Strona głównaBondSpot®O Spółce

O Spółce

BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) powstała w styczniu 1996 r. pod nazwą Centralna Tabela Ofert S.A. z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. W listopadzie 2000 r. do grona akcjonariuszy dołączyła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Od maja 2009 r. spółka znajduje się w Grupie Kapitałowej GPW a z dniem 18 września 2009 r. zmieniła nazwę na BondSpot S.A.

W drugiej połowie 2001 r., mając na względzie potrzebę integracji środowiska maklerskiego i bankowego, doprowadzono do konsolidacji działalności spółki i Polskiej Giełdy Finansowej oraz kontynuacji działalności pod wspólnym szyldem CeTO. Potencjał uzyskany dzięki zaangażowaniu GPW i konsolidacji akcjonariatu bankowego wokół spółki okazał się poważnym atutem przy tworzeniu Elektronicznego Rynku Skarbowych Papierów Wartościowych. Z kolei sukces ERSPW istotnie przyśpieszył rozwój innych rynków instrumentów dłużnych prowadzonych przez spółkę.

W maju 2004 roku CeTO weszła w alians strategiczny z  MTS Group. Spółka zmieniła wówczas nazwę na MTS-CeTO S.A. Włoska spółka MTS S.p.A. była akcjonariuszem spółki w latach 2004-2009 i nadal pozostaje dostawcą technologii dla rynku skarbowych papierów wartościowych, działającego obecnie pod nazwą  Treasury BondSpot Poland ( TBSP ).

Od maja 2009 roku wiodącym akcjonariuszem BondSpot S.A. jest GPW zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce do 97,23% udziałów w kapitale zakładowym. Pozostałe akcje należą do banków (2,62%), domów maklerskich (0,05%) oraz innych podmiotów (0,1%) w tym Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów.

BondSpot S.A. prowadzi elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych Treasury BondSpot Poland, posiadający status alternatywnego systemu obrotu, a także rynek regulowany i alternatywny system obrotu funkcjonujące w ramach, organizowanego wspólnie z GPW, systemu rynków obligacji Catalyst.

Strategia rozwoju, którą aktualnie realizuje spółka prowadzona jest w następujących obszarach działalności: