Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Informujemy, że na wniosek GMINY WAŁBRZYCH – MIASTO NA PRAWACH POWIATU o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B13, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200040, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, postanowiono zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 20 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r. (włącznie).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków,
tel. 22 537 74 29,
mail: bnr@bondspot.pl