Komunikaty

W związku z zamknięciem rynku akcji, wyodrębnionego w ramach prowadzonego przez BondSpot S.A. rynku regulowanego, z dniem 16 sierpnia 2011 roku zaprzestaje się codziennej aktualizacji „Biuletynu” oraz „Notowań” na stronie  www.bondspot.pl
Dane z wynikami sesji w zakresie dłużnych papierów wartościowych są dostępne na stronie www.gpwcatalyst.pl w zakładce Dane rynkowe. Historyczne biuletyny pozostaną dostępne na naszej stronie do końca roku 2011.