TBSP.Index®
zobacz szczegóły >

Pressroom - aktualności

08-12-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

czytaj ››

08-12-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2023 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacje skarbowe oznaczone symbolami OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

czytaj ››

07-12-2023Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK.

Informujemy, że na wniosek GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C11, oznaczonymi kodem ISIN PL0018200010, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 20 grudnia 2023 r. (włącznie).

czytaj ››

05-12-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR1130.

Informujemy, że z dniem 8 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w EURO oznaczona symbolem EUR1130.

czytaj ››

05-12-2023Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR1130.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 8 grudnia 2023 r.

czytaj ››