Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-06-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 1982.62
Zmiana: +0.92 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1984.54
Zmiana: +2.84 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY MIASTO PŁOCK.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A18, oznaczonymi kodem ISIN PLGMPLC00076, wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO PŁOCK na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków,
tel. 22 537 74 29,
mail: bnr@bondspot.pl