Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot obligacji skarbowych OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033.

Informujemy, że w dniu 22 września 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OA1025, OA0728, OA1128 i OA1033, z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 22 września 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

1) Obligacje OA1025 będą notowane pod symbolem OK1025, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 września 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK1025, oznaczonymi kodem PL0000115283.

2) Obligacje OA0728 będą notowane pod symbolem PS0728, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 września 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi PS0728, oznaczonymi kodem PL0000115192.

3) Obligacje OA1128 będą notowane pod symbolem WZ1128, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 września 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi WZ1128, oznaczonymi kodem PL0000115697.

4) Obligacje OA1033 będą notowane pod symbolem DS1033, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 września 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi DS1033, oznaczonymi kodem PL0000115291.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl