Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-04-15
Wartość otwarcia:
Wartość: 1960.68
Zmiana: -1.92 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1957.10
Zmiana: -5.50 (-0.28%)
zobacz szczegóły >

Zakończenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii ELBF12 250524 Gminy Miasto Elbląg oznaczonych kodem PL0017200060, na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 5 czerwca 2023 r. BondSpot S.A. zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków, tel. 22 537 74 29, mail: bnr@bondspot.pl