBSP) wybór środowiska testowego znajduje się w: General Settings -> Connection (Direct) -> Test

Uwaga: Uczestnicy korzystający z aplikacji dostępowych innych firm, powinni szukać informacji o konfiguracji u dostawcy swojego oprogramowania.

Adresacja środowiska testowego:


EXTERNAL TEST
Front End 1 193.178.205.131
Front End 2 193.178.205.132
Front End 3 193.178.205.133
Front End 4 193.178.205.134Następnie należy zgłosić gotowość do zawierania transakcji testowych na adres bnr@bondspot.pl. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej dzień przed planowanymi testami.

Jeżeli Uczestnik chce testować całą ścieżkę zawierania i następnie rozliczania/rozrachunku transakcji wówczas należy dodatkowo:

1. Upewnić się, że zostały zgłoszone do BondSpot poprawne numery testowych kont rozliczeniowych (numeracja uzgadniania z KDPW_CCP). Konta takie mogą być przypisane do uczestnika lub do short code dealera.
2. Uzgodnić z KDPW_CCP środowisko testowe (najczęściej TSTA lub TSTB).