Strona głównaBondSpot®Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Korzystając z portalu pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

• Zawsze dokładnie sprawdzaj adresy stron internetowych a także ich certyfikaty
• Regularnie zmieniaj hasła dostępowe do portali
• Twórz hasła skomplikowane i trudne do odgadnięcia przez postronne osoby
• Nie używaj tego samego hasła do różnych kont
• Chroń swoje hasła, nie zapisuj ich na kartkach ani w plikach na komputerze
• Nie udostępniaj haseł oraz loginów innym osobom
• Nie korzystaj z niezabezpieczonych, otwartych sieci wifi oraz publicznie dostępnych urządzeń np. w  kafejkach lub hotelach
• Regularnie aktualizuj system operacyjny, aplikacje, przeglądarkę oraz oprogramowanie   antywirusowe
• Nigdy nie podłączaj do swojego urządzenia zewnętrznych nośników danych nieznanego pochodzenia
• Nigdy nie klikaj w podejrzane linki oraz nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł