Strona głównaAktualności

Zmiana wartości nominalnej obligacji GMINY PIŁA

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji GMINY PIŁA notowanej pod symbolem PIA1124, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 500 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków , tel. 22 537 74 29, mail: bnr@bondspot.pl