Strona głównaRynek Regulowany BondSpotInstrumenty notowane

Instrumenty notowane

Instrumenty dłużne notowane na rynku stanowią segment hurtowy Catalyst.

Przedmiotem obrotu na rynku regulowanym BondSpot są instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku.