Strona głównaAktualności

Zmiana wartości nominalnej obligacji Miasta Radomsko

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2023 r. wartość nominalna jednej obligacji Miasta Radomsko notowanej pod symbolem RMS1126, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 710 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków , tel. 22 537 74 29, mail: bnr@bondspot.pl