Regulacje

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot
Szczegółowe zasady Obrotu obowiązujący do 15 października 2019 r.
Szczegółowe zasady Obrotu obowiązujący od 16 października 2019 r.
Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie

Uznając rozwój polskiego rynku kapitałowego za wspólne dobro, zarówno dla rozwoju gospodarczego Państwa jak i poszczególnych jego uczestników, Izba Domów Maklerskich opracowała i przyjęła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.