Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU.

Informujemy, że na wniosek GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200032, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, postanowiono zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 23 sierpnia 2023 r. do dnia 4 września 2023 r. (włącznie).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl