Strona głównaRynek Regulowany BondSpotDni i godziny obrotu

Dni i godziny obrotu na rynku regulowanym BondSpot

Zawieranie transakcji na rynku regulowanym BondSpot oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa.

W roku 2021 dniami wolnymi będą:

1)Piątek,1 stycznia,  
2)Środa, 6 stycznia,
3)Piątek, 2 kwietnia,
4)Poniedziałek, 5 kwietnia,  
5)Poniedziałek, 3 maja,  
6)Czwartek, 3 czerwca,  
7)Poniedziałek, 1 listopada,  
8)Czwartek, 11 listopada,  
9)Piątek, 24 grudnia,  
10)Piątek, 31 grudnia.

Podstawa prawna: Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot. Regulamin alternatywnego systemu obrotu

  Harmonogram Dnia Obrotu