TBSP.Index®
2023-06-07
Wartość otwarcia:
Wartość: 1854.57
Zmiana: +1.99 (+0.11%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1852.99
Zmiana: +0.41 (+0.02%)
zobacz szczegóły >
TBSP.Index®
zobacz szczegóły >

Pressroom - aktualności

31-05-2023Zakończenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg oznaczonych kodem PL0017200060, na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot.

czytaj ››

31-05-2023Dni wolne od obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Przypominamy, że w poniższych terminach nie będzie odbywał się obrót na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

czytaj ››

30-05-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2023 r. zostaną wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

czytaj ››

30-05-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128, OM1033.

Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033.

czytaj ››

25-05-2023Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 12 czerwca 2023 r. (włącznie).

czytaj ››