Komitet doradczy

Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland

Komitet powołany jest w celu współpracy z BondSpot S.A. w sprawach dotyczących rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland, a w szczególności w zakresie:

  • regulacji obowiązujących na Rynku,
  • opiniowania przydatności dla uczestników nowych produktów i usług,
  • rozpatrywania kwestii związanych z działaniem uczestników na Rynku,
  • funkcjonowania systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
  • wypracowania zasad etycznego postępowania przez uczestników Rynku.

Komitet działa w oparciu o Regulamin.

Skład Komitetu Doradczego ds. rozwoju Treasury BondSpot Poland:

Przewodniczący:

Artur Rutkowski - Santander Bank Polska S.A.

Członkowie:

przedstawiciel - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
przedstawiciel - Bank Millennium S.A.
przedstawiciel - Bank Pekao S.A
przedstawiciel - Barclays Bank Ireland PLC
przedstawiciel - BNP Paribas S.A.
przedstawiciel - Deutsche Bank AG
przedstawiciel - Goldman Sachs Bank Europe SE
przedstawiciel - ING Bank Śląski S.A.
przedstawiciel - J.P. Morgan AG
przedstawiciel - mBank S.A.
przedstawiciel - PKO Bank Polski S.A.
przedstawiciel - Société Générale S.A. (Oddział w Polsce)