Strona głównaBondSpot®Strategia BondSpot S.A.

Strategia BondSpot S.A.

Misją BondSpot S.A. jest zapewnianie konkurencyjnych usług w zakresie organizacji obrotu instrumentami dłużnymi i pochodnymi, spełniających potrzeby uczestników rynku.

Wizją BondSpot S.A. jest zbudowanie w ramach GK GPW podmiotu o wiodącej roli w obszarze organizacji obrotu instrumentami dłużnymi i pochodnymi na dług i stopę procentową oraz zapewnienie efektywnego wsparcia dla rynków instrumentów dłużnych GK GPW w celu zaspokajania potrzeb emitentów, inwestorów i pośredników obrotu.