Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami MIASTA RADOMSKO.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii D19, oznaczonymi kodem ISIN PL0035200019, wyemitowanymi przez MIASTO RADOMSKO na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków,
tel. 22 537 74 29,
mail: bnr@bondspot.pl