TBSP.Index®
2024-02-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1968.53
Zmiana: -1.84 (-0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1973.56
Zmiana: +3.19 (+0.16%)
zobacz szczegóły >
TBSP.Index®
zobacz szczegóły >

Pressroom - aktualności

22-02-2024Wykluczenie z obrotu w ASO (Catalyst) publicznych listów zastawnych na okaziciela serii NPLZ-01 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o wykluczenie z obrotu publicznych listów zastawnych na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonych kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o wykluczeniu z obrotu wskazanych listów zastawnych w ASO na Catalyst z dniem 28 lutego 2024 r. oraz określić dzień ostatniego notowania na 27 lutego 2024 r.

czytaj ››

20-02-2024Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 26.02.2024 r.

Informujemy, że z dniem 26 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

czytaj ››

16-02-2024Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji bazowych od dnia 19 lutego 2024 r.

Informujemy, że z dniem 19 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

czytaj ››

08-02-2024Treasury BondSpot Poland - zmiana listy obligacji podlegających fixingowi od 15.02.2024 r.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2024 r. zostanie zmieniona lista obligacji skarbowych podlegających fixingowi.

czytaj ››

01-02-2024Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii F spółki Alior Bank S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii F spółki Alior Bank S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLALIOR00094, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

czytaj ››