Dane rynkowe

Informacje dotyczące instrumentów notowanych na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst są dostępne pod adresem www.gpwcatalyst.pl.

Dane rynkowe w czasie rzeczywistym udostępniane są za pośrednictwem dystrybutorów informacji oraz bezpośrednio na stronie internetowej Catalyst.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Rozwoju i Analiz: dria@bondspot.pl