Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami POWIATU GOLENIOWSKIEGO.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0024200012, wyemitowanymi przez POWIAT GOLENIOWSKI na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków,
tel. 22 537 74 29,
mail: bnr@bondspot.pl