Strona głównaBondSpot®Władze SpółkiRada BondSpot
TBSP.Index®
2024-04-15
Wartość otwarcia:
Wartość: 1960.68
Zmiana: -1.92 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1957.10
Zmiana: -5.50 (-0.28%)
zobacz szczegóły >

Władze BondSpot S.A.

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze spółki. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Nadzorczej i powołanie Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki. Rada Nadzorcza, licząca 6 osób, składa się m.in. z przedstawicieli GPW - większościowego akcjonariusza spółki,  przedstawiciela Ministerstwa Finansów.

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością spółki, dopuszcza do obrotu na rynki prowadzone przez spółkę papiery wartościowe, a także nadzoruje działalność członków i uczestników na nich działających. Zarząd  liczy obecnie 2 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Monika Gorgoń - Przewodnicząca Rady

Monika Gorgoń - Przewodnicząca Rady

Członek Zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów

Mariola Prucnal - Ziółkowska - Sekretarz Rady

Mariola Prucnal - Ziółkowska - Sekretarz Rady

Radca prawny, Wicedyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stanisław Ryszard Domański - Członek Rady*

Stanisław Ryszard Domański - Członek Rady*

Prof. em. SGH oraz INE PAN

Dariusz Katulski - Członek Rady

Dariusz Katulski - Członek Rady

Krzysztof Stupnicki - Członek Rady*

Krzysztof Stupnicki - Członek Rady*

 

-

* Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w §15 ust. 3 Statutu BondSpot S.A.