Komitet rynku

Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland działa na podstawie:

W przypadku łamania zasad określonych w regulacjach rynku, w szczególności niewypełniania przez Uczestników obowiązków regulaminowych, Komitet Rynku może podejmować działania zmierzające do ustalenia zakresu i przyczyn naruszeń lub może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej.

Komitet wybierany jest przez Radę Uczestników Rynku SPW na jednoroczną odnawialną kadencję i składa się z:

  1. pięciu przedstawicieli Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
  2. przedstawiciela Ministra Finansów,
  3. przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego,
  4. przedstawiciela BondSpot S.A.

Skład Komitetu Rynku Treasury BondSpot Poland:

Przewodniczący:
Artur Rutkowski  - przedstawiciel Santander Bank Polska S.A.

Zastępca Przewodniczącego:
Mariusz Bieńkowski - przedstawiciel BondSpot S.A.

Członkowie:
Piotr Grzybek - przedstawiciel Pekao S.A.
Sebastian Cichy - przedstawiciel BNP Paribas S.A.
Wojciech Dunaj- przedstawiciel mBank S.A.
Marek Kaczor- przedstawiciel PKO Bank Polski
Robert Kuśmierski - przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego
Dorota Korobiejnikow - przedstawiciel Ministerstwa Finansów