Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 8/24 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 stycznia 2024 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii F, oznaczonymi kodem ISIN PLALIOR00094 spółki ALIOR BANK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl