Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-03-01
Wartość otwarcia:
Wartość: 1970.97
Zmiana: -0.72 (-0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1974.61
Zmiana: +2.92 (+0.15%)
zobacz szczegóły >

Zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland (dalej: „Regulamin TBSP”). Tekst ujednolicony Regulaminu TBSP uwzględniający zmiany został opublikowany w zakładce:
https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany do Regulaminu TBSP wejdą w życie z dniem 5 stycznia 2024 r.
BondSpot S.A., działając na podstawie par. 2 ust. 5 Regulaminu TBSP skróciła termin wejścia w życie zmian do Regulaminu TBSP. Zgodnie z par. 2 ust. 5 Regulaminu TBSP Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu na skrócenie terminu wejścia w życie zmian Regulaminu TBSP w czasie określonym przez BondSpot S.A. Uczestnik może zgłosić sprzeciw do dnia 4 stycznia 2024 r. do godziny 12.00.

Zmiany Regulaminu TBSP dotyczą w szczególności:
• wprowadzenia możliwości dopuszczenia do działania na Rynku Treasury BondSpot Poland (dalej: „TBSP”) Ministra Finansów, jako organu publicznego powołanego do zarządzania długiem publicznym oraz uczestniczącego w zarządzaniu tym długiem; Minister Finansów będzie miał prawo do zawieranie transakcji na TBSP jako Inwestor Publiczny. Inwestor Publiczny będzie miał prawo wyłącznie do zawierania transakcji warunkowych typu klasyczne repo na rynku repo zgodnie z zasadami § 27a i § 27b Regulaminu TBSP (w oparciu o funkcjonalność Trade Registration Facility),
• wydłużenia czasu na anulowanie dwustronne transakcji warunkowych zawieranych na zasadach określonych w § 27a i § 27b Regulaminu TBSP,
• zwolnienia Inwestora Publicznego z opłat pobieranych przez BondSpot S.A. od uczestników TBSP.