Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 2001.55
Zmiana: -0.02 (-0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1998.19
Zmiana: -3.38 (-0.17%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu rynku Treasury BondSpot Poland.Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany do Regulaminu TBSP wejdą w życie z dniem 13 października 2023 r.

BondSpot S.A., działając na podstawie par. 2 ust. 5 Regulaminu TBSP skróciła termin wejścia w życie zmian do Regulaminu TBSP. Zgodnie z par. 2 ust. 5 Regulaminu TBSP Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu na skrócenie terminu wejścia w życie zmian Regulaminu TBSP w czasie określonym przez BondSpot S.A. Uczestnik może zgłosić sprzeciw do dnia 10 października 2023 r.

Zmiany Regulaminu TBSP dotyczą w szczególności:

1) nowych rozwiązań związanych z możliwością wprowadzania do obrotu na TBSP obligacji opartych na wskaźniku WIRON; uregulowanie dotyczy wyliczania i udostępniania wartości skumulowanych odsetek od SPW znajdujących się w obrocie na TBSP oraz wyliczania i udostępniania wartości rozliczeniowej SPW (par. 18 części ogólnej Regulaminu TBSP oraz nowy Załącznik D do Regulaminu TBSP);

2) zmian zasad anulowania transakcji (par. 1 pkt 4 i par. 10 Załącznika O do Regulaminu TBSP),

3) zmian dotyczących likwidacji możliwości zawierania transakcji buy/sell back w zakresie obligacji skarbowych opartych na wskaźniku WIRON (par. 3 ust. 1 Załącznika R do Regulaminu TBSP).