Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033.

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OM1025, OM1128, OM0429, OM1033, z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 15 grudnia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A:

1) Obligacje OM1025 będą notowane pod symbolem OK1025, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 15 grudnia 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK1025, oznaczonymi kodem PL0000115283.

2) Obligacje OM1128 będą notowane pod symbolem WZ1128, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 15 grudnia 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi WZ1128, oznaczonymi kodem PL0000115697.

3) Obligacje OM0429 będą notowane pod symbolem WS0429, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 15 grudnia 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi WS0429, oznaczonymi kodem PL0000105391.

4) Obligacje OM1033 będą notowane pod symbolem DS1033, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 15 grudnia 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi DS1033, oznaczonymi kodem PL0000115291.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl