Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmiany ich wartości nominalnej, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu tymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 11 września 2023 r. (włącznie).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl