Strona głównaRynek Regulowany BondSpotCzłonkowie rynku

Członkowie rynku regulowanego BondSpot

 

lp. nazwa nazwa na rynku data rozpoczęcia działania na rynku organizowanie rynku
1. Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00 - 950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
fax. (22) 656 00 04
BPEKA

 08.12.2003

 

  -

2. Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02 - 675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
fax. (22) 821 87 71
BANKP 03.12.2007 -
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie
ul. Puławska 15
02 - 515 Warszawa
tel. (22) 521 80 10
PKOBP 13.12.1996 -
4. Bank Handlowy w Warszawie S.A
ul. Senatorska 16
00 - 923 Warszawa
tel. (22) 690 39 44
DMBHW
02.04.2001
 
-
5. IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
tel. (22) 236 92 95
fax. (22) 236 92 82
IPOPM 3.11.2014 -
 6. mBank S.A.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. (22) 697 47 00
DIBRE 29.05.1999 -
7. Bank Millennium S.A.
ul. Żaryna 2a
02-543 Warszawa
tel. (22) 598 26 00
fax. (22) 598 26 99
MILLE

 27.08.1998

 

-