Regulacje

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot
Szczegółowe zasady Obrotu 
Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie

Uznając rozwój polskiego rynku kapitałowego za wspólne dobro, zarówno dla rozwoju gospodarczego Państwa jak i poszczególnych jego uczestników, Izba Domów Maklerskich opracowała i przyjęła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.