Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY PIŁA.

Informujemy, że na wniosek GMINY PIŁA o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii E14, oznaczonymi kodem ISIN PL0026200028, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, postanowiono zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 27 listopada 2023 r. (włącznie).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl