Strona głównaAlternatywny System ObrotuInstrumenty notowane

Instrumenty notowane

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu są instrumenty dłużne wprowadzone do obrotu na rynek.

Instrumenty dłużne notowane na rynku stanowią segment hurtowy Catalyst.

Lista instrumentów notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.