Strona głównaBondSpot®Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Korzystając z portalu pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • zawsze dokładnie sprawdzaj adresy stron internetowych a także ich certyfikaty,
  • regularnie zmieniaj hasła dostępowe do portali,
  • twórz hasła skomplikowane i trudne do odgadnięcia przez postronne osoby,
  • nie używaj tego samego hasła do różnych kont,
  • chroń swoje hasła, nie zapisuj ich na kartkach ani w plikach na komputerze,
  • nie udostępniaj haseł oraz loginów innym osobom,
  • nie korzystaj z niezabezpieczonych, otwartych sieci wifi oraz publicznie dostępnych urządzeń np. w  kafejkach lub hotelach,
  • regularnie aktualizuj system operacyjny, aplikacje, przeglądarkę oraz oprogramowanie   antywirusowe,
  • nigdy nie podłączaj do swojego urządzenia zewnętrznych nośników danych nieznanego pochodzenia,
  • nigdy nie klikaj w podejrzane linki oraz nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł.