Strona głównaBondSpot®Strategia BondSpot S.A.

Strategia BondSpot S.A.

Misją BondSpot S.A. jest zapewnianie konkurencyjnych usług w zakresie organizacji obrotu instrumentami dłużnymi i pochodnymi, spełniających potrzeby uczestników rynku.

Wizją BondSpot S.A. jest zbudowanie (w ramach GK GPW) silnej marki o wiodącej roli w obszarze organizacji obrotu instrumentami dłużnymi i pochodnymi na dług i stopę procentową oraz zapewnienie efektywnego wsparcia dla rynków instrumentów dłużnych GK GPW w celu zaspokajania potrzeb emitentów, inwestorów i pośredników obrotu.

Strategia naszej Spółki jest tworzona w oparciu przede wszystkim o zapotrzebowanie i wyzwania płynące bezpośrednio z rynku i tworzących go podmiotów, intensywnie analizujemy zachowania uczestników rynku.
Chcemy być elastyczni aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów; zarówno obecnych jak i tych przyszłych. Śledzimy trendy, ulepszamy dotychczas działające usługi jakie posiadamy w swojej ofercie, wdrażamy nowe rozwiązanie i pomysły.

Główne kierunki Strategii BondSpot:

• Wzmocnienie dotychczasowych kluczowych obszarów biznesu
- Rozwój obecnych segmentów transakcji outright i warunkowych na rynku TBSP w obszarze rynku międzybankowego poprzez zapewnienie konkurencyjnych produktów i aktywizację uczestników
• Rozwój nowych usług w oparciu o przewagi konkurencyjne
- Wykorzystanie potencjału rynku TBSP w celu rozwoju nowych obszarów:

  • Rynek All-to-All
  • Rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową

• Rozwój technologii do obsługi prowadzonych rynków
- Zapewnienie nowoczesnego systemu transakcyjnego w celu rozwoju oferty produktowej i dotarcia do nowych segmentów rynku i uczestników
• Efektywne wykorzystanie zasobów w ramach GK GPW
- Współpraca z GPW i GPW Benchmark w zakresie dystrybucji i kontrybucji danych rynkowych oraz rozwoju usług informacyjnych