Strona głównaAktualności

OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJi - zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Ostatnim dniem działania będzie 27 październik 2023 r.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl