Strona głównaRynek Regulowany BondSpotCzłonkowie rynku Jak przystąpić - kolejne kroki
TBSP.Index®
2024-07-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 2001.55
Zmiana: -0.02 (-0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1998.19
Zmiana: -3.38 (-0.17%)
zobacz szczegóły >

Jak przystąpić - kolejne kroki

Procedura przystąpienia w charakterze członka do rynku regulowanego BondSpot jest dwustopniowa.

Dopuszczenie do działania na rynku

1. Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do działania na rynku regulowanym BondSpot w charakterze członka i przekazanie go wraz z załącznikami do BondSpot S.A. (odpowiedzialny: Wnioskodawca).
2. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym BondSpot w charakterze członka (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).

 Uzyskanie gotowości techniczno-organizacyjnej

1. Udostępnienie terminala w postaci oprogramowania terminala (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
2. Instalacja terminala zgodnie z Warunkami technicznymi dostępu do rynku (odpowiedzialny: Członek).
3. Konfiguracja połączeń telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi dostępu do rynku (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
4. Weryfikacja połączeń telekomunikacyjnych (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
5. Testy funkcjonalne (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
6. Szkolenie maklerów (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
7. Przekazanie kopii oświadczenia KDPW_CCP o uzyskaniu statusu uczestnika rozliczającego dla transakcji zawieranych na rynku regulowanym BondSpot (odpowiedzialny: Członek).
8. Stwierdzenie gotowości do obsługi terminala (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
9. Wyznaczenie daty rozpoczęcia działania na rynku regulowanym BondSpot (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Rozwoju i Analiz
mail:dria@bondspot.pl