Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 2001.55
Zmiana: -0.02 (-0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1998.19
Zmiana: -3.38 (-0.17%)
zobacz szczegóły >

Wykluczenie z obrotu w ASO (Catalyst) publicznych listów zastawnych na okaziciela serii NPLZ-01 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o wykluczenie z obrotu publicznych listów zastawnych na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonych kodem ISIN PLBPHHP00218, podjęta została uchwała o:

1) wykluczeniu z obrotu wyżej wskazanych listów zastawnych w Alternatywnym Systemie Obrotu  na Catalyst z dniem 28 lutego 2024 r.;

2) określeniu dla listów zastawnych, o których mowa w pkt 1, dzień ostatniego notowania na 27 lutego 2024 r.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl