Komitet rynku

Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland działa na podstawie:

W przypadku łamania zasad określonych w regulacjach rynku, w szczególności niewypełniania przez Uczestników obowiązków regulaminowych, Komitet Rynku może podejmować działania zmierzające do ustalenia zakresu i przyczyn naruszeń lub może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej.

Komitet wybierany jest przez Radę Uczestników Rynku SPW na jednoroczną odnawialną kadencję i składa się z:

  1. pięciu przedstawicieli Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
  2. przedstawiciela Ministra Finansów,
  3. przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego,
  4. przedstawiciela BondSpot S.A.

Skład Komitetu Rynku Treasury BondSpot Poland:

Przewodniczący:
Wojciech Dunaj - przedstawiciel mBanku S.A.

Zastępca Przewodniczącego:
Mariusz Bieńkowski - przedstawiciel BondSpot S.A.

Członkowie:
Piotr Smyka - przedstawiciel J.P. Morgan
Sebastian Cichy - przedstawiciel BNP Paribas S.A.
Artur Rutkowski - przedstawiciel Santander Bank Polska S.A.
Przemysław Magda - przedstawiciel Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Robert Kuśmierski - przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego
Dorota Korobiejnikow - przedstawiciel Ministerstwa Finansów