Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela GMINY MIASTA ELBLĄG.

W związku z wnioskiem emitenta o zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi, uchwałą nr 51/23 z dnia 10.05.2023 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii ELB F12 250524, oznaczonymi kodem ISIN PL0017200060, wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl